เนื้อเพลง Don’t Beat My Ass (With A Baseball Bat) คำอ่านไทย Goo Goo Dolls

Things don’t look to good to me
(ทริง ด้อนท์ ลุ๊ค ทู กู๊ด ทู มี)
I feel I’m out of luck
(ไอ ฟีล แอม เอ๊าท อ็อฝ ลัค)
And all because of swollen glands
(แอนด์ ออล บิคอส อ็อฝ ซโวลเล็น กแล็นด)
And just one stupid f*ck
(แอนด์ จั๊สท วัน สทิ๊วผิด เอฟ *ck)

This whacko came from Alabammy
(ดิส whacko เคม ฟรอม Alabammy)
That’s not where it’s at
(แด้ท น็อท แวร์ อิทซ แอ็ท)
And now your jock’s been chasing me ’round
(แอนด์ นาว ยุร จอค บีน เชซิง มี ราวนด)
With a great big baseball bat
(วิธ อะ เกรท บิ๊ก เบสบอล แบท)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

Well I was in the mood for some lovin’ bulk
(เวลล ไอ วอส ซิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ซัม ลัฝวิน บั๊ลคํ)
Not a wrassling match with a some big hulk
(น็อท ดา wrasslings แหมทช์ วิธ อะ ซัม บิ๊ก ฮัลค)
And this here dude, he was an uncool cat
(แอนด์ ดิส เฮียร ดยูด , ฮี วอส แอน uncool แค๊ท)
And he beat me by my head with a baseball bat
(แอนด์ ฮี บีท มี บาย มาย เฮด วิธ อะ เบสบอล แบท)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ)
Don’t kick my ass with a baseball bat, no
(ด้อนท์ คิ๊ค มาย อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , โน)

When I got up from being beat to the ground
(เว็น นาย ก็อท อั๊พ ฟรอม บีอิง บีท ทู เดอะ กราวนด์)
I started itchin’ around like a blue-tick hound
(ไอ สท๊าร์ท itchin อะราวนฺดฺ ไล๊ค เก บลู ทิค เฮานด)
And I was aghast at what I found
(แอนด์ ดาย วอส อะกาซท แอ็ท ว๊อท ไอ เฟานด)
The latest social disease that’s been going around
(เดอะ เลทเอ็ซท โซแฌ็ล ดีซี๊ส แด้ท บีน โกอิ้ง อะราวนฺดฺ)

I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass with a baseball bat, b*tch
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , บี *tch)

I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass with a baseball bat, b*tch
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , บี *tch)

I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass with a baseball bat, b*tch
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , บี *tch)

I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ)
[I’ll kick your ass]
([ อิลล คิ๊ค ยุร อาซ ])
I’ll kick your ass with a baseball bat, b*tch
(อิลล คิ๊ค ยุร อาซ วิธ อะ เบสบอล แบท , บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Beat My Ass (With A Baseball Bat) คำอ่านไทย Goo Goo Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น