เนื้อเพลง Leaving It up to You คำอ่านไทย Rev Theory

I don’t know why I’m so caught up in covering up the past.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย แอม โซ คอท อั๊พ อิน คัฝเออะริง อั๊พ เดอะ พาสท์)
After all this time I, I thought I would be over you at last.
(แอ๊ฟเท่อร ออล ดิส ไทม์ ไอ , ไอ ธอท ไอ เวิด บี โอ๊เฝ่อร ยู แอ็ท ล๊าสท)
But it kills me at night, I was hoping you’d give me a second chance.
(บั๊ท ดิธ คิลล์ มี แอ็ท ไน๊ท , ไอ วอส โฮพปิง ยูต กี๊ฝ มี อะ เซ๊คคั่น แช้นซํ)

But I’m leaving it up to you, leaving it up to you.
(บั๊ท แอม ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู , ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู)
And there’s nothing that I can do.
(แอนด์ แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู)
Cause I walked away when I said I’d stay, with you.
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย เซ็ด อาย สเทย์ , วิธ ยู)

No excuses so, I thought I’d make it better as I go.
(โน เอ็กซคิ้วส โซ , ไอ ธอท อาย เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์ แอส ซาย โก)
If I could go back in time I, I wouldn’t leave you waiting all alone.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โก แบ็ค อิน ไทม์ ไอ , ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ ยู เวททิง ออล อะโลน)
I lay awake late at night.
(ไอ เลย์ อะเว้ค เหลท แอ็ท ไน๊ท)
I wish I had the courage to say no.
(ไอ วิ๊ช ไอ แฮ็ด เดอะ เค๊อเหรจ ทู เซย์ โน)

But I’m leaving it up to you, leaving it up to you.
(บั๊ท แอม ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู , ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู)
And there’s nothing that I can do.
(แอนด์ แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู)
Cause I walked away when I said I’d stay.
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย เซ็ด อาย สเทย์)
Leaving it up to you, [I wanna come back home and…]
(ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู , [ ไอ วอนนา คัม แบ็ค โฮม แอนด์ ])
I’m leaving it up to you. [I wanna come back home.]
(แอม ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู [ ไอ วอนนา คัม แบ็ค โฮม ])
And there’s nothing that I can do.
(แอนด์ แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู)
Cause I walked away when I said I’d stay, with you.
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย เซ็ด อาย สเทย์ , วิธ ยู)
…with you.
(วิธ ยู)
…with you.
(วิธ ยู)

After all this time I try to understand this pain.
(แอ๊ฟเท่อร ออล ดิส ไทม์ ไอ ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด ดิส เพน)
No excuses so I find a reason to run away.
(โน เอ็กซคิ้วส โซ ไอ ไฟนด์ อะ รี๊ซั่น ทู รัน อะเวย์)
…to run away.
(ทู รัน อะเวย์)

But I’m leaving it up to you, leaving it up to you.
(บั๊ท แอม ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู , ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู)
And there’s nothing that I can do.
(แอนด์ แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู)
Cause I walked away when I said I’d stay.
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย เซ็ด อาย สเทย์)
Leaving it up to you, [I wanna come back home and…]
(ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู , [ ไอ วอนนา คัม แบ็ค โฮม แอนด์ ])
I’m leaving it up to you. [I wanna come back home.]
(แอม ลีฝอิงส อิท อั๊พ ทู ยู [ ไอ วอนนา คัม แบ็ค โฮม ])
And there’s nothing that I can do.
(แอนด์ แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู)
Cause I walked away when I said I’d stay, with you.
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย เซ็ด อาย สเทย์ , วิธ ยู)
with you.
(วิธ ยู)
with you.
(วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving It up to You คำอ่านไทย Rev Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น