เนื้อเพลง Boogie 2nite คำอ่านไทย Tweet

Are you ready? Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ อาร์ ยู เร๊ดี้)
I hope you’re ready
(ไอ โฮพ ยัวร์ เร๊ดี้)
Are you ready? Cause I am
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ค๊อส ไอ แอ็ม)
Said I’m ready to party yea
(เซ็ด แอม เร๊ดี้ ทู พ๊าร์ที่ เย)

Grab your coat, get your keys
(แกร๊บ ยุร โค๊ท , เก็ท ยุร คีย์)
Cause whatever you’re drinking
(ค๊อส ฮว็อทเอฝเออะ ยัวร์ ดริงคิง)
It’s on me
(อิทซ ออน มี)
Stay here if you want to, say what you want
(สเทย์ เฮียร อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท)
But I gots to party, needs me a party
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู พ๊าร์ที่ , นี๊ด มี อะ พ๊าร์ที่)
Came here to get ya, but I can’t wait
(เคม เฮียร ทู เก็ท ยา , บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท)
To grab me a partner and cut a rug up 2nite
(ทู แกร๊บ มี อะ พาร์ทเน่อร์ แอนด์ คัท ดา รัก อั๊พ 2nite)

I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)
I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)

Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
I know you’re ready
(ไอ โนว์ ยัวร์ เร๊ดี้)

Be ready here we are
(บี เร๊ดี้ เฮียร วี อาร์)
Said we’re off on the dance floor yea
(เซ็ด เวีย ออฟฟ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ เย)
Let me wet my throat, get 2 or 3
(เล็ท มี เว๊ท มาย โธร๊ท , เก็ท 2 ออ 3)
Then it’s off to the dance floor
(เด็น อิทซ ออฟฟ ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี)
Stand if you want to, stare if you want to
(สแทนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , สแทร์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
But I got to party, I’m up in the party
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู พ๊าร์ที่ , แอม อั๊พ อิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Glad that I got ya, and it’s alright
(แกล๊ด แดท ไอ ก็อท ยา , แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท)
You got you a partner, and cut a rug up 2nite
(ยู ก็อท ยู อะ พาร์ทเน่อร์ , แอนด์ คัท ดา รัก อั๊พ 2nite)

I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)
I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)

[electronic voice:] Move your hips from side to side
([ อิเล็คทรอนอิค ว๊อยซ์ : ] มู๊ฝ ยุร ฮิพ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)
[Tweet:] Dance
([ ทวีท : ] แด๊นซ์)
[electronic voice:] Move your hips from side to side
([ อิเล็คทรอนอิค ว๊อยซ์ : ] มู๊ฝ ยุร ฮิพ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)
[Tweet:] Dance
([ ทวีท : ] แด๊นซ์)
[electronic voice:] Move your hips from side to side
([ อิเล็คทรอนอิค ว๊อยซ์ : ] มู๊ฝ ยุร ฮิพ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)
[Tweet:] Dance
([ ทวีท : ] แด๊นซ์)
[electronic voice:] Move your hips from side to side
([ อิเล็คทรอนอิค ว๊อยซ์ : ] มู๊ฝ ยุร ฮิพ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)
[Tweet:] Dance
([ ทวีท : ] แด๊นซ์)

Dance cause you want to
(แด๊นซ์ ค๊อส ยู ว้อนท ทู)
Rock cause you have to
(ร๊อค ค๊อส ยู แฮ็ฝ ทู)
Cause ain’t it a party
(ค๊อส เอน ดิธ ดา พ๊าร์ที่)
Sho ’nuff a party
(โช นัฟ อะ พ๊าร์ที่)
Told you I had ya, and we just might
(โทลด ยู ไอ แฮ็ด ยา , แอนด์ วี จั๊สท ไมท)
Find another party, and cut a rug up 2nite
(ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ พ๊าร์ที่ , แอนด์ คัท ดา รัก อั๊พ 2nite)

I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)
I found a place yea
(ไอ เฟานด อะ เพลส เย)
Where we could boogie, boogie 2nite
(แวร์ วี เคิด บูกี , บูกี 2nite)

Move your hips from side to side
(มู๊ฝ ยุร ฮิพ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boogie 2nite คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น