เนื้อเพลง I’m a Mess คำอ่านไทย Anthony Hamilton

Cant believe Ohhhhh Oh no no no no whoaaa…
(แค็นท บีลี๊ฝ โอ้ โอ โน โน โน โน whoaaa)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I’m so torn up now can’t believe I lost you
(แอม โซ โทน อั๊พ นาว แค็นท บีลี๊ฝ ไอ ล็อซท ยู)
Lost my best friend my soul mate can’t believe it’s true
(ล็อซท มาย เบ๊สท์ เฟรน มาย โซล เหมท แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
We’ve invested in a set of twins a small house and the dog cried out
(หวีบ อินเฝ๊สท อิน อะ เซ็ท อ็อฝ ทวิน ซา สมอลล์ เฮ้าส แอนด์ เดอะ ด้อกก คราย เอ๊าท)
Knew I was suffering he was chained to my pain.
(นยู ไอ วอส ซัฟเฟอะริง ฮี วอส เชน ทู มาย เพน)
Me and you were meant to last forever
(มี แอนด์ ยู เวอ เม็นท ทู ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
And if these walls can’t hold this house together
(แอนด์ อิ๊ฟ ฑิส วอลล์ แค็นท โฮลด์ ดิส เฮ้าส ทูเก๊ทเธ่อร์)
We were born to live and die together
(วี เวอ บอน ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์)
And now ya gone and I’m so alone
(แอนด์ นาว ยา กอน แอนด์ แอม โซ อะโลน)
Baby come on home
(เบ๊บี้ คัมมอน โฮม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You could have called you could have wrote you could tried
(ยู เคิด แฮ็ฝ คอลลํ ยู เคิด แฮ็ฝ โรท ยู เคิด ทไร)
I rather you slit me cross the throat so I can die
(ไอ ร๊าเธ่อร์ ยู ซลิท มี ครอสสํ เดอะ โธร๊ท โซ ไอ แคน ดาย)
Instead of leaving no explanation as to why
(อินสเท๊ด อ็อฝ ลีฝอิงส โน เอคซพละเนฌัน แอส ทู วาย)
You don’t want me no more
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี โน โม)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’m a mess right now I can’t eat can’t sleep
(แอม มา เมซ ไร๊ท นาว ไอ แค็นท อี๊ท แค็นท สลี๊พ)
Bills are piling high ain’t worked in three weeks
(บิลล์ แซร์ พลายลิง ไฮฮ เอน เวิ๊ร์ค อิน ทรี วี๊ค)
Ain’t bathed can’t shave cause my heart is so tender like living in a blender
(เอน บ๊าทร แค็นท เชฝ ค๊อส มาย ฮาร์ท อีส โซ เท๊นเด้อร์ ไล๊ค ลีฝอิง อิน อะ แบนเดอร์)
I’m shaken and I’m stirred
(แอม เฌคเอ็น แอนด์ แอม stirred)
You and me were meant to last forever
(ยู แอนด์ มี เวอ เม็นท ทู ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
And if these walls can’t hold this house together
(แอนด์ อิ๊ฟ ฑิส วอลล์ แค็นท โฮลด์ ดิส เฮ้าส ทูเก๊ทเธ่อร์)
We were meant to lie and die together
(วี เวอ เม็นท ทู ไล แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์)
And now you’re gone and I’m so alone
(แอนด์ นาว ยัวร์ กอน แอนด์ แอม โซ อะโลน)
Baby come on home
(เบ๊บี้ คัมมอน โฮม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You could have called you could have wrote you could tried
(ยู เคิด แฮ็ฝ คอลลํ ยู เคิด แฮ็ฝ โรท ยู เคิด ทไร)
I rather you slit me cross the throat so I can die
(ไอ ร๊าเธ่อร์ ยู ซลิท มี ครอสสํ เดอะ โธร๊ท โซ ไอ แคน ดาย)
Instead of leaving no explanation as to why
(อินสเท๊ด อ็อฝ ลีฝอิงส โน เอคซพละเนฌัน แอส ทู วาย)
You don’t want me no more
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี โน โม)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

Call me write me love me come home
(คอลลํ มี ไร๊ท มี ลัฝ มี คัม โฮม)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])
[Ad lib out…….]
([ แอ็ด lib เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m a Mess คำอ่านไทย Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น