เนื้อเพลง Heaven For Everyone (Roger Taylor) คำอ่านไทย Queen

This could be heaven
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น)
This could be heaven
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)

In these days of cool reflection
(อิน ฑิส เดย์ อ็อฝ คูล ริฟเคลฌัน)
You come to me and everything seems alright
(ยู คัม ทู มี แอนด์ เอ๊วี่ติง ซีม ออลไร๊ท)
In these days of cold affections
(อิน ฑิส เดย์ อ็อฝ โคลด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
You sit by me – and everything’s fine
(ยู ซิท บาย มี แอนด์ เอ๊วี่ติง ไฟน)

This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be fed, this world could be fun
(ดิส เวิลด เคิด บี เฟ็ด , ดิส เวิลด เคิด บี ฟัน)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be free, this world could be one
(ดิส เวิลด เคิด บี ฟรี , ดิส เวิลด เคิด บี วัน)

In this world of cool deception
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ คูล ดิเซพฌัน)
Just smile can smooth my ride
(จั๊สท สไมล์ แคน สมู๊ธ มาย ไรด์)
These troubled days of cruel rejection, hmm
(ฑิส ทรั๊บเบิ้ล เดย์ อ็อฝ ครู๊เอ้ล ริเจคฌัน , อึม)
You come to me, soothe my troubled mind
(ยู คัม ทู มี , ซูฑ มาย ทรั๊บเบิ้ล ไมนด์)

Yeah, this could be heaven for everyone
(เย่ , ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be fed, this world could be fun
(ดิส เวิลด เคิด บี เฟ็ด , ดิส เวิลด เคิด บี ฟัน)
This should be love for everyone, yeah
(ดิส เชิด บี ลัฝ ฟอร์ เอ๊วี่วัน , เย่)
This world should be free, this world could be one
(ดิส เวิลด เชิด บี ฟรี , ดิส เวิลด เคิด บี วัน)
We should bring love to our daughters and sons
(วี เชิด บริง ลัฝ ทู เอ๊า ด๊อเท่อร์ แซน ซัน)
Love, love, love, this could be heaven for everyone
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)

You know that
(ยู โนว์ แดท)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)

Listen – what people do to other souls
(ลิ๊สซึ่น ว๊อท พี๊เพิ่ล ดู ทู อ๊อเธ่อร์ โซล)
They take their lives – destroy their goals
(เด เท้ค แดร์ ไล้ฝ เดสทรอย แดร์ โกล)
Their basic pride and dignity
(แดร์ เบซอิค ไพรด์ แอนด์ ดิ๊กนิที่)
Is stripped and torn and shown no pity
(อีส สตริปชฺ แอนด์ โทน แอนด์ โฌน โน พิ๊ที่)
When this should be heaven for everyone
(เว็น ดิส เชิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven For Everyone (Roger Taylor) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น