เนื้อเพลง Your Body คำอ่านไทย Pretty Ricky

Yes sir
(เย็ซ เซ่อร์)
Yes sir
(เย็ซ เซ่อร์)
Yes sir
(เย็ซ เซ่อร์)
Yes sir
(เย็ซ เซ่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got new shoes on the ride [yes sir]
(ไอ ก็อท นิว ชู ออน เดอะ ไรด์ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Rollin’ down 95 [yes sir]
(โรลลิน เดาน 95 [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And you can see in my eyes [yes sir]
(แอนด์ ยู แคน ซี อิน มาย อาย [ เย็ซ เซ่อร์ ])
That I’m lookin for a cutiepie [yes sir]
(แดท แอม ลุคกิน ฟอร์ รา cutiepie [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we ain’t gotta make love [yes sir]
(แอนด์ วี เอน กอททะ เม้ค ลัฝ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we can just cuddle up [yes sir]
(แอนด์ วี แคน จั๊สท เคเดว อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
But if she want me to beat it up [yes sir]
(บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท มี ทู บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Then dammit, I’ll beat it up [yes sir]
(เด็น dammit , อิลล บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])

[Baby Blue]
([ เบ๊บี้ บลู ])
I don’t know why, but the ladies call ol’ baby blue the sticker
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , บั๊ท เดอะ เลดิส คอลลํ ol เบ๊บี้ บลู เดอะ ซทีคเคอะ)
They take me and rape me and make me they victim
(เด เท้ค มี แอนด์ เร้พ มี แอนด์ เม้ค มี เด ฝิ๊คทิ่ม)
I lick em and freak ’em if they married I see ya
(ไอ ลิค เอ็ม แอนด์ ฟรี๊ค เอ็ม อิ๊ฟ เด แมริด ดาย ซี ยา)
If they look like wifey material, then I keep ’em
(อิ๊ฟ เด ลุ๊ค ไล๊ค วายฟี มะเทียเรียล , เด็น นาย คี๊พ เอ็ม)
Stuntin’ through the city tryin’ to find a lady who
(สตันดิน ทรู เดอะ ซิ๊ที่ ทายอิน ทู ไฟนด์ อะ เล๊ดี้ ฮู)
Beautiful, but she gotta have booty too
(บยูทิฟุล , บั๊ท ชี กอททะ แฮ็ฝ บูทิ ทู)
Baby blue gonna let you do what you wanna do
(เบ๊บี้ บลู กอนนะ เล็ท ยู ดู ว๊อท ยู วอนนา ดู)
You can feel on it if you really want to
(ยู แคน ฟีล ออน หนิด อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู)
Get a taste of the salami
(เก็ท ดา เท๊ซท อ็อฝ เดอะ ซะลามี)
knock knock knock knock you down like a tsunami
(น๊อค น๊อค น๊อค น๊อค ยู เดาน ไล๊ค เก tsunami)
bust in you like atomi-ee
(บัซท อิน ยู ไล๊ค atomi อี)
I’mma ahead of my class gettin’ head in the jag
(แอมมา อะเฮด อ็อฝ มาย คลาสสํ เกดดิน เฮด อิน เดอะ แจ็ก)
look in the duffle bag see benjamin heads on the cash
(ลุ๊ค อิน เดอะ ดัฟเฟอร์ แบ๊ก ซี เบทจามิน เฮด ออน เดอะ แค๊ช)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got new shoes on the ride [yes sir]
(ไอ ก็อท นิว ชู ออน เดอะ ไรด์ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Rollin’ down 95 [yes sir]
(โรลลิน เดาน 95 [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And you can see in my eyes [yes sir]
(แอนด์ ยู แคน ซี อิน มาย อาย [ เย็ซ เซ่อร์ ])
That I’m lookin for a cutiepie [yes sir]
(แดท แอม ลุคกิน ฟอร์ รา cutiepie [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we ain’t gotta make love [yes sir]
(แอนด์ วี เอน กอททะ เม้ค ลัฝ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we can just cuddle up [yes sir]
(แอนด์ วี แคน จั๊สท เคเดว อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
But if she want me to beat it up [yes sir]
(บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท มี ทู บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Then dammit, I’ll beat it up [yes sir]
(เด็น dammit , อิลล บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])

Top down blue star tag
(ท๊อพ เดาน บลู สทาร์ แท็ก)
Ol’ master bear skin rugs in the jag
(Ol ม๊าสเต้อร์ แบร์ สกิน รัก ซิน เดอะ แจ็ก)
Spectac with the bad chick in the back
(Spectac วิธ เดอะ แบ้ด ชิค อิน เดอะ แบ็ค)
tryin ta beat it up like an Everlast punching bag
(ทายอิน ทา บีท ดิธ อั๊พ ไล๊ค แอน Everlast พอนชิง แบ๊ก)
hotter than a bisquick biscuit out the oven
(ฮอทเดอ แฑ็น อะ bisquick บิ๊สกิต เอ๊าท ดิ โอ๊เฝ่น)
your baby mama go on missions to get this lovin
(ยุร เบ๊บี้ มามะ โก ออน มิ๊ชชั่น ทู เก็ท ดิส ลัฝวิน)
we kissin and huggin she never pick her phone up
(วี คิซซิน แอนด์ ฮัคกิน ชี เน๊เฝ่อร์ พิค เฮอ โฟน อั๊พ)
You be lookin for her while we doin the grown up
(ยู บี ลุคกิน ฟอร์ เฮอ ไวล์ วี โดย เดอะ กโรน อั๊พ)
she complain when she catch back spasms,
(ชี คอมเพลน เว็น ชี แค็ทช แบ็ค spasms ,)
but she love when she get the back to back orgasms
(บั๊ท ชี ลัฝ เว็น ชี เก็ท เดอะ แบ็ค ทู แบ็ค orgasms)
yes sir, the game is automatic, give it to ’em one time
(เย็ซ เซ่อร์ , เดอะ เกม อีส ออโทะแมทอิค , กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม วัน ไทม์)
They come back like addicts.
(เด คัม แบ็ค ไล๊ค แอ๊ดดิคท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got new shoes on the ride [yes sir]
(ไอ ก็อท นิว ชู ออน เดอะ ไรด์ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Rollin’ down 95 [yes sir]
(โรลลิน เดาน 95 [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And you can see in my eyes [yes sir]
(แอนด์ ยู แคน ซี อิน มาย อาย [ เย็ซ เซ่อร์ ])
That I’m lookin for a cutiepie [yes sir]
(แดท แอม ลุคกิน ฟอร์ รา cutiepie [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we ain’t gotta make love [yes sir]
(แอนด์ วี เอน กอททะ เม้ค ลัฝ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we can just cuddle up [yes sir]
(แอนด์ วี แคน จั๊สท เคเดว อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
But if she want me to beat it up [yes sir]
(บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท มี ทู บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Then dammit, I’ll beat it up [yes sir]
(เด็น dammit , อิลล บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])

[Slick ‘Em]
([ ซลิค เอ็ม ])
Well let me step up in this thang
(เวลล เล็ท มี สเท็พ อั๊พ อิน ดิส เตง)
Right lookin smellin good
(ไร๊ท ลุคกิน สเมลลิน กู๊ด)
lookin good Spec and Baby Blue and Pleasure Fool
(ลุคกิน กู๊ด ซเพ็ค แอนด์ เบ๊บี้ บลู แอนด์ พเลฉเออะ ฟูล)
That’s all we got!
(แด้ท ซอร์ วี ก็อท !)
let me drop my top pull up in the parking lot
(เล็ท มี ดรอพ มาย ท๊อพ พูลล อั๊พ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
grab a grape soda bag of chips
(แกร๊บ อะ เกร๊พ โซดะ แบ๊ก อ็อฝ ชิพ)
that’s all I got
(แด้ท ซอร์ ไอ ก็อท)
park outside minglin wit’ my homeboys
(พาร์ค เอ๊าทไซ้ด มิงกลิน วิท มาย โฮมบอย)
faked out fake hugs leave me alone boy
(เฟ้ค เอ๊าท เฟ้ค ฮัก ลี๊ฝ มี อะโลน บอย)
plus the candy lookin good enough to eat
(พลัส เดอะ แค๊นดี้ ลุคกิน กู๊ด อีน๊าฟ ทู อี๊ท)
you can tell by the way the girls actin cross the street
(ยู แคน เทลล บาย เดอะ เวย์ เดอะ เกิร์ล แอสติน ครอสสํ เดอะ สทรีท)
but on the other hand
(บั๊ท ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ แฮนด์)
Alfalfa Just hit me on my metro
(แอ็ลแฟลฟะ จั๊สท ฮิท มี ออน มาย เมทโร)
say a party in the park hard baby let’s go
(เซย์ อะ พ๊าร์ที่ อิน เดอะ พาร์ค ฮาร์ด เบ๊บี้ เล็ท โก)
the balla tick no questions asked, so I jumped out the white jag
(เดอะ บอลลา ทิค โน เคว๊สชั่น อาสคฺ , โซ ไอ จั๊มพ เอ๊าท เดอะ ไว๊ท แจ็ก)
smooth like Shaq come her girl!
(สมู๊ธ ไล๊ค ชัค คัม เฮอ เกิร์ล !)

I got new shoes on the ride [yes sir]
(ไอ ก็อท นิว ชู ออน เดอะ ไรด์ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Rollin’ down 95 [yes sir]
(โรลลิน เดาน 95 [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And you can see in my eyes [yes sir]
(แอนด์ ยู แคน ซี อิน มาย อาย [ เย็ซ เซ่อร์ ])
That I’m lookin for a cutiepie [yes sir]
(แดท แอม ลุคกิน ฟอร์ รา cutiepie [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we ain’t gotta make love [yes sir]
(แอนด์ วี เอน กอททะ เม้ค ลัฝ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
And we can just cuddle up [yes sir]
(แอนด์ วี แคน จั๊สท เคเดว อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
But if she want me to beat it up [yes sir]
(บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท มี ทู บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
Then dammit, I’ll beat it up [yes sir]
(เด็น dammit , อิลล บีท ดิธ อั๊พ [ เย็ซ เซ่อร์ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])
My body, your body [it’s burnin’ up]
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ [ อิทซ เบินนิน อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Body คำอ่านไทย Pretty Ricky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น