เนื้อเพลง Never B Peace คำอ่านไทย 2Pac

[Verse 1: Tupac]
([ เฝิซ 1 : ทูแปค ])

Now of course I want peace on the streets
(นาว อ็อฝ คอร์ส ไอ ว้อนท พี๊ซ ออน เดอะ สทรีท)
But realistically
(บั๊ท รีแอะลีซทิแคลลิ)
Painting perfect pictures ain’t never work
(เพนทิง เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์ เอน เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค)
My misery was so deep
(มาย มีสริ วอส โซ ดี๊พ)
Couldn’t sleep through all my pressures
(คูดซึ่น สลี๊พ ทรู ออล มาย พเรฌเออะ)
In my quest for cash
(อิน มาย คเว็ซท ฟอร์ แค๊ช)
I learned fast
(ไอ เลิร์น ฟาสท)
Using violent measures
(ยูสซิง ไฝ๊โอเล้นท เม๊เช่อร์)
Memories of adolescent years
(เมรโมรี อ็อฝ แอโดะเลซเซ็นท เยียร์)
Their was unity
(แดร์ วอส ยูนิทิ)
But after puberty we brought war
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร พยูเบอะทิ วี บรอท วอร์)
To our community
(ทู เอ๊า ค็อมยูนิทิ)
So many bodies dropping
(โซ เมนอิ บอดีสฺ ดรอพพิงส)
Its gotta stop
(อิทซ กอททะ สท๊อพ)
I want to help
(ไอ ว้อนท ทู เฮ้ลพ)
But still I’m stepping
(บั๊ท สทิลล แอม สเต๊ปพิง)
Keeping my weapon
(คีพอิง มาย เว๊พ่อน)
Must protect myself
(มัสท์ โพรเท๊คท ไมเซลฟ)
The promise of a better tomorrow
(เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ อะ เบ๊ทเท่อร์ ทูม๊อโร่ว)
ain’t never reach me
(เอน เน๊เฝ่อร์ รี๊ช มี)
Plus my teachers were to petrified in class to teach me
(พลัส มาย ที๊ชเช่อร เวอ ทู เพชฟายด อิน คลาสสํ ทู ที๊ช มี)
Sipping thunderbird
(ซิพปิง thunderbird)
And grape kool-aid
(แอนด์ เกร๊พ kool เอด)
Calling Earl since my stomach was empty
(คอลลิง เอิล ซิ๊นซ มาย สโท๊มัช วอส เอ๊มพที่)
It seduced me to f*ck the world
(อิท ซิดยูซ มี ทู เอฟ *ck เดอะ เวิลด)
Watch my ‘lil homies
(ว๊อทช มาย ลิล โฮมี)
Lose there childhood to guns
(ลู้ส แดร์ ไชลดฮุด ทู กัน)
Nobody cries no more
(โนบอดี้ ไคร โน โม)
Cause we all die for fun
(ค๊อส วี ออล ดาย ฟอร์ ฟัน)
So why you ask me if I want peace
(โซ วาย ยู อาสคฺ มี อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท พี๊ซ)
If you cant grant it
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แกร๊นท ดิธ)
N*ggas fighting across the whole planet
(เอ็น *ggas ไฟท์ดิง อะคร๊อส เดอะ โฮล แพล๊เหน็ท)
So we can never be peace
(โซ วี แคน เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Will there ever be peace?
(วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)
Or all we all just headed for doom,
(ออ ออล วี ออล จั๊สท เฮด ฟอร์ ดูม ,)
Still consumed by the beefs,
(สทิลล คอนซูม บาย เดอะ บี๊ฟ ,)
And I know there never be peace,
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ ,)
That’s why I keep my pistol when I walk the streets
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ มาย พิ๊สท่อล เว็น นาย ว๊อล์ค เดอะ สทรีท)
Cause there can never be peace
(ค๊อส แดร์ แคน เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)

[Verse 2: Kastro]
([ เฝิซ 2 : แคสโต ])

Somebody owes me
(ซัมบอดี้ โอว์ มี)
Will they control me?, nah
(วิล เด คอนโทรล มี , นาห์)
I ain’t a hater playa
(ไอ เอน ดา เฮเดอ พอลเย)
But I want all you got
(บั๊ท ไอ ว้อนท ดอร์ ยู ก็อท)
Your babies have babies
(ยุร เบบีสฺ แฮ็ฝ เบบีสฺ)
Now we fighting each other
(นาว วี ไฟท์ดิง อีช อ๊อเธ่อร์)
My dogs got rabies
(มาย ด้อกก ก็อท เรบีส)
They biting each other
(เด ไบดิ้ง อีช อ๊อเธ่อร์)
‘n’ it ain’t hard to find a friend like mine
(เอ็น หนิด เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์ อะ เฟรน ไล๊ค ไมน์)
Big fully is a bully
(บิ๊ก ฟูลลิ อีส ซา บุลลิ)
And he don’t mind dying
(แอนด์ ฮี ด้อนท์ ไมนด์ ไดอิง)
And I gotta be bright
(แอนด์ ดาย กอททะ บี ไบร๊ท)
Miss sign after sign
(มิซ ซายน แอ๊ฟเท่อร ซายน)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
After time after time
(แอ๊ฟเท่อร ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
And I don’t like nobody
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค โนบอดี้)
They don’t like me more
(เด ด้อนท์ ไล๊ค มี โม)
And I’m cool with that finally
(แอนด์ แอม คูล วิธ แดท ไฟแน็ลลิ)
But they heard it before
(บั๊ท เด เฮิด ดิท บีฟอร์)
Dog
(ด้อกก)
We living in a prison
(วี ลีฝอิง อิน อะ พริ๊ซั่น)
Losing our religion on em
(โรซิง เอ๊า รีลิ๊เจี้ยน ออน เอ็ม)
Thanks given when thankful just for living in hell
(แธ๊งค์ กีฝเอ็น เว็น แธงคฟุล จั๊สท ฟอร์ ลีฝอิง อิน เฮ็ลล)
Damn homey I don’t mean to be harsh
(แดมนํ โฮมี ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี ฮาฌ)
But it’s the devil in the ghetto trying to tear it apart
(บั๊ท อิทซ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน เดอะ เกทโท ทไรอิง ทู เทียร์ อิท อะพาร์ท)
And if we make it up out
(แอนด์ อิ๊ฟ วี เม้ค อิท อั๊พ เอ๊าท)
We still stuck in the dark
(วี สทิลล ซทัค อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Will there ever be peace?
(วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)
Just the peace in my heart
(จั๊สท เดอะ พี๊ซ อิน มาย ฮาร์ท)
Never
(เน๊เฝ่อร์)

[Kastro talking]
([ แคสโต ทอคอิง ])
The only peace we got
(ดิ โอ๊นลี่ พี๊ซ วี ก็อท)
Is the peace in our heart
(อีส เดอะ พี๊ซ อิน เอ๊า ฮาร์ท)
Or the peace in our mind
(ออ เดอะ พี๊ซ อิน เอ๊า ไมนด์)
Right there in piece that we hold in our waste line
(ไร๊ท แดร์ อิน พี๊ซ แดท วี โฮลด์ อิน เอ๊า เวซท ไลน์)
Feel me dog?
(ฟีล มี ด้อกก)
Cm’on
(ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Will there ever be peace?
(วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)
Or all we all just headed for doom,
(ออ ออล วี ออล จั๊สท เฮด ฟอร์ ดูม ,)
Still consumed by the beefs,
(สทิลล คอนซูม บาย เดอะ บี๊ฟ ,)
And I know there never be peace, [never]
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ , [ เน๊เฝ่อร์ ])
Thats why I keep my pistol when I walk the streets
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ มาย พิ๊สท่อล เว็น นาย ว๊อล์ค เดอะ สทรีท)
‘Coz there can never be peace
(คอซ แดร์ แคน เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)

[Verse 3: Napolean]
([ เฝิซ 3 : Napolean ])

Things are changing
(ทริง แซร์ เช้งจิ้นส)
N*gga you better fantasize
(เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ แฟนทาซาย)
I’m only concerned about me and mine in these times
(แอม โอ๊นลี่ คอนเซิร์น อะเบ๊าท มี แอนด์ ไมน์ อิน ฑิส ไทม์)
The world is a ghetto where peace is not a part of it
(เดอะ เวิลด อีส ซา เกทโท แวร์ พี๊ซ อีส น็อท ดา พาร์ท อ็อฝ อิท)
We all goin’ need God if we plan to get out of this
(วี ออล โกอิน นี๊ด ก๊อด อิ๊ฟ วี แพลน ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส)
N*ggas spending too much time hating on each other
(เอ็น *ggas ซเพ็นดิง ทู มัช ไทม์ เฮดติง ออน อีช อ๊อเธ่อร์)
N*ggas buyin’ guns
(เอ็น *ggas บายเอน กัน)
Load em up
(โหลด เอ็ม อั๊พ)
Aim at each other
(เอม แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์)
And the victim is you and me
(แอนด์ เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อีส ยู แอนด์ มี)
The secret is true indeed
(เดอะ ซี๊เขร็ท อีส ทรู อินดี๊ด)
The good die
(เดอะ กู๊ด ดาย)
Mostly over bullsh*t
(โมซทลิ โอ๊เฝ่อร bullsh*ที)
Repeatedly
(ริพีทอิด)
Deep in me there’s a part that wants nothing but love
(ดี๊พ อิน มี แดร์ ซา พาร์ท แดท ว้อนท นัธอิง บั๊ท ลัฝ)
But the rest of me knows war is what’s waiting for us
(บั๊ท เดอะ เรสท อ็อฝ มี โนว์ วอร์ อีส ว๊อท เวททิง ฟอร์ อัซ)
So I stays ready
(โซ ไอ สเทย์ เร๊ดี้)
Keep my pay heavy and boss up
(คี๊พ มาย เพย์ เฮ๊ฝฝี่ แอนด์ บอส อั๊พ)
Stack my funds and my guns
(ซแท็ค มาย ฟันด แซน มาย กัน)
Never rely on luck
(เน๊เฝ่อร์ รีลาย ออน ลัค)
Asking God to point out the imposters
(อาคกิ้ง ก๊อด ทู พ๊อยท์ เอ๊าท ดิ imposters)
Never let no weapon formed against me prosper
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท โน เว๊พ่อน ฟอร์ม อะเก๊นสท มี พร๊อสเพ่อร์)
Cause they’ll never be peace
(ค๊อส เด๊ว เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)
So don’t rely on it
(โซ ด้อนท์ รีลาย ออน หนิด)
Soldiers die for
(โซ๊ลเจ้อร์ ดาย ฟอร์)
And in the ghetto, they trying for it
(แอนด์ อิน เดอะ เกทโท , เด ทไรอิง ฟอร์ อิท)
F*CK PEACE
(เอฟ *CK พี๊ซ)

[Chorus X3]
([ ค๊อรัส X3 ])

Will there ever be peace?
(วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)
Or all we all just headed for doom,
(ออ ออล วี ออล จั๊สท เฮด ฟอร์ ดูม ,)
Still consumed by the beefs,
(สทิลล คอนซูม บาย เดอะ บี๊ฟ ,)
And I know there never be peace,
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ ,)
That’s why I keep my pistol when I walks the streets
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ มาย พิ๊สท่อล เว็น นาย ว๊อล์ค เดอะ สทรีท)
Cause there can never be peace
(ค๊อส แดร์ แคน เน๊เฝ่อร์ บี พี๊ซ)

[Tupac Talking]
([ ทูแปค ทอคอิง ])

Sh*t, f*ck peace
(ฌะ *ที , เอฟ *ck พี๊ซ)
On the strength till my n*ggas get a piece
(ออน เดอะ ซทเร็งธ ทิลล์ มาย เอ็น *ggas เก็ท ดา พี๊ซ)
We cant have peace
(วี แค็นท แฮ็ฝ พี๊ซ)
How the f*ck we gonna live happy if we ain’t got none?
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck วี กอนนะ ไล้ฝ แฮ๊พพี่ อิ๊ฟ วี เอน ก็อท นัน)
You motherf*ckers is smiling, but I’m mean mugging
(ยู motherf*ckers ซิส ซไมลอิง , บั๊ท แอม มีน มัคกิง)
Why? Cause gotta be thugging
(วาย ค๊อส กอททะ บี thuggings)
I’ve seen drugs done turned this motherf*cking hood out
(แอฝ ซีน ดรัก ดัน เทิร์น ดิส motherf*คิง ฮุด เอ๊าท)
All us n*ggas acting up
(ออล อัซ เอ็น *ggas แอคทิง อั๊พ)
Wild ass motherf*cking adolescents
(ไวลด์ อาซ motherf*คิง แอโดะเลซเซ็นท)
These n*ggas ain’t even got no childhoods no more
(ฑิส เอ็น *ggas เอน อี๊เฝ่น ก็อท โน ไชลดฮุด โน โม)
How the f*ck can you have a childhood and you have a funeral every motherf*cking weekend
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck แคน ยู แฮ็ฝ อะ ไชลดฮุด แอนด์ ยู แฮ็ฝ อะ ฟิ๊วเนอร่อล เอ๊เฝอร์รี่ motherf*คิง วี๊คเกน)
And you motherf*ckers talking about peace?
(แอนด์ ยู motherf*ckers ทอคอิง อะเบ๊าท พี๊ซ)
N*gga, it ain’t no motherf*cking peace
(เอ็น *gga , อิท เอน โน motherf*คิง พี๊ซ)
You ain’t seen the news motherf*cker?
(ยู เอน ซีน เดอะ นิว motherf*cker)
You ain’t heard?
(ยู เอน เฮิด)
Little babies getting smoked
(ลิ๊ทเทิ่ล เบบีสฺ เกดดดิ้ง สโม๊ค)
Motherf*ckers killing there whole family
(Motherf*ckers คีลลิง แดร์ โฮล แฟ๊มิลี่)
‘Lil kids getting thrown off buildings
(ลิล คิด เกดดดิ้ง ธโรน ออฟฟ บีลดิง)
Motherf*ckers gettin abused
(Motherf*ckers เกดดิน อะบิ๊วส)
Peace? N*ggas you out your motherf*cking mind?
(พี๊ซ เอ็น *ggas ยู เอ๊าท ยุร motherf*คิง ไมนด์)
F*ck peace
(เอฟ *ck พี๊ซ)
We can’t never have peace, till you motherf*ckers clean up this mess you made
(วี แค็นท เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ พี๊ซ , ทิลล์ ยู motherf*ckers คลีน อั๊พ ดิส เมซ ยู เมด)
‘Till u f*cking clean up the dirt u dropped
(ทิลล์ ยู เอฟ *คิง คลีน อั๊พ เดอะ เดิร์ท ยู ดร็อพ)
‘Till we get a piece
(ทิลล์ วี เก็ท ดา พี๊ซ)
F*ck peace
(เอฟ *ck พี๊ซ)
Westside
(เวตซาด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never B Peace คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น