เนื้อเพลง Young, Free & Happy คำอ่านไทย Girl Thing

When I was only 6 years old and I was kicked around at school
(เว็น นาย วอส โอ๊นลี่ 6 เยียร์ โอลด์ แอนด์ ดาย วอส คิ๊ค อะราวนฺดฺ แอ็ท สคูล)
I used to close my eyes and try to hide
(ไอ ยู๊ส ทู โคลส มาย อาย แซน ธราย ทู ไฮด์)
And when I finally told my dad he said, ” kids can be so cruel
(แอนด์ เว็น นาย ไฟแน็ลลิ โทลด มาย แด๊ด ฮี เซ็ด , ” คิด แคน บี โซ ครู๊เอ้ล)
They don’t really care what lies inside ”
(เด ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ ว๊อท ไล อิ๊นไซด์ “)

* I’m gonna wait a while, have some fun, take my time
(* แอม กอนนะ เว้ท ดา ไวล์ , แฮ็ฝ ซัม ฟัน , เท้ค มาย ไทม์)
I’m in no rush to make you mine all mine
(แอม อิน โน รัช ทู เม้ค ยู ไมน์ ออล ไมน์)
But when it happens baby you can take me anywhere
(บั๊ท เว็น หนิด แฮ๊พเพ่น เบ๊บี้ ยู แคน เท้ค มี เอนอิฮแว)
The sky could fall on us and I won’t care
(เดอะ สกาย เคิด ฟอลล์ ออน อัซ แซน ดาย ว็อนท แคร์)

** Because we’re young, free and happy
(** บิคอส เวีย ยัง , ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่)
No need to feel down, troubled or sad
(โน นี๊ด ทู ฟีล เดาน , ทรั๊บเบิ้ล ออ แซ้ด)
Coz when you’re young, free and happy
(คอซ เว็น ยัวร์ ยัง , ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่)
You know it’s the best thing you’ll ever have
(ยู โนว์ อิทซ เดอะ เบ๊สท์ ทริง โยว เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ)

I was only sweet fifteen when my mama told me a story
(ไอ วอส โอ๊นลี่ สวี้ท ฟีฟทีน เว็น มาย มามะ โทลด มี อะ สท๊อรี่)
About the birds and bees and everything
(อะเบ๊าท เดอะ เบิร์ด แซน บี แซน เอ๊วี่ติง)
You got plenty of years to decide, so I advise you not to ignore me
(ยู ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ เยียร์ ทู ดีไซด์ , โซ ไอ แอ็ดไฝส ยู น็อท ทู อิกโน มี)
Boys are only after just one thing
(บอย แซร์ โอ๊นลี่ แอ๊ฟเท่อร จั๊สท วัน ทริง)

[Repeat * , **]
([ รีพี๊ท * , ** ])

It was 1999 when a stranger said to me
(อิท วอส 1999 เว็น อะ ซทเรนเจอะ เซ็ด ทู มี)
You wanna come with me and dance and sing
(ยู วอนนา คัม วิธ มี แอนด์ แด๊นซ์ แอนด์ ซิง)
When I asked my mum and dad they said ” If that’s what you wanna be ”
(เว็น นาย อาสคฺ มาย มัม แอนด์ แด๊ด เด เซ็ด ” อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู วอนนา บี “)
I left home and that changed everything
(ไอ เล๊ฟท โฮม แอนด์ แดท เช้งจํ เอ๊วี่ติง)

What did she say
(ว๊อท ดิด ชี เซย์)
And she told me to never let a chance go by
(แอนด์ ชี โทลด มี ทู เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา แช้นซํ โก บาย)
What did he say
(ว๊อท ดิด ฮี เซย์)
And he told me to love me and it’s not goodbye What did they say
(แอนด์ ฮี โทลด มี ทู ลัฝ มี แอนด์ อิทซ น็อท กู๊ดบาย ว๊อท ดิด เด เซย์)
And they told me to live a little by your side
(แอนด์ เด โทลด มี ทู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ยุร ไซด์)
What did they say, what did they say
(ว๊อท ดิด เด เซย์ , ว๊อท ดิด เด เซย์)

[Repeat **] till fade
([ รีพี๊ท ** ] ทิลล์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Young, Free & Happy คำอ่านไทย Girl Thing

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น