เนื้อเพลง Hold on, Help is on The Way คำอ่านไทย Whitney Houston

When you’re down and in despair
(เว็น ยัวร์ เดาน แอนด์ อิน ดิซแพ)
Don’t be uneasy because he’ll be there
(ด้อนท์ บี อะนีสิ บิคอส เฮ็ลล บี แดร์)
Say don’t you worry, no don’t you fret
(เซย์ ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ , โน ด้อนท์ ยู ฟเร็ท)
The Lord has never, never failed you yet
(เดอะ หลอร์ด แฮ็ส เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เฟล ยู เย๊ท)
Chorus:
(ค๊อรัส :)
So hold on, help is on the way
(โซ โฮลด์ ออน , เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Hold on, God is on his way
(โฮลด์ ออน , ก๊อด อีส ออน ฮิส เวย์)
Hey hold on he’s on his way
(เฮ โฮลด์ ออน อีส ออน ฮิส เวย์)
He told me to hold on
(ฮี โทลด มี ทู โฮลด์ ออน)
He’s on his way
(อีส ออน ฮิส เวย์)
Hold on he’s coming soon
(โฮลด์ ออน อีส คัมอิง ซูน)
Pray, he’ll be there
(เพรย์ , เฮ็ลล บี แดร์)
Cmon now, yeah
(ซีมอน นาว , เย่)

Now when it seems that you can’t stand
(นาว เว็น หนิด ซีม แดท ยู แค็นท สแทนด์)
Just hold on to God’s unchanging hand
(จั๊สท โฮลด์ ออน ทู ก๊อด อันเช้งจิ้ง แฮนด์)
Yeah, weeping may, yes, endure for just one night,
(เย่ , วิปพิง เมย์ , เย็ซ , เอ็นเดียวรํ ฟอร์ จั๊สท วัน ไน๊ท ,)
But joy will come in the morning light
(บั๊ท จอย วิล คัม อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Hold on he’s on his way
(โฮลด์ ออน อีส ออน ฮิส เวย์)
Come on hold on
(คัมมอน โฮลด์ ออน)
See I’ve tried it and I know
(ซี แอฝ ทไร ดิท แอนด์ ดาย โนว์)
Help is on the way
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Hold on, hold on
(โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน)
I’m begging cause I know
(แอม เบกกิง ค๊อส ไอ โนว์)
He’s on his way
(อีส ออน ฮิส เวย์)

He may not come when you want him
(ฮี เมย์ น็อท คัม เว็น ยู ว้อนท ฮิม)
But he’s right on time
(บั๊ท อีส ไร๊ท ออน ไทม์)
But he’ll be right there [on time]
(บั๊ท เฮ็ลล บี ไร๊ท แดร์ [ ออน ไทม์ ])

Help is on the way
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Help is on the way
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
Help is on the way yeah
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์ เย่)
The word told me
(เดอะ เวิร์ด โทลด มี)
If I ask he’s on his way
(อิ๊ฟ ฟาย อาสคฺ อีส ออน ฮิส เวย์)
I’m thankful cause I know he is
(แอม แธงคฟุล ค๊อส ไอ โนว์ ฮี อีส)

Come on just say, help
(คัมมอน จั๊สท เซย์ , เฮ้ลพ)
Come on just try, help
(คัมมอน จั๊สท ธราย , เฮ้ลพ)
Ask him for a little bit, help
(อาสคฺ ฮิม ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท , เฮ้ลพ)
He’ll give it to you right away, help
(เฮ็ลล กี๊ฝ อิท ทู ยู ไร๊ท อะเวย์ , เฮ้ลพ)
Help, Believe he’s on his way now, help
(เฮ้ลพ , บีลี๊ฝ อีส ออน ฮิส เวย์ นาว , เฮ้ลพ)
Help, Know the help I know, help
(เฮ้ลพ , โนว์ เดอะ เฮ้ลพ ไอ โนว์ , เฮ้ลพ)
I’ve called him before, help
(แอฝ คอลลํ ฮิม บีฟอร์ , เฮ้ลพ)
He said his help on his way, help
(ฮี เซ็ด ฮิส เฮ้ลพ ออน ฮิส เวย์ , เฮ้ลพ)
Help is on the way
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์)
So glad to know hey…
(โซ แกล๊ด ทู โนว์ เฮ)
Woo
(วู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold on, Help is on The Way คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น