เนื้อเพลง Honest Lover คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

Let’s make love tonight, I’m in the mood to make love
(เล็ท เม้ค ลัฝ ทูไน๊ท , แอม อิน เดอะ มู้ด ทู เม้ค ลัฝ)
Let’s make love tonight, I’m in the mood to make love
(เล็ท เม้ค ลัฝ ทูไน๊ท , แอม อิน เดอะ มู้ด ทู เม้ค ลัฝ)
Let’s make love tonight, I’m in the mood to make love
(เล็ท เม้ค ลัฝ ทูไน๊ท , แอม อิน เดอะ มู้ด ทู เม้ค ลัฝ)
Let’s make love tonight, I’m in the mood to make love
(เล็ท เม้ค ลัฝ ทูไน๊ท , แอม อิน เดอะ มู้ด ทู เม้ค ลัฝ)

Let’s do it right…baby
(เล็ท ดู อิท ไร๊ท เบ๊บี้)

[Verse One: ]
([ เฝิซ วัน : ])
Give me a reason, to love you again
(กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น , ทู ลัฝ ยู อะเกน)
I’m still not over, the pain you put me through
(แอม สทิลล น็อท โอ๊เฝ่อร , เดอะ เพน ยู พุท มี ทรู)
You know you were wrong
(ยู โนว์ ยู เวอ รอง)

I tried to hide it, but it didn’t work
(ไอ ทไร ทู ไฮด์ อิท , บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค)
I couldn’t take it no more, so I had to move on
(ไอ คูดซึ่น เท้ค อิท โน โม , โซ ไอ แฮ็ด ทู มู๊ฝ ออน)
I’m moving on
(แอม มูฝอิง ออน)

[Chorus: ]
([ ค๊อรัส : ])
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I gotta find an honest lover
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , ไอ กอททะ ไฟนด์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I’m moving on I’m moving on
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , แอม มูฝอิง ออน แอม มูฝอิง ออน)

[Verse Two: ]
([ เฝิซ ทู : ])
You told me so many lies, you tried to convince me of your honesty
(ยู โทลด มี โซ เมนอิ ไล , ยู ทไร ทู คอนฝิ๊นซํ มี อ็อฝ ยุร ออนเอ็ซทิ)
You see that wasn’t good enough [Not good enough for me]
(ยู ซี แดท วอสซึ้น กู๊ด อีน๊าฟ [ น็อท กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ มี ])
And I can’t believe you betrayed me, and put our love in jeopardy
(แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ ยู บีเทรย์ มี , แอนด์ พุท เอ๊า ลัฝ อิน เจ๊พาร์ดี้)
I can’t believe that it was happening to me
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท ดิธ วอส แฮพเพะนิง ทู มี)

I tried to hide it, but it didn’t work
(ไอ ทไร ทู ไฮด์ อิท , บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค)
I couldn’t take it no more, so I had to move on
(ไอ คูดซึ่น เท้ค อิท โน โม , โซ ไอ แฮ็ด ทู มู๊ฝ ออน)
I’m moving on
(แอม มูฝอิง ออน)

[Chorus: ]
([ ค๊อรัส : ])
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I gotta find an honest lover
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , ไอ กอททะ ไฟนด์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I’m moving on I’m moving on
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , แอม มูฝอิง ออน แอม มูฝอิง ออน)

[Bridge: ]
([ บริดจ : ])
Give me a reason girl to take you back
(กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น เกิร์ล ทู เท้ค ยู แบ็ค)
I gotta keep moving on, I gotta be strong
(ไอ กอททะ คี๊พ มูฝอิง ออน , ไอ กอททะ บี สทรอง)
Baby you know you done me wrong, so I gotta keep moving on
(เบ๊บี้ ยู โนว์ ยู ดัน มี รอง , โซ ไอ กอททะ คี๊พ มูฝอิง ออน)
I gotta go, there’s no turning back to you
(ไอ กอททะ โก , แดร์ โน เทินนิง แบ็ค ทู ยู)

[Chorus: ]
([ ค๊อรัส : ])
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I gotta find an honest lover
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , ไอ กอททะ ไฟนด์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
I’m looking for an honest lover
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แอน อ๊อนเน็สท ลัฝเออะ)
Somebody that’ll be there for me, I’m moving on I’m moving on
(ซัมบอดี้ แธดิล บี แดร์ ฟอร์ มี , แอม มูฝอิง ออน แอม มูฝอิง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honest Lover คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น