เนื้อเพลง Crazy Kids คำอ่านไทย Kesha

Hello, wherever you are
(เฮ็ลโล , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Are you dancing on the dancefloor or drinking by the bar?
(อาร์ ยู แด็นซิง ออน เดอะ แด้นฟอร์ ออ ดริงคิง บาย เดอะ บาร์)
Tonight we do it big, and shine like stars
(ทูไน๊ท วี ดู อิท บิ๊ก , แอนด์ ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
We don’t give a f*ck ’cause that’s just who we are
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส แด้ท จั๊สท ฮู วี อาร์)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, them crazy, them crazy kids
(เดอะ คเรสิ คิด , เด็ม คเรสิ , เด็ม คเรสิ คิด)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, we are the
(เดอะ คเรสิ คิด , วี อาร์ เดอะ)
We are the crazy people
(วี อาร์ เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล)

I see ya in the club showin’ Ke$ha love
(ไอ ซี ยา อิน เดอะ คลับ โชว์วิน เค $ฮา ลัฝ)
Trippin’ on them b*tches that be hatin’
(ทริพพิน ออน เด็ม บี *tches แดท บี แฮดดิน)
Catch a dub, catch a deuces
(แค็ทช อะ ดับ , แค็ทช อะ ดยูซ)
Ya’ll hatin’s useless
(ยอล แฮดดิน ยูสเหลด)
It’s such a nuisance
(อิทซ ซัช อะ นิ๊วแซนซ์)
Ya’ll chickens keep your two cents
(ยอล ชีคเค็น คี๊พ ยุร ทู เซ็นท)
And keep your dollars, keep your loot
(แอนด์ คี๊พ ยุร ดอลเลอะ , คี๊พ ยุร ลูท)
I’m fresher than that Gucci
(แอม ฟเรฌเออะ แฑ็น แดท กู๊ซชี่)
Them boys, they want my coochie
(เด็ม บอย , เด ว้อนท มาย คู๊ดฉี่)
I say nope, I’m no hootchie
(ไอ เซย์ โนพ , แอม โน hootchie)
Your homegirl hatin’, I say who she?
(ยุร โฮมเกิล แฮดดิน , ไอ เซย์ ฮู ชี)
Ke$ha don’t give two f*cks
(เค $ฮา ด้อนท์ กี๊ฝ ทู เอฟ *cks)
I came to start the ruckus
(ไอ เคม ทู สท๊าร์ท เดอะ ruckus)
And ya wanna party with us
(แอนด์ ยา วอนนา พ๊าร์ที่ วิธ อัซ)
Cause we crazy motherf*ckers
(ค๊อส วี คเรสิ motherf*ckers)

Hello, wherever you are
(เฮ็ลโล , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Are you dancing on the dancefloor or drinking by the bar?
(อาร์ ยู แด็นซิง ออน เดอะ แด้นฟอร์ ออ ดริงคิง บาย เดอะ บาร์)
Tonight we do it big, and shine like stars
(ทูไน๊ท วี ดู อิท บิ๊ก , แอนด์ ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
We don’t give a f*ck ’cause that’s just who we are
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส แด้ท จั๊สท ฮู วี อาร์)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, them crazy, them crazy kids
(เดอะ คเรสิ คิด , เด็ม คเรสิ , เด็ม คเรสิ คิด)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, we are the
(เดอะ คเรสิ คิด , วี อาร์ เดอะ)
We are the crazy people
(วี อาร์ เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล)

You see us in the place trippin’ off the bass
(ยู ซี อัซ ซิน เดอะ เพลส ทริพพิน ออฟฟ เดอะ แบ็ซ)
DJ rock a beat, make the f*cker shake
(ดีเจ ร๊อค กา บีท , เม้ค เดอะ เอฟ *cker เช้ค)
Like an earthquake, like an earthquake
(ไล๊ค แอน เอิทเควก , ไล๊ค แอน เอิทเควก)
Booty pop
(บูทิ พ็อพ)
All my shorties on the dancefloor, make your hearts stop
(ออล มาย shorties ออน เดอะ แด้นฟอร์ , เม้ค ยุร ฮาร์ท สท๊อพ)
Stop your Cardiac
(สท๊อพ ยุร Cardiac)
Sippin’ Cognac in the back
(ซิบปิ่น คอนแย็ค อิน เดอะ แบ็ค)
Th-they ch-chasin my kitty cat
(Th เด แชพเทอะ เช๊ซิน มาย คิดดี แค๊ท)
They know my zodiac
(เด โนว์ มาย โสเดียค)
I’m no virgin or no Virgo
(แอม โน เฝ๊อร์จิ้น ออ โน เฝอโก)
I’m crazy that’s my word doe
(แอม คเรสิ แด้ท มาย เวิร์ด โด)
It’s Ke$ha in the casa
(อิทซ เค $ฮา อิน เดอะ คาซซา)
They be let-lets make it loco!
(เด บี เล็ท เล็ท เม้ค อิท โลโก !)

Hello, wherever you are
(เฮ็ลโล , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Are you dancing on the dancefloor or drinking by the bar?
(อาร์ ยู แด็นซิง ออน เดอะ แด้นฟอร์ ออ ดริงคิง บาย เดอะ บาร์)
Tonight we do it big, and shine like stars
(ทูไน๊ท วี ดู อิท บิ๊ก , แอนด์ ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
We don’t give a f*ck ’cause that’s just who we are
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส แด้ท จั๊สท ฮู วี อาร์)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, them crazy, them crazy kids
(เดอะ คเรสิ คิด , เด็ม คเรสิ , เด็ม คเรสิ คิด)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, we are the
(เดอะ คเรสิ คิด , วี อาร์ เดอะ)
We are the crazy people
(วี อาร์ เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล)

This is all we got and then it’s gone
(ดิส ซิส ซอร์ วี ก็อท แอนด์ เด็น อิทซ กอน)
You call us the crazy ones
(ยู คอลลํ อัซ เดอะ คเรสิ วัน)
But we gon’ keep on dancin’ ’til the dawn
(บั๊ท วี ก็อน คี๊พ ออน แดนซิน ทิล เดอะ ดอว์น)
Cause you know the party never ends
(ค๊อส ยู โนว์ เดอะ พ๊าร์ที่ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
And tomorrow we gonna do it again
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)
We the ones who play hard
(วี ดิ วัน ฮู เพลย์ ฮาร์ด)
We live hard, we love hard
(วี ไล้ฝ ฮาร์ด , วี ลัฝ ฮาร์ด)
We light up the dark!
(วี ไล๊ท อั๊พ เดอะ ด๊าร์ค !)

Hello, wherever you are
(เฮ็ลโล , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Are you dancing on the dancefloor or drinking by the bar?
(อาร์ ยู แด็นซิง ออน เดอะ แด้นฟอร์ ออ ดริงคิง บาย เดอะ บาร์)
Tonight we do it big, and shine like stars
(ทูไน๊ท วี ดู อิท บิ๊ก , แอนด์ ไชน์ ไล๊ค สทาร์)
We don’t give a f*ck ’cause that’s just who we are
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส แด้ท จั๊สท ฮู วี อาร์)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, them crazy, them crazy kids
(เดอะ คเรสิ คิด , เด็ม คเรสิ , เด็ม คเรสิ คิด)
And we are, we are, we are, we are, we are
(แอนด์ วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
The crazy kids, we are the
(เดอะ คเรสิ คิด , วี อาร์ เดอะ)
We are the crazy people
(วี อาร์ เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Kids คำอ่านไทย Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น