เนื้อเพลง Johnny Quest Thinks We’re Sellouts คำอ่านไทย Less Than Jake

Well I, really don’t know if it matters at all so,
(เวลล ไอ , ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิท แม๊ทเท่อร์ แอ็ท ดอร์ โซ ,)
but we, try to keep the prices low, for records and our shows!
(บั๊ท วี , ธราย ทู คี๊พ เดอะ ไพร๊ซ์ โลว , ฟอร์ เร๊คขอร์ด แซน เอ๊า โชว์ !)
but is that, is that enough, or is it that we’re not punk enough
(บั๊ท อีส แดท , อีส แดท อีน๊าฟ , ออ อีส ซิท แดท เวีย น็อท พรัค อีน๊าฟ)
or is it that, you think ska just s*cks? Johnny Quest he thinks we’re what?!?
(ออ อีส ซิท แดท , ยู ทริ๊งค ska จั๊สท เอส *cks จอนนิ คเว็ซท ฮี ทริ๊งค เวีย ว๊อท !)

Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny Quest thinks we’re sellin’ out, sellin’ out, yeah
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลลิน เอ๊าท , เซลลิน เอ๊าท , เย่)
Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny, yeah
(จอนนิ , เย่)

Well I, really don’t know if it matters at all so,
(เวลล ไอ , ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิท แม๊ทเท่อร์ แอ็ท ดอร์ โซ ,)
but we, try to keep the prices low, for records and our shows!
(บั๊ท วี , ธราย ทู คี๊พ เดอะ ไพร๊ซ์ โลว , ฟอร์ เร๊คขอร์ด แซน เอ๊า โชว์ !)
But does it matter, that we never screamed out sh*t
(บั๊ท โด ซิท แม๊ทเท่อร์ , แดท วี เน๊เฝ่อร์ สครีม เอ๊าท ฌะ *ที)
besides going to school and going to work
(บีไซด์ โกอิ้ง ทู สคูล แอนด์ โกอิ้ง ทู เวิ๊ร์ค)
cause how you think, ska just s*cks
(ค๊อส ฮาว ยู ทริ๊งค , ska จั๊สท เอส *cks)
Johnny Quest he thinks we’re what?!?
(จอนนิ คเว็ซท ฮี ทริ๊งค เวีย ว๊อท !)

Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny Quest thinks we’re sellin’ out, sellin’ out, yeah
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลลิน เอ๊าท , เซลลิน เอ๊าท , เย่)
Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny, yeah
(จอนนิ , เย่)

Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny Quest thinks we’re sellin’ out, sellin’ out, yeah
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลลิน เอ๊าท , เซลลิน เอ๊าท , เย่)
Johnny Quest thinks we’re sell outs, sell outs
(จอนนิ คเว็ซท ทริ๊งค เวีย เซลล์ เอ๊าท , เซลล์ เอ๊าท)
Johnny, yeah
(จอนนิ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Johnny Quest Thinks We’re Sellouts คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น