เนื้อเพลง I Can Take You There คำอ่านไทย Jojo

Let me think about it before you come over
(เล็ท มี ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ บีฟอร์ ยู คัม โอ๊เฝ่อร)
Pull up in your range rover
(พูลล อั๊พ อิน ยุร เร๊นจ โรฝเออะ)
Lookin so fresh and so clean [you know what I mean, oh]
(ลุคกิน โซ เฟรช แอนด์ โซ คลีน [ ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน , โอ ])
Your love is like an MVP
(ยุร ลัฝ อีส ไล๊ค แอน MVP)
You should coach me, baby
(ยู เชิด โค้ช มี , เบ๊บี้)
And after one game, I wanna be part of your team
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร วัน เกม , ไอ วอนนา บี พาร์ท อ็อฝ ยุร ทีม)

It’s whatever baby, I can be your lady
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้ , ไอ แคน บี ยุร เล๊ดี้)
If you want me to then
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s so automatic, oh you gotta have it
(อิทซ โซ ออโทะแมทอิค , โอ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท)
If you feel me boy then

(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี บอย เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s my love you cravin, oh it’s so amazin [Ooh]
(อิทซ มาย ลัฝ ยู cravin , โอ อิทซ โซ อเมซิน [ อู้ ])
If you with it boy then
(อิ๊ฟ ยู วิธ อิท บอย เด็น)
I can take you there [Come on]
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์ [ คัมมอน ])
Don’t be shy about it, ain’t no way around it [Ooh]
(ด้อนท์ บี ชาย อะเบ๊าท ดิธ , เอน โน เวย์ อะราวนฺดฺ ดิท [ อู้ ])
Since you love me baby,
(ซิ๊นซ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ,)
You can take me there
(ยู แคน เท้ค มี แดร์)

Ooh, baby [baby]
(อู้ , เบ๊บี้ [ เบ๊บี้ ])
I want you to practice till
(ไอ ว้อนท ยู ทู แพร๊คทิ๊ซ ทิลล์)
Practice till you are prepared
(แพร๊คทิ๊ซ ทิลล์ ยู อาร์ พรีแพร์)
I can take it to the championship [I can take you there]
(ไอ แคน เท้ค อิท ทู เดอะ แชมเพียนฌิพ [ ไอ แคน เท้ค ยู แดร์ ])
I can’t let you get lazy
(ไอ แค็นท เล็ท ยู เก็ท เล๊ซี่)
You gotta work with me
(ยู กอททะ เวิ๊ร์ค วิธ มี)
Rebounds and touchdowns,
(รีบาวนด์ แซน touchdowns ,)
If you want the title boy
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท เดอะ ไท๊เทิ่ล บอย)
Don’t you let me down
(ด้อนท์ ยู เล็ท มี เดาน)

It’s whatever baby, I can be your lady
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้ , ไอ แคน บี ยุร เล๊ดี้)
If you want me to then
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s so automatic, oh you gotta have it
(อิทซ โซ ออโทะแมทอิค , โอ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท)
If you feel me boy then
(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี บอย เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s my love you cravin, oh it’s so amazin
(อิทซ มาย ลัฝ ยู cravin , โอ อิทซ โซ อเมซิน)
If you with it boy then
(อิ๊ฟ ยู วิธ อิท บอย เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
Don’t be shy about it, ain’t no way around it
(ด้อนท์ บี ชาย อะเบ๊าท ดิธ , เอน โน เวย์ อะราวนฺดฺ ดิท)
Since you love me baby,
(ซิ๊นซ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ,)
You can take me there
(ยู แคน เท้ค มี แดร์)

Boy whatev-ever it is you need
(บอย whatev เอ๊เฝ่อร์ อิท อีส ยู นี๊ด)
I can guarantee I’ll be all you dream [All that you dream]
(ไอ แคน แกแรนที อิลล บี ออล ยู ดรีม [ ออล แดท ยู ดรีม ])
Make you feel like you should if you let me
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยู เชิด อิ๊ฟ ยู เล็ท มี)
I promise to be good to you boy
(ไอ พรอมอิซ ทู บี กู๊ด ทู ยู บอย)
We can win [I promise you we’ll win]
(วี แคน วิน [ ไอ พรอมอิซ ยู เวลล วิน ])

Mmhmm yeah yeah
(Mmhmm เย่ เย่)
Ooh
(อู้)

It’s whatever baby, I can be your lady [Baby yeah]
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้ , ไอ แคน บี ยุร เล๊ดี้ [ เบ๊บี้ เย่ ])
If you want me to then
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s so automatic, oh you gotta have it [Gotta have it boy]
(อิทซ โซ ออโทะแมทอิค , โอ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท [ กอททะ แฮ็ฝ อิท บอย ])
If you feel me boy then
(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี บอย เด็น)
I can take you there [Yeah yeah]
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์ [ เย่ เย่ ])
It’s my love you cravin, oh it’s so amazin [So amazin]
(อิทซ มาย ลัฝ ยู cravin , โอ อิทซ โซ อเมซิน [ โซ อเมซิน ])
If you with it boy then
(อิ๊ฟ ยู วิธ อิท บอย เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
Don’t be shy about it, ain’t no way around it [Don’t be shy]
(ด้อนท์ บี ชาย อะเบ๊าท ดิธ , เอน โน เวย์ อะราวนฺดฺ ดิท [ ด้อนท์ บี ชาย ])
Since you love me baby,
(ซิ๊นซ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ,)
You can take me there
(ยู แคน เท้ค มี แดร์)

It’s whatever baby, I can be your lady
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้ , ไอ แคน บี ยุร เล๊ดี้)
If you want me to then [I want you to take me there]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู เด็น [ ไอ ว้อนท ยู ทู เท้ค มี แดร์ ])
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
It’s so automatic, oh you gotta have it [Boy you gotta have it now]
(อิทซ โซ ออโทะแมทอิค , โอ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท [ บอย ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท นาว ])
If you feel me boy then
(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี บอย เด็น)
I can take you there [Let me take you there]
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์ [ เล็ท มี เท้ค ยู แดร์ ])
It’s my love you cravin, oh it’s so amazin [You can take me there]
(อิทซ มาย ลัฝ ยู cravin , โอ อิทซ โซ อเมซิน [ ยู แคน เท้ค มี แดร์ ])
If you with it boy then
(อิ๊ฟ ยู วิธ อิท บอย เด็น)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
Don’t be shy about it, ain’t no way around it
(ด้อนท์ บี ชาย อะเบ๊าท ดิธ , เอน โน เวย์ อะราวนฺดฺ ดิท)
Since you love me baby, [Ooh]
(ซิ๊นซ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ , [ อู้ ])
You can take me there
(ยู แคน เท้ค มี แดร์)

I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
I can take you there
(ไอ แคน เท้ค ยู แดร์)
You can take me there
(ยู แคน เท้ค มี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Take You There คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น