เนื้อเพลง One Tribe คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Whoa-oh-oh-oh-oh!
(โว้ว โอ โอ โอ โอ !)
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh!
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ !)
Woah-oh-oh-oh-ooooh!
(ว้าว โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-woah-oh!
(โอ ว้าว โอ !)

One Tri…
(วัน ทไร)
One Tri…
(วัน ทไร)
One Tribe, one time, one planet, one race
(วัน ไทร๊บ์ , วัน ไทม์ , วัน แพล๊เหน็ท , วัน เร้ซ)
Its all one blood, don’t care about your face
(อิทซ ซอร์ วัน บลัด , ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ยุร เฟซ)
The color of your eye or the tone of your skin
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร อาย ออ เดอะ โทน อ็อฝ ยุร สกิน)
Don’t care where ya are
(ด้อนท์ แคร์ แวร์ ยา อาร์)
Don’t care where ya been
(ด้อนท์ แคร์ แวร์ ยา บีน)
Cause where we gonna go
(ค๊อส แวร์ วี กอนนะ โก)
Is where we wanna be
(อีส แวร์ วี วอนนา บี)
The place where the little language is unity
(เดอะ เพลส แวร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แล๊งเควจ อีส ยูนิทิ)
And the continent is called Pangaea
(แอนด์ เดอะ ค๊อนทิเน้นทํ อีส คอลลํ Pangaea)
And the main ideas are connected like a spear
(แอนด์ เดอะ เมน ไอเดีย แซร์ คอนเน็คท ไล๊ค เก ซเพีย)
No propaganda, They tried to upper hand us
(โน พรอพะแกนดะ , เด ทไร ทู อัพเพอะ แฮนด์ อัซ)
Cause man I’m loving this peace
(ค๊อส แมน แอม ลัฝอิง ดิส พี๊ซ)
Man, man, I’m loving this peace
(แมน , แมน , แอม ลัฝอิง ดิส พี๊ซ)
Man, man, I’m loving this peace
(แมน , แมน , แอม ลัฝอิง ดิส พี๊ซ)
I don’t need no leader
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ลีดเออะ)
That’s gonna force feed a
(แด้ท กอนนะ ฟอร์ซ ฟี อะ)
Concept that make me think I need to
(คอนเซ็พท แดท เม้ค มี ทริ๊งค ไอ นี๊ด ทู)
Fear my brother and fear my sister
(เฟียร์ มาย บร๊าเท่อรํ แอนด์ เฟียร์ มาย ซิ๊สเท่อร์)
And shoot my neighbor or my big missile
(แอนด์ ชู๊ท มาย เนเบอะ ออ มาย บิ๊ก มีซซิล)
If I had an enemy to [enemy]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด แอน เอ๊นนิมี่ ทู [ เอ๊นนิมี่ ])
If I had an enemy to [enemy]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด แอน เอ๊นนิมี่ ทู [ เอ๊นนิมี่ ])
If I had an enemy, then my enemy is gonna try to come and kill me
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด แอน เอ๊นนิมี่ , เด็น มาย เอ๊นนิมี่ อีส กอนนะ ธราย ทู คัม แอนด์ คิลล์ มี)
Cause I’m his enemy
(ค๊อส แอม ฮิส เอ๊นนิมี่)
There’s one tribe ya’ll
(แดร์ วัน ไทร๊บ์ ยอล)

One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
We are one people
(วี อาร์ วัน พี๊เพิ่ล)
Let’s cast amnesia, forget about all that evil
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล)
Forget about all that evil, that evil that they feed ya
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล , แดท อี๊ฝิ่ล แดท เด ฟี ยา)
Let’s cast amnesia, forget about all that evil
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล)
That evil that they feed ya
(แดท อี๊ฝิ่ล แดท เด ฟี ยา)
Remember that we’re one people
(รีเม๊มเบ่อร์ แดท เวีย วัน พี๊เพิ่ล)
We are one people
(วี อาร์ วัน พี๊เพิ่ล)
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])

One tribe, one tribe
(วัน ไทร๊บ์ , วัน ไทร๊บ์)
One tribe, one time, one planet, one [race]
(วัน ไทร๊บ์ , วัน ไทม์ , วัน แพล๊เหน็ท , วัน [ เร้ซ ])
Race, one love, one people, one [and]
(เร้ซ , วัน ลัฝ , วัน พี๊เพิ่ล , วัน [ แอนด์ ])
Too many things that’s causing one [to]
(ทู เมนอิ ทริง แด้ท คู๊ดซิง วัน [ ทู ])
To forget about the main cause
(ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เมน ค๊อส)
Connecting, uniting
(ค็อนเน็คทิง , unitings)
But the evil is seen and alive in us
(บั๊ท ดิ อี๊ฝิ่ล อีส ซีน แอนด์ อะไล๊ฝ อิน อัซ)
So our hopes are colliding
(โซ เอ๊า โฮพ แซร์ collidings)
And our peace is sinking like Poseidon
(แอนด์ เอ๊า พี๊ซ อีส ซีงคิง ไล๊ค Poseidon)
But, we know that the one [one]
(บั๊ท , วี โนว์ แดท ดิ วัน [ วัน ])
The evil one is threatened by the sum [sum]
(ดิ อี๊ฝิ่ล วัน อีส เตร๊ดอึน บาย เดอะ ซัม [ ซัม ])
So he’ll come and try and separate the sum
(โซ เฮ็ลล คัม แอนด์ ธราย แอนด์ เซ๊พาเหรท เดอะ ซัม)
But he dumb, he didn’t know we had a way to overcome
(บั๊ท ฮี ดัมบ , ฮี ดิ๊นอิน โนว์ วี แฮ็ด อะ เวย์ ทู โอเฝ่อร์คัม)
Rejuvenated by the beating of the drum
(ริจูฝิเนท บาย เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ เดอะ ดรัม)
Come together by the cycle of the hum
(คัม ทูเก๊ทเธ่อร์ บาย เดอะ ไซ๊เคิ้ล อ็อฝ เดอะ ฮัม)
Freedom when all become one [one]
(ฟรีดัม เว็น ออล beคัมมอนe [ วัน ])
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)

One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
We are one people
(วี อาร์ วัน พี๊เพิ่ล)
Let’s cast amnesia
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ)
Forget about all that evil [evil]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล [ อี๊ฝิ่ล ])
Forget about all that evil [evil]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล [ อี๊ฝิ่ล ])
That evil that they feed ya
(แดท อี๊ฝิ่ล แดท เด ฟี ยา)
Let’s cast amnesia
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ)
Forget about all that evil [evil]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล [ อี๊ฝิ่ล ])
That evil, that they feed ya [feed ya]
(แดท อี๊ฝิ่ล , แดท เด ฟี ยา [ ฟี ยา ])
Remember that we’re one people
(รีเม๊มเบ่อร์ แดท เวีย วัน พี๊เพิ่ล)
We are one people
(วี อาร์ วัน พี๊เพิ่ล)
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])

One love, one blood, one people
(วัน ลัฝ , วัน บลัด , วัน พี๊เพิ่ล)
One heart, one beat, we equal
(วัน ฮาร์ท , วัน บีท , วี อี๊ควอล)
Connected like the internet
(คอนเน็คท ไล๊ค ดิ อินเตอเน็ต)
United that’s how we do
(ยูนิท แด้ท ฮาว วี ดู)
Lets break walls, so we see through
(เล็ท เบร๊ค วอลล์ , โซ วี ซี ทรู)
Let love and peace lead you
(เล็ท ลัฝ แอนด์ พี๊ซ ลี๊ด ยู)
We could overcome the complication cause we need to
(วี เคิด โอเฝ่อร์คัม เดอะ คอมพลิเคฌัน ค๊อส วี นี๊ด ทู)
Help each other, make these changes
(เฮ้ลพ อีช อ๊อเธ่อร์ , เม้ค ฑิส เช้งจํ)
Brother, sister, rearrange this
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , รีโอเรง ดิส)
The way I’m thinking that we can change this bad condition
(เดอะ เวย์ แอม ติ้งกิง แดท วี แคน เช้งจํ ดิส แบ้ด คอนดิ๊ชั่น)
Wait, use you mind and not your greed
(เว้ท , ยู๊ส ยู ไมนด์ แอนด์ น็อท ยุร กรี๊ด)
Let’s connect and then proceed
(เล็ท คอนเน็คท แอนด์ เด็น โพรซี๊ด)
This is something I believe
(ดิส ซิส ซัมติง ไอ บีลี๊ฝ)
We are one, we’re all just people
(วี อาร์ วัน , เวีย ออล จั๊สท พี๊เพิ่ล)

One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
We are one people
(วี อาร์ วัน พี๊เพิ่ล)
Let’s cast amnesia
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ)
Forget about all that evil
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล)
Forget about all that evil, that evil that they feed ya
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล , แดท อี๊ฝิ่ล แดท เด ฟี ยา)
Let’s cast amnesia
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ)
Let’s cast amnesia, forget about all that evil
(เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ แดท อี๊ฝิ่ล)
That evil, that they feed ya
(แดท อี๊ฝิ่ล , แดท เด ฟี ยา)
We’re one tribe ya’ll
(เวีย วัน ไทร๊บ์ ยอล)
We people, we people
(วี พี๊เพิ่ล , วี พี๊เพิ่ล)
One tribe ya’ll
(วัน ไทร๊บ์ ยอล)
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])
One people, one people [One People]
(วัน พี๊เพิ่ล , วัน พี๊เพิ่ล [ วัน พี๊เพิ่ล ])

Lets, lets cast amnesia
(เล็ท , เล็ท แค๊สทํ แอ็มนีเฉียะ)
Lord help me out
(หลอร์ด เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Trying to figure out what its all about [what its all about]
(ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท [ ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ])
Cause we’re one in the same [one in the same]
(ค๊อส เวีย วัน อิน เดอะ เซม [ วัน อิน เดอะ เซม ])
Same joy, same pain
(เซม จอย , เซม เพน)
And I hope that you’re there when I need ya
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยัวร์ แดร์ เว็น นาย นี๊ด ยา)
Cause maybe we need amnesia
(ค๊อส เมบี วี นี๊ด แอ็มนีเฉียะ)
And I don’t wanna sound like a preacher
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา ซาวน์ด ไล๊ค เก พิทเชอร์)
But we need to be one
(บั๊ท วี นี๊ด ทู บี วัน)

One world, one love, one passion
(วัน เวิลด , วัน ลัฝ , วัน แพ๊ชชั่น)
One tribe, one understanding
(วัน ไทร๊บ์ , วัน อันเดิซแทนดิง)
Cause you and me can become one.
(ค๊อส ยู แอนด์ มี แคน beคัมมอนe)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Tribe คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น