เนื้อเพลง The Way She Dances คำอ่านไทย N.E.R.D.

Unzip your skirt
(อันสิพ ยุร สเคิ๊ร์ท)
Take off your blouse
(เท้ค ออฟฟ ยุร บเลาซ)
I hope your toes are painted
(ไอ โฮพ ยุร โท แซร์ เพ้นท)
Cos your gone dance in your undies all over your house
(คอซ ยุร กอน แด๊นซ์ อิน ยุร อันดิส ซอร์ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮ้าส)
When your eyes are closed I hope Im the man you see
(เว็น ยุร อาย แซร์ โคลส ดาย โฮพ แอม เดอะ แมน ยู ซี)
Cos if not, I want you too know tonight I plan to be
(คอซ อิ๊ฟ น็อท , ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ทูไน๊ท ไอ แพลน ทู บี)
Is this for me?
(อีส ดิส ฟอร์ มี)

Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance see I
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์ ซี ไอ)
Love the way she dance
(ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Girl I love the way you dance, yeah
(เกิร์ล ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู แด๊นซ์ , เย่)

I am in your aquarium
(ไอ แอ็ม อิน ยุร อัคแวเรียม)
Are you are mermaid or something
(อาร์ ยู อาร์ เมอเมด ออ ซัมติง)
Is it possible to marry one?
(อีส ซิท พ๊อซซิเบิ้ล ทู แม๊ร์รี่ วัน)
Big tits, a fat ass and turquoise hair
(บิ๊ก ทิท , อะ แฟท อาซ แซน เทอคอยส แฮร์)
When your eyes are closed I hope Im the man you see
(เว็น ยุร อาย แซร์ โคลส ดาย โฮพ แอม เดอะ แมน ยู ซี)
Cos if not, I want you too know tonight I plan to be
(คอซ อิ๊ฟ น็อท , ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ทูไน๊ท ไอ แพลน ทู บี)
Is this for me?
(อีส ดิส ฟอร์ มี)

Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance see I
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์ ซี ไอ)
Love the way she dance
(ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Girl I love the way you dance, and
(เกิร์ล ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู แด๊นซ์ , แอนด์)

Call the cop please arrest her
(คอลลํ เดอะ ค็อพ พลีซ อะเร๊สท เฮอ)
She’s a criminal in my dreams
(ชี ซา ครีมอิแน็ล อิน มาย ดรีม)
She just stole my heart
(ชี จั๊สท ซโทล มาย ฮาร์ท)
Its a?
(อิทซ ซา)

Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Slow motion like a dream but real time is what it seems
(สโลว์ โมฌัน ไล๊ค เก ดรีม บั๊ท เรียล ไทม์ อีส ว๊อท ดิธ ซีม)
I love the way she dance see I
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์ ซี ไอ)
Love the way she dance
(ลัฝ เดอะ เวย์ ชี แด๊นซ์)
Girl I love the way you dance, and
(เกิร์ล ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู แด๊นซ์ , แอนด์)

Kiss you, kissing me, its euphoria,
(คิซ ยู , คิสซิง มี , อิทซ ยุโฟเรียะ ,)
Mission 2 and mission 3 its kissing 4 of ya
(มิ๊ชชั่น 2 แอนด์ มิ๊ชชั่น 3 อิทซ คิสซิง 4 อ็อฝ ยา)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
I think that’s love
(ไอ ทริ๊งค แด้ท ลัฝ)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
Don’t you think?
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค)
Close your eyes hold my hand concentration
(โคลส ยุร อาย โฮลด์ มาย แฮนด์ คอนเซ็นทเรฌัน)
No destination just dance on constellations
(โน เดซทิเนฌัน จั๊สท แด๊นซ์ ออน คอนสเท็ลเลฌัน)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
I think that’s love
(ไอ ทริ๊งค แด้ท ลัฝ)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
Don’t you think?
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค)

Excuse me but girl come with me,
(เอ็กซคิ้วส มี บั๊ท เกิร์ล คัม วิธ มี ,)
See you were?
(ซี ยู เวอ)
But can’t you see
(บั๊ท แค็นท ยู ซี)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
I think that’s love
(ไอ ทริ๊งค แด้ท ลัฝ)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
When sparks fly,
(เว็น สพ๊าร์ค ฟลาย ,)
Don’t you think?
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way She Dances คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น