เนื้อเพลง Christmas in Jamaica คำอ่านไทย Toni Braxton

We’ll be having fun
(เวลล บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
Under the golden sun
(อั๊นเด้อร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Christmas in Jamaica here we come
(ครีซมัซ ซิน เจไมกา เฮียร วี คัม)
We’ll just sail on, just sail
(เวลล จั๊สท เซล ออน , จั๊สท เซล)

Lovers frolickin’
(ลัฝเออะ frolickin)
Playin’ in the sand
(เพลย์ยิน อิน เดอะ แซนด์)
Got my Coppertone
(ก็อท มาย คอบพีโทน)
Getting on my tan
(เกดดดิ้ง ออน มาย แทน)

Exotic setting for a
(เอ็กสอทอิค เซททิง ฟอร์ รา)
Lady and her man
(เล๊ดี้ แอนด์ เฮอ แมน)
A perfect little holiday
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล ฮอลอิเด)
Sounds like a plan
(ซาวน์ด ไล๊ค เก แพลน)

We can stay in bed all afternoon
(วี แคน สเทย์ อิน เบ๊ด ออล แอฟเตอร์นูน)
we can make out to some cool Reggae tunes
(วี แคน เม้ค เอ๊าท ทู ซัม คูล Reggae จูน)
We can sail under the light of the moon
(วี แคน เซล อั๊นเด้อร เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
Wish we could freeze this moment
(วิ๊ช วี เคิด ฟรีส ดิส โม๊เม้นท)
then it wouldn’t end so soon
(เด็น หนิด วูดดึ่น เอ็นด โซ ซูน)

Exotic setting for a
(เอ็กสอทอิค เซททิง ฟอร์ รา)
Lady and her man
(เล๊ดี้ แอนด์ เฮอ แมน)
A perfect little holiday
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล ฮอลอิเด)
Sounds like a plan
(ซาวน์ด ไล๊ค เก แพลน)

Unplug the phones, y’all
(อันพลัก เดอะ โฟน , ยอล)
Don’t need no calls
(ด้อนท์ นี๊ด โน คอลลํ)
No callin’ home
(โน คอลลิน โฮม)
Take a break from it all
(เท้ค เก เบร๊ค ฟรอม อิท ดอร์)

‘Cause we both grown
(ค๊อส วี โบทรฺ กโรน)
And we can do whatever, see?
(แอนด์ วี แคน ดู ฮว็อทเอฝเออะ , ซี)
Baby, it’s just you and me
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี)
Let’s live out a fantasy
(เล็ท ไล้ฝ เอ๊าท ดา แฟนทะซิ)

Hiking in the mountains, romantic rendezvous
(Hikings อิน เดอะ เม๊าเท่น , โระแมนทิค รันเดะฝู)
Bathing in the fountains, stop-let me look at you
(Bathings อิน เดอะ เฟานทิน , สท๊อพ เล็ท มี ลุ๊ค แกท ยู)
Just in case you’re doubtin’, let me paint a view
(จั๊สท อิน เค๊ส ยัวร์ doubtin , เล็ท มี เพ้นท ดา ฝิว)
Picture you’re in heaven, everything is true
(พิ๊คเจ้อร์ ยัวร์ อิน เฮ๊ฝเฝ่น , เอ๊วี่ติง อีส ทรู)

Exotic setting for a
(เอ็กสอทอิค เซททิง ฟอร์ รา)
Lady and her man
(เล๊ดี้ แอนด์ เฮอ แมน)
A perfect little holiday
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล ฮอลอิเด)
Sounds like a plan
(ซาวน์ด ไล๊ค เก แพลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas in Jamaica คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น