เนื้อเพลง In My Dreams คำอ่านไทย David Crosby

Look at those dancers gliding around
(ลุ๊ค แกท โฑส แดนเซอร์ glidings อะราวนฺดฺ)
Seems if their feet
(ซีม อิ๊ฟ แดร์ ฟีท)
Don’t hardly touch the ground
(ด้อนท์ ฮาดลิ ทั๊ช เดอะ กราวนด์)

Look at them smiling
(ลุ๊ค แกท เด็ม ซไมลอิง)
Like they knew one another
(ไล๊ค เด นยู วัน อะน๊าเทร่อร์)
And they never would come down
(แอนด์ เด เน๊เฝ่อร์ เวิด คัม เดาน)

Turn around and hold me
(เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ โฮลด์ มี)
I’d like to see your face alone
(อาย ไล๊ค ทู ซี ยุร เฟซ อะโลน)
I’m hoping there’s someone home
(แอม โฮพปิง แดร์ ซัมวัน โฮม)

[Instrumental [Acoustic Guitar and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ แอะคูซทิค กิทา แอนด์ อิเล๊คทริค กิทา ] ])

I’d like to meet you
(อาย ไล๊ค ทู มี๊ท ยู)
Who do you see?
(ฮู ดู ยู ซี)
Introduce yourself to whichever of me is nearby
(อินโทรดิ๊วซ ยุรเซลฟ ทู ฮวิเชฝเออะ อ็อฝ มี อีส เนียบาย)

Close behind your eyes you’re laughing at me
(โคลส บีฮายน์ ยุร อาย ยัวร์ ลาฟอิง แอ็ท มี)
And I’m stuck here with no instructions that I can see
(แอนด์ แอม ซทัค เฮียร วิธ โน อินซทรัคฌัน แดท ไอ แคน ซี)
To steer by
(ทู สเทียร์ บาย)

Stick around it’s tricky ground
(สทิ๊ค อะราวนฺดฺ อิทซ ทรีคคิ กราวนด์)
I’d like to see your face alone
(อาย ไล๊ค ทู ซี ยุร เฟซ อะโลน)
I’m hoping there’s someone home
(แอม โฮพปิง แดร์ ซัมวัน โฮม)

[Instrumental [Acoustic Guitar and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ แอะคูซทิค กิทา แอนด์ อิเล๊คทริค กิทา ] ])

Two or three people fading in and out
(ทู ออ ทรี พี๊เพิ่ล เฟดิง อิน แอนด์ เอ๊าท)
Like a radio station that I’m thinking about
(ไล๊ค เก เร๊ดิโอ สเทชั่น แดท แอม ติ้งกิง อะเบ๊าท)
But I can’t hear
(บั๊ท ไอ แค็นท เฮียร)

Who gets breakfast? Who gets the lunch?
(ฮู เก็ท บเรคฟัซท ฮู เก็ท เดอะ ลั้นช)
Who gets to be the boss of this bunch?
(ฮู เก็ท ทู บี เดอะ บอส อ็อฝ ดิส บันช)
Who will steer?
(ฮู วิล สเทียร์)

Turning, turning
(เทินนิง , เทินนิง)
To see your face alone
(ทู ซี ยุร เฟซ อะโลน)
I’m hoping there’s someone home
(แอม โฮพปิง แดร์ ซัมวัน โฮม)

[Instrumental [Acoustic Guitar and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ แอะคูซทิค กิทา แอนด์ อิเล๊คทริค กิทา ] ])

Dream
(ดรีม)
Do you dream
(ดู ยู ดรีม)
Dreaming
(ดรีมมิง)
Do you?
(ดู ยู)

Dream
(ดรีม)
Do you dream
(ดู ยู ดรีม)
Dreaming
(ดรีมมิง)
Do you?
(ดู ยู)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)
That could be
(แดท เคิด บี)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)
That could be
(แดท เคิด บี)

[Instrumental [Electric Guitar]] Ba, ba, da, da … ah, ah …
([ อินซทรุเมนแท็ล [ อิเล๊คทริค กิทา ] ] บา , บา , ดา , ดา อา , อา)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)
That could be
(แดท เคิด บี)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)
That could be
(แดท เคิด บี)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)
That could be
(แดท เคิด บี)

In my dreams
(อิน มาย ดรีม)
I can see, I can
(ไอ แคน ซี , ไอ แคน)
I can see a love
(ไอ แคน ซี อะ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Dreams คำอ่านไทย David Crosby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น