เนื้อเพลง Overdue Goodbye คำอ่านไทย Anastacia

This is a message
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ)
pay attention
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
I got something to say
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซย์)
pleasant information
(เพลสแอ็นท อินเฟาะเมฌัน)

This is me walking
(ดิส ซิส มี วอคกิง)
that’s you waving
(แด้ท ยู เวฝวิ่ง)
this is my get away
(ดิส ซิส มาย เก็ท อะเวย์)
my taste of freedom
(มาย เท๊ซท อ็อฝ ฟรีดัม)

Goodbye
(กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)

This is a calling
(ดิส ซิส ซา คอลลิง)
not a conversation
(น็อท ดา คอนเฝอะเซฌัน)
no manipulation
(โน มะนิพิวเลฌัน)
if love is a season
(อิ๊ฟ ลัฝ อีส ซา ซี๊ซั่น)
you are my winter
(ยู อาร์ มาย วิ๊นเท่อร์)
you are just the ice
(ยู อาร์ จั๊สท ดิ ไอ๊ซ์)
layin’ on my feet, oh
(เลย์อิน ออน มาย ฟีท , โอ)

This is a message
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ)
pay attention
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
nobody’s gonna love me the wrong way again
(โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ มี เดอะ รอง เวย์ อะเกน)
this is a calling
(ดิส ซิส ซา คอลลิง)
not a conversation
(น็อท ดา คอนเฝอะเซฌัน)
this is my overdue goodbye
(ดิส ซิส มาย โอ๊เฝ่อร์ดิว กู๊ดบาย)
yeah, overdue goodbye
(เย่ , โอ๊เฝ่อร์ดิว กู๊ดบาย)

Oh, in my tomorrow
(โอ , อิน มาย ทูม๊อโร่ว)
all the fields are golden
(ออล เดอะ ฟีลด แซร์ โกลเด็น)
and all the papers say
(แอนด์ ออล เดอะ เพ๊เพ่อร์ เซย์)
that the spell’s been broken
(แดท เดอะ สเพลล บีน บโรเค็น)

To my future lover
(ทู มาย ฟิ๊วเช่อร์ ลัฝเออะ)
fate will find you
(เฟ้ท วิล ไฟนด์ ยู)
’cause you have the power
(ค๊อส ยู แฮ็ฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์)
of truth behind you, yeah
(อ็อฝ ทรู๊ธ บีฮายน์ ยู , เย่)

Goodbye
(กู๊ดบาย)
oh, yeah
(โอ , เย่)
goodbye
(กู๊ดบาย)
said goodbye, baby
(เซ็ด กู๊ดบาย , เบ๊บี้)

This is a message
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ)
pay attention
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
nobody’s gonna love me the wrong way again
(โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ มี เดอะ รอง เวย์ อะเกน)
this is a calling
(ดิส ซิส ซา คอลลิง)
not a conversation
(น็อท ดา คอนเฝอะเซฌัน)
this is my overdue goodbye
(ดิส ซิส มาย โอ๊เฝ่อร์ดิว กู๊ดบาย)

Yeah yeah
(เย่ เย่)

Goodbye
(กู๊ดบาย)
I said goodbye
(ไอ เซ็ด กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)
I said goodbye baby
(ไอ เซ็ด กู๊ดบาย เบ๊บี้)

This is a message
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ)
pay attention
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
nobody’s gonna love me the wrong way again
(โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ มี เดอะ รอง เวย์ อะเกน)
oh yeah
(โอ เย่)
this is a calling
(ดิส ซิส ซา คอลลิง)
not a conversation
(น็อท ดา คอนเฝอะเซฌัน)
this is my overdue goodbye
(ดิส ซิส มาย โอ๊เฝ่อร์ดิว กู๊ดบาย)

[this is a message] oooh
([ ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ ] อู้)
[pay attention] said pay attention
([ เพย์ แอ็ทเทนฌัน ] เซ็ด เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
[nobody’s gonna love me the wrong way again] nobody, nobody, no
([ โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ มี เดอะ รอง เวย์ อะเกน ] โนบอดี้ , โนบอดี้ , โน)
[this is a calling] a calling
([ ดิส ซิส ซา คอลลิง ] อะ คอลลิง)
[not a conversation]
([ น็อท ดา คอนเฝอะเซฌัน ])
this is my overdue goodbye
(ดิส ซิส มาย โอ๊เฝ่อร์ดิว กู๊ดบาย)

heya
(heya)
goodbye
(กู๊ดบาย)
oh oh
(โอ โอ)
goodbye
(กู๊ดบาย)
come on and sing with me
(คัมมอน แอนด์ ซิง วิธ มี)
one more time, one more time
(วัน โม ไทม์ , วัน โม ไทม์)
goodbye
(กู๊ดบาย)
ooooooh
(อู้)
goodbye
(กู๊ดบาย)
yeha yeah
(yeha เย่)
goodbye
(กู๊ดบาย)
mmm
(อึม)
goodbye
(กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)
goodbye
(กู๊ดบาย)
yeah he
(เย่ ฮี)
goodbye
(กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overdue Goodbye คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น