เนื้อเพลง Hopeless คำอ่านไทย Ludacris feat Trick Daddy

ooooh you feel that as i take you to them dirt roads deep in your southern roots
(อู้ ยู ฟีล แดท แอส ซาย เท้ค ยู ทู เด็ม เดิร์ท โร้ด ดี๊พ อิน ยุร ซัฑเอิน รู๊ท)
when nobody said life was going to be easy and we travel to this emotional roller coaster called life
(เว็น โนบอดี้ เซ็ด ไล๊ฟ วอส โกอิ้ง ทู บี อีสอิ แอนด์ วี แทร๊เฝ่ล ทู ดิส อิโมฌะแน็ล โรลเลอะ โคซเทอะ คอลลํ ไล๊ฟ)
and we have our ups and downs
(แอนด์ วี แฮ็ฝ เอ๊า อัพสฺ แซน เดาน)
just keep in mind
(จั๊สท คี๊พ อิน ไมนด์)
when you hit rock bottom
(เว็น ยู ฮิท ร๊อค บ๊อทท่อม)
there aint no where to go but up baby
(แดร์ เอน โน แวร์ ทู โก บั๊ท อั๊พ เบ๊บี้)
just all you about how you deal wit it you feel me.. listen here
(จั๊สท ดอร์ ยู อะเบ๊าท ฮาว ยู ดีล วิท ดิธ ยู ฟีล มี ลิ๊สซึ่น เฮียร)
when life seems hopeless
(เว็น ไล๊ฟ ซีม โฮพเล็ซ)
it make a nikga lose focus
(อิท เม้ค เก nikga ลู้ส โฟ๊คัส)
empty beer bottles and roaches helps to get it off my chest cause
(เอ๊มพที่ เบีย บ๊อทเทิ่ล แซน roaches เฮ้ลพ ทู เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย เชสทํ ค๊อส)
im so stressed and all i here is ” fuk da world ” man ever since life been a gamble
(แอม โซ สเทรสส แอนด์ ออล ไอ เฮียร อีส ” fuk ดา เวิลด ” แมน เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไล๊ฟ บีน อะ แก๊มเบิ้ล)
my life been in shamblez
(มาย ไล๊ฟ บีน อิน shamblez)
double edge sword burnin both sides of the candle but cris but you cant handle the truth
(ดั๊บเบิ้ล เอจ ซ๊อร์ด เบินนิน โบทรฺ ไซด์ อ็อฝ เดอะ แค๊นเดิ้ล บั๊ท คริซ บั๊ท ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ทรู๊ธ)
dont wanna face reailty
(ด้อนท์ วอนนา เฟซ reailty)
so lord accept my apoligy
(โซ หลอร์ด แอ๊คเซพท มาย apoligy)
please like when police say freeze
(พลีซ ไล๊ค เว็น โพลิ๊ซ เซย์ ฟรีส)
and i aint do sh*t
(แอนด์ ดาย เอน ดู ฌะ *ที)
but im down on my knees
(บั๊ท แอม เดาน ออน มาย นี)
its a crooked system but gin straight take the pain away i charge the game
(อิทซ ซา ครุค ซิ๊สเท่ม บั๊ท จิน สเทร๊ท เท้ค เดอะ เพน อะเวย์ ไอ ชาร์จ เดอะ เกม)
and put my problems on layaway
(แอนด์ พุท มาย โพร๊เบล่ม ออน layaway)
a black man but i feel so blue
(อะ แบล๊ค แมน บั๊ท ไอ ฟีล โซ บลู)
so i smoke green and purple til my dreams come true
(โซ ไอ สโม๊ค กรีน แอนด์ เพ๊อร์เพิ่ล ทิล มาย ดรีม คัม ทรู)
then my eyes turn red
(เด็น มาย อาย เทิร์น เร้ด)
sky turns grey
(สกาย เทิร์น เกรย์)
children slangin white in the hood
(ชีลดเร็น สแลงงิน ไว๊ท อิน เดอะ ฮุด)
we call it yaay drink old gold
(วี คอลลํ อิท yaay ดริ๊งค โอลด์ โกลด์)
down my yellow brick road
(เดาน มาย เย๊ลโล่ว บริ๊ค โร้ด)
then rewrite my script til my story is untold
(เด็น รีไรท มาย สคริพท์ ทิล มาย สท๊อรี่ อีส อันโทลด)
see i got a little money and my life sped up now
(ซี ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่ แอนด์ มาย ไล๊ฟ ซเพ็ด อั๊พ นาว)
im fallin and i cant get up
(แอม แฟลลิน แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อั๊พ)
when life seems hopeless
(เว็น ไล๊ฟ ซีม โฮพเล็ซ)
make a nikga lose focus
(เม้ค เก nikga ลู้ส โฟ๊คัส)
empty beer bottles and roaches
(เอ๊มพที่ เบีย บ๊อทเทิ่ล แซน roaches)
helps to get it off my chest
(เฮ้ลพ ทู เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย เชสทํ)
cause im so stressed and all i hear is f*ck the world
(ค๊อส แอม โซ สเทรสส แอนด์ ออล ไอ เฮียร อีส เอฟ *ck เดอะ เวิลด)
i had to dream about a dope fiene
(ไอ แฮ็ด ทู ดรีม อะเบ๊าท ดา โดพ fiene)
and its strange cause he can bearly write or read but seems to get folkz about anything curious about him
(แอนด์ อิทซ สเทร๊งจ ค๊อส ฮี แคน bearly ไร๊ท ออ รี๊ด บั๊ท ซีม ทู เก็ท folkz อะเบ๊าท เอนอิธิง คิ๊วเรียส อะเบ๊าท ฮิม)
i wanted to talk to him but he was to busy fo that
(ไอ ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ฮิม บั๊ท ฮี วอส ทู บี๊ซี่ โฟ แดท)
but i was more then welcome to walk wit him
(บั๊ท ไอ วอส โม เด็น เว้ลคั่ม ทู ว๊อล์ค วิท ฮิม)
as we walked
(แอส วี ว๊อล์ค)
he talked and i just listen
(ฮี ท๊อล์ค แอนด์ ดาย จั๊สท ลิ๊สซึ่น)
he said theres a big differnce between crackas and n*ggas
(ฮี เซ็ด แดร์ ซา บิ๊ก differnce บีทะวีน crackas แซน เอ็น *ggas)
see he said white folks look out fo the white folks but uh black folks blang wit tha black folks
(ซี ฮี เซ็ด ไว๊ท โฟล้ค ลุ๊ค เอ๊าท โฟ เดอะ ไว๊ท โฟล้ค บั๊ท อา แบล๊ค โฟล้ค blang วิท ท่า แบล๊ค โฟล้ค)
when they aint enough black roakz
(เว็น เด เอน อีน๊าฟ แบล๊ค roakz)
when you ooh to make a long story short
(เว็น ยู อู้ ทู เม้ค เก ลอง สท๊อรี่ ช๊อร์ท)
we need pay more attenion and do things that are more compleset and he told me
(วี นี๊ด เพย์ โม attenion แอนด์ ดู ทริง แดท อาร์ โม compleset แอนด์ ฮี โทลด มี)
you kno i woulldnt say something that wouldnt work and i wouldnt dam waste my time telling something that would hurt you
(ยู โน ไอ woulldnt เซย์ ซัมติง แดท วูดดึ่น เวิ๊ร์ค แอนด์ ดาย วูดดึ่น แดม เวซท มาย ไทม์ เทลลิง ซัมติง แดท เวิด เฮิร์ท ยู)
but you would fall for anything
(บั๊ท ยู เวิด ฟอลล์ ฟอร์ เอนอิธิง)
if you dont stand for something
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สแทนด์ ฟอร์ ซัมติง)
but thats for certain but nikgas dont be listen and that sh*t be hurting
(บั๊ท แด้ท ฟอร์ เซ๊อร์เท่น บั๊ท nikgas ด้อนท์ บี ลิ๊สซึ่น แอนด์ แดท ฌะ *ที บี เฮอดิง)
no all of us but some of us
(โน ออล อ็อฝ อัซ บั๊ท ซัม อ็อฝ อัซ)
and if we dont hurry up
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ)
they going to bury each and every one of us
(เด โกอิ้ง ทู เบ๊อรี่ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ วัน อ็อฝ อัซ)
and if we dont hurry up
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ)
when life seems hopeless
(เว็น ไล๊ฟ ซีม โฮพเล็ซ)
makes a nigka lose focus
(เม้ค ซา nigka ลู้ส โฟ๊คัส)
empty beer bottles and roaches
(เอ๊มพที่ เบีย บ๊อทเทิ่ล แซน roaches)
it helps get off my chest
(อิท เฮ้ลพ เก็ท ออฟฟ มาย เชสทํ)
cause im soo stressted and i all hear is f*ck the world
(ค๊อส แอม soo stressted แอนด์ ดาย ออล เฮียร อีส เอฟ *ck เดอะ เวิลด)
when life seems hopeless
(เว็น ไล๊ฟ ซีม โฮพเล็ซ)
makes a n*gga lose focus
(เม้ค ซา เอ็น *gga ลู้ส โฟ๊คัส)
it helps to get it off my chest
(อิท เฮ้ลพ ทู เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย เชสทํ)
cause im so stressted and i all hear is fuk the world sometimes i cant deal wit my daily issues
(ค๊อส แอม โซ stressted แอนด์ ดาย ออล เฮียร อีส fuk เดอะ เวิลด ซัมไทม์ ซาย แค็นท ดีล วิท มาย เด๊ลี่ อิ๊ชชู่)
just being sober lifes a b*tch and i cant control her
(จั๊สท บีอิง โซเบอะ ไล๊ฟ ซา บี *tch แอนด์ ดาย แค็นท คอนโทรล เฮอ)
i wish i could and sometimes to cry on
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แอนด์ ซัมไทม์ ทู คราย ออน)
we need a shoulder
(วี นี๊ด อะ โช๊ลเด้อร์)
the goverment stand us up
(เดอะ goverment สแทนด์ อัซ อั๊พ)
to run us over
(ทู รัน อัซ โอ๊เฝ่อร)
and in the hood they dont seem to understand
(แอนด์ อิน เดอะ ฮุด เด ด้อนท์ ซีม ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
god damn whats really got me wondering
(ก๊อด แดมนํ ว๊อท ริแอ็ลลิ ก็อท มี วันเดอะริง)
is if its a part of a bigger plan man
(อีส อิ๊ฟ อิทซ ซา พาร์ท อ็อฝ อะ บี๊กเกอร์ แพลน แมน)
i smell some thing fishy goin on and its way beyond blowin away the smoke from these swisher
(ไอ สเมลล์ ซัม ทริง ฟีฌอิ โกอิน ออน แอนด์ อิทซ เวย์ บียอนด์ โบลวิน อะเวย์ เดอะ สโม๊ค ฟรอม ฑิส สวิซเชอ)
goin on it aint much i can do about it but preach the word of telling my people to spend ya money wisely dont be obcared by some things that depresiated like what like a home to open ya eyes to
(โกอิน ออน หนิด เอน มัช ไอ แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ บั๊ท พรี๊ช เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เทลลิง มาย พี๊เพิ่ล ทู สเพ็นด ยา มั๊นนี่ ไวสลิ ด้อนท์ บี obcared บาย ซัม ทริง แดท depresiated ไล๊ค ว๊อท ไล๊ค เก โฮม ทู โอ๊เพ่น ยา อาย ทู)
whats the f*cks thats goings on cause the constantly getting rid of us one by one wither its drugs or diesase or gun by gun i aint no saint either i feel that im even doing wrong by usein this chorus to get thru this song you kno yall going to mess around and complain about slavery that was over 40 50 years ago black folks need to move on yall keep playin wit a crackerthey going to have yo ass tied up wired up to them back roads south florida and they made them laws say they cant do anything for you can a church get a amen and god for the thugs.
(ว๊อท เดอะ เอฟ *cks แด้ท โกอิ้ง ออน ค๊อส เดอะ คอนสแท็นทลิ เกดดดิ้ง ริด อ็อฝ อัซ วัน บาย วัน วีฑเออะ อิทซ ดรัก ออ diesase ออ กัน บาย กัน นาย เอน โน เซ๊นท ไอ๊เทร่อ ไอ ฟีล แดท แอม อี๊เฝ่น ดูอิง รอง บาย usein ดิส ค๊อรัส ทู เก็ท ธรู ดิส ซ็อง ยู โน ยอล โกอิ้ง ทู เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ คอมเพลน อะเบ๊าท ซแลฝเออะริ แดท วอส โอ๊เฝ่อร 40 50 เยียร์ อะโก แบล๊ค โฟล้ค นี๊ด ทู มู๊ฝ ออน ยอล คี๊พ เพลย์ยิน วิท ดา crackerthey โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ โย อาซ ไท อั๊พ วีเออ อั๊พ ทู เด็ม แบ็ค โร้ด เซ๊าธ ฟอรีดา แอนด์ เด เมด เด็ม ลอว์ เซย์ เด แค็นท ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู แคน อะ เชิร์ช เก็ท ดา เอเมน แอนด์ ก๊อด ฟอร์ เดอะ ธัก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hopeless คำอ่านไทย Ludacris feat Trick Daddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น