เนื้อเพลง Joy In Small Places คำอ่านไทย David Usher

Well I woke up last night in a technology haze
(เวลล ไอ โวค อั๊พ ล๊าสท ไน๊ท อิน อะ เท็คนอลโอะจิ เฮส)
My eyes were all sparked
(มาย อาย เวอ ออล สพ๊าร์ค)
From this common malaise
(ฟรอม ดิส ค๊อมมอน แมะเลส)
So I found me a doctor who said he’d even me out
(โซ ไอ เฟานด มี อะ ด๊อคเท่อร์ ฮู เซ็ด ฮีด อี๊เฝ่น มี เอ๊าท)
Take my highs and my lows
(เท้ค มาย ไฮฮ แซน มาย โลว)
‘Cause the colours were just to loud
(ค๊อส เดอะ คัลเออะ เวอ จั๊สท ทู เลาด)
And as the day becomes night
(แอนด์ แอส เดอะ เดย์ บีคัม ไน๊ท)
And we only want greys
(แอนด์ วี โอ๊นลี่ ว้อนท เกรย์)
And the innocence runs out
(แอนด์ ดิ อีนโนะเซ็นซ รัน เอ๊าท)
Well this is the price to pay
(เวลล ดิส ซิส เดอะ ไพร๊ซ์ ทู เพย์)

Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
This time, what you gonna do this time
(ดิส ไทม์ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
What you gonna do, gonna do
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , กอนนะ ดู)

You got caught on my teeth so I spit out my tongue
(ยู ก็อท คอท ออน มาย ทีท โซ ไอ ซพิท เอ๊าท มาย ทั๊ง)
And I cut off these hands just to see if the feeling would come
(แอนด์ ดาย คัท ออฟฟ ฑิส แฮนด์ จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ เดอะ ฟีลอิง เวิด คัม)
And we drank ’til we drowned ’til we chocked on the world
(แอนด์ วี ดแร็งค ทิล วี ดราวน ทิล วี ช็อค ออน เดอะ เวิลด)
And we bathed in the beauty of all of you
(แอนด์ วี บ๊าทร อิน เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ ออล อ็อฝ ยู)

Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
This time, what you gonna do this time
(ดิส ไทม์ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
What you gonna do, gonna do
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , กอนนะ ดู)
Can’t can’t can’t wait ’til tomorrow comes
(แค็นท แค็นท แค็นท เว้ท ทิล ทูม๊อโร่ว คัม)

[hold on]
([ โฮลด์ ออน ])

Well I woke up last night just outside of myself
(เวลล ไอ โวค อั๊พ ล๊าสท ไน๊ท จั๊สท เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ ไมเซลฟ)
Skin hair bone broke down cell by single cell
(สกิน แฮร์ โบน บโรค เดาน เซล บาย ซิ๊งเกิ้ล เซล)
And I could not believe I had died in my sleep
(แอนด์ ดาย เคิด น็อท บีลี๊ฝ ไอ แฮ็ด ดาย อิน มาย สลี๊พ)
Just drowned in the beauty of all of you
(จั๊สท ดราวน อิน เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ ออล อ็อฝ ยู)

Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
Mr. Jangle what you gonna do when the sun breaks down and the rain pours through
(มีซเทอะ เจงโกว ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น เดอะ ซัน เบร๊ค เดาน แอนด์ เดอะ เรน พาว ทรู)
Tell me baby, what you gonna do this time
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
This time, what you gonna do this time
(ดิส ไทม์ , ว๊อท ยู กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
What you gonna do, gonna do
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , กอนนะ ดู)
Can’t can’t can’t wait ’til tomorrow comes
(แค็นท แค็นท แค็นท เว้ท ทิล ทูม๊อโร่ว คัม)

Because there’s joy in small places
(บิคอส แดร์ จอย อิน สมอลล์ เพลส)
Can’t wait ’til tomorrow comes
(แค็นท เว้ท ทิล ทูม๊อโร่ว คัม)
Can’t wait ’til tomorrow comes
(แค็นท เว้ท ทิล ทูม๊อโร่ว คัม)
It comes in small places…
(อิท คัม ซิน สมอลล์ เพลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joy In Small Places คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น