เนื้อเพลง Precious Time คำอ่านไทย Van Morrison

Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
But you’re only king for a day
(บั๊ท ยัวร์ โอ๊นลี่ คิง ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

It doesn’t matter what route you take
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท รู๊ท ยู เท้ค)
Sooner or later the hearts going to break
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เดอะ ฮาร์ท โกอิ้ง ทู เบร๊ค)
No rhyme or reason, no master plan
(โน ไรม ออ รี๊ซั่น , โน ม๊าสเต้อร์ แพลน)
No Nirvana, no promised land
(โน นิฝานะ , โน พรอมอิซ แลนด์)

Because, precious time is slipping away
(บิคอส , พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
You know you’re only king for a day
(ยู โนว์ ยัวร์ โอ๊นลี่ คิง ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

Say que sera, whatever will be
(เซย์ ครี ซีรา , ฮว็อทเอฝเออะ วิล บี)
But then I keep on searching for immortality
(บั๊ท เด็น นาย คี๊พ ออน เซิชอิง ฟอร์ อิมอแทลอิทิ)
She’s so beautiful but she’s going to die some day
(ชี โซ บยูทิฟุล บั๊ท ชี โกอิ้ง ทู ดาย ซัม เดย์)
Everything in life just passes away
(เอ๊วี่ติง อิน ไล๊ฟ จั๊สท แพเซ อะเวย์)

But, precious time is slipping away
(บั๊ท , พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
You know she’s only queen for a day
(ยู โนว์ ชี โอ๊นลี่ ควีน ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

Well this world is cruel with its twists and its turns
(เวลล ดิส เวิลด อีส ครู๊เอ้ล วิธ อิทซ ทวิสท แซน อิทซ เทิร์น)
But the fire’s still in me and the passion it burns
(บั๊ท เดอะ ไฟเออะร สทิลล อิน มี แอนด์ เดอะ แพ๊ชชั่น หนิด เบิร์น)
I love her madly ’til the day I die
(ไอ ลัฝ เฮอ แมดลิ ทิล เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
‘Til hell freezes over and the rivers run dry
(ทิล เฮ็ลล ฟรีส โอ๊เฝ่อร แอนด์ เดอะ ริ๊เฝ่อร์ รัน ดราย)

Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
You know she’s only queen for a day
(ยู โนว์ ชี โอ๊นลี่ ควีน ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray because
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์ บิคอส)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
You know you’re only king for a day
(ยู โนว์ ยัวร์ โอ๊นลี่ คิง ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)
You know you’re only king for a day
(ยู โนว์ ยัวร์ โอ๊นลี่ คิง ฟอร์ รา เดย์)
It doesn’t matter to which God you pray because
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ทู วิช ก๊อด ยู เพรย์ บิคอส)
Precious time is slipping away
(พรีเชี๊ยส ไทม์ อีส สลิพปิง อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Precious Time คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น