เนื้อเพลง Right Here คำอ่านไทย Staind

I know I’ve been mistaken,
(ไอ โนว์ แอฝ บีน มิซเทคเอ็น ,)
but just give me a break and see the changes that I’ve made.
(บั๊ท จั๊สท กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค แอนด์ ซี เดอะ เช้งจํ แดท แอฝ เมด)
I’ve got some imperfections,
(แอฝ ก็อท ซัม อิมเพอะเฟคฌัน ,)
But how can you collect them all
(บั๊ท ฮาว แคน ยู คอลเล๊คท เด็ม ออล)
And throw them in my face?
(แอนด์ โธรว์ เด็ม อิน มาย เฟซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
But you always find a way to keep me right here waiting
(บั๊ท ยู ออลเว ไฟนด์ อะ เวย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
You always find the words to say to keep me right here waiting
(ยู ออลเว ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
And if you chose to walk away I’d still be right here waiting
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โชส ทู ว๊อล์ค อะเวย์ อาย สทิลล บี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
Searching for the things to say to keep you right here waiting
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทริง ทู เซย์ ทู คี๊พ ยู ไร๊ท เฮียร เวททิง)

I hope you’re not intending
(ไอ โฮพ ยัวร์ น็อท intendings)
To be so condescending, it’s as much as I can take.
(ทู บี โซ คอนดิเซนดิง , อิทซ แอส มัช แอส ซาย แคน เท้ค)
And you’re so independent, you just refuse to bend
(แอนด์ ยัวร์ โซ อินดีเพ๊นเด้นท , ยู จั๊สท รีฟิ๊วส ทู เบ็นด)
So I keep bending ’till I break
(โซ ไอ คี๊พ แบนดิง ทิลล์ ไอ เบร๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
But you always find a way to keep me right here waiting
(บั๊ท ยู ออลเว ไฟนด์ อะ เวย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
You always find the words to say to keep me right here waiting
(ยู ออลเว ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
And if you chose to walk away I’d still be right here waiting
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โชส ทู ว๊อล์ค อะเวย์ อาย สทิลล บี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
Searching for the things to say to keep you right here waiting
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทริง ทู เซย์ ทู คี๊พ ยู ไร๊ท เฮียร เวททิง)

I’ve made a commitment, I’m willing to bleed for you
(แอฝ เมด อะ ค็อมมีทเม็นท , แอม วีลลิง ทู บลีด ฟอร์ ยู)
I needed fulfillment
(ไอ นี๊ด ฟุลฟีลเม็นท)
I found what I need in you
(ไอ เฟานด ว๊อท ไอ นี๊ด อิน ยู)

Why can’t you just forgive me?
(วาย แค็นท ยู จั๊สท ฟอร์กี๊ฝ มี)
I don’t want to relive the mistakes I’ve made along the way…
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู รีลีฝ เดอะ มิสเท้ค แอฝ เมด อะลอง เดอะ เวย์)

But I always find a way to keep you right here waiting
(บั๊ท ไอ ออลเว ไฟนด์ อะ เวย์ ทู คี๊พ ยู ไร๊ท เฮียร เวททิง)
I always find the words to say to keep you right here waiting
(ไอ ออลเว ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ ทู คี๊พ ยู ไร๊ท เฮียร เวททิง)

[Chorus – Altered]
([ ค๊อรัส อั๊ลเท่อร์ ])
But you always find a way to keep me right here waiting
(บั๊ท ยู ออลเว ไฟนด์ อะ เวย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
You always find the words to say to keep me right here waiting
(ยู ออลเว ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
And if I chose to walk away, would you be right here waiting?
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย โชส ทู ว๊อล์ค อะเวย์ , เวิด ยู บี ไร๊ท เฮียร เวททิง)
Searching for the things to say, to keep me right here waiting.
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทริง ทู เซย์ , ทู คี๊พ มี ไร๊ท เฮียร เวททิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Here คำอ่านไทย Staind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น