เนื้อเพลง Perfection คำอ่านไทย Cher

D. Child/D. Warren
(ดี ชายลํดํ /ดี วอเร็น)

Hush little baby, gotta be strong
(ฮัฌ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , กอททะ บี สทรอง)
‘Cause in this world we are born to fight
(ค๊อส อิน ดิส เวิลด วี อาร์ บอน ทู ไฟ้ท)
Be the best, prove them wrong
(บี เดอะ เบ๊สท์ , พรู๊ฝ เด็ม รอง)
A winner’s work is never done
(อะ วีนเนอะ เวิ๊ร์ค อีส เน๊เฝ่อร์ ดัน)

Reach the top, number one
(รี๊ช เดอะ ท๊อพ , นั๊มเบ้อร์ วัน)
Perfection
(เพอะเฟคฌัน)

Oh, perfection
(โอ , เพอะเฟคฌัน)
You drive me crazy with perfection
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ วิธ เพอะเฟคฌัน)
I’ve worn my pride as my protection
(แอฝ โวน มาย ไพรด์ แอส มาย พโระเทคฌัน)
Perfection… Oh!
(เพอะเฟคฌัน โอ !)

I was taught to be tough
(ไอ วอส ทอท ทู บี ทั๊ฟ)
That the best that you can be ain’t enough
(แดท เดอะ เบ๊สท์ แดท ยู แคน บี เอน อีน๊าฟ)
Crack the whip, sacrifice
(แคร๊ค เดอะ ฮวิพ , แซ๊คริไฟซ์)
But I found out paradise had a price
(บั๊ท ไอ เฟานด เอ๊าท พาราได๊ซ แฮ็ด อะ ไพร๊ซ์)
I didn’t know it then
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ อิท เด็น)
But oh I know it now
(บั๊ท โอ ไอ โนว์ อิท นาว)
You gotta work as hard at love
(ยู กอททะ เวิ๊ร์ค แอส ฮาร์ด แอ็ท ลัฝ)
To make the love work out
(ทู เม้ค เดอะ ลัฝ เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
You know this heart of mine
(ยู โนว์ ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
Has made some big mistakes
(แฮ็ส เมด ซัม บิ๊ก มิสเท้ค)
I guess that when it come to love
(ไอ เกสส แดท เว็น หนิด คัม ทู ลัฝ)
I just don’t know what it takes
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ เท้ค)

All my life I’ve been driven by perfection
(ออล มาย ไล๊ฟ แอฝ บีน ดรีฝเอ็น บาย เพอะเฟคฌัน)
Pushed it to the limit every day and night
(พุช ดิท ทู เดอะ ลิ๊หมิท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Whoa… I’ve been driven by perfection
(โว้ว แอฝ บีน ดรีฝเอ็น บาย เพอะเฟคฌัน)
But nothin’s perfect when love ain’t right
(บั๊ท นอทติน เพ๊อร์เฟ็คท เว็น ลัฝ เอน ไร๊ท)
Nothin’s perfect when love ain’t right
(นอทติน เพ๊อร์เฟ็คท เว็น ลัฝ เอน ไร๊ท)

Gave it all
(เกฝ อิท ดอร์)
Play my part
(เพลย์ มาย พาร์ท)
I gave everything I had but my heart
(ไอ เกฝ เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด บั๊ท มาย ฮาร์ท)
Worked so hard
(เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด)
Made a name
(เมด อะ เนม)
But the loneliness inside stays the same
(บั๊ท เดอะ โลนลิเน็ซ อิ๊นไซด์ สเทย์ เดอะ เซม)
When love is here to today
(เว็น ลัฝ อีส เฮียร ทู ทูเดย์)
And then it’s gone today
(แอนด์ เด็น อิทซ กอน ทูเดย์)
You got a list of lovers lookin’ like a resume
(ยู ก็อท ดา ลิสท อ็อฝ ลัฝเออะ ลุคกิน ไล๊ค เก รีซูม)
You gotta take some time
(ยู กอททะ เท้ค ซัม ไทม์)
To make it something real
(ทู เม้ค อิท ซัมติง เรียล)
I guess that when it comes to love
(ไอ เกสส แดท เว็น หนิด คัม ทู ลัฝ)
I just don’t know how to feel
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ฟีล)

All my life I’ve been driven by perfection
(ออล มาย ไล๊ฟ แอฝ บีน ดรีฝเอ็น บาย เพอะเฟคฌัน)
Pushed it to the limit every day and night
(พุช ดิท ทู เดอะ ลิ๊หมิท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Whoa… I’ve been driven by perfection
(โว้ว แอฝ บีน ดรีฝเอ็น บาย เพอะเฟคฌัน)
But nothin’s perfect when love ain’t right
(บั๊ท นอทติน เพ๊อร์เฟ็คท เว็น ลัฝ เอน ไร๊ท)
Nothin’s perfect when love ain’t right
(นอทติน เพ๊อร์เฟ็คท เว็น ลัฝ เอน ไร๊ท)

Oh, perfection
(โอ , เพอะเฟคฌัน)
You drive me crazy with perfection
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ วิธ เพอะเฟคฌัน)
I’ve worn my pride as my protection
(แอฝ โวน มาย ไพรด์ แอส มาย พโระเทคฌัน)
I’m goin’ crazy with perfection.
(แอม โกอิน คเรสิ วิธ เพอะเฟคฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfection คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น