เนื้อเพลง Always on Your Side คำอ่านไทย Sheryl Crow

My yesterdays are all boxed up and neatly put away
(มาย เยซเทอะดิ แซร์ ออล บ๊อกซฺ อั๊พ แอนด์ นีทลิ พุท อะเวย์)
But every now and then you come to mind
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น ยู คัม ทู ไมนด์)
Cause you were always waiting to be picked to play the game
(ค๊อส ยู เวอ ออลเว เวททิง ทู บี พิค ทู เพลย์ เดอะ เกม)
But when your name was called, you found a place to hide
(บั๊ท เว็น ยุร เนม วอส คอลลํ , ยู เฟานด อะ เพลส ทู ไฮด์)
When you knew that I was always on your side
(เว็น ยู นยู แดท ไอ วอส ออลเว ออน ยุร ไซด์)

Well everything was easy then, so sweet and innocent
(เวลล เอ๊วี่ติง วอส อีสอิ เด็น , โซ สวี้ท แอนด์ อิ๊นโนเซ้นท)
But your demons and your angels reappeared
(บั๊ท ยุร ดีมัน แซน ยุร แอ๊งเจล ริแอ็พเพีย)
Leavin’ all the traces of the man you thought you’d be
(เลวิน ออล เดอะ เทร๊ซ อ็อฝ เดอะ แมน ยู ธอท ยูต บี)
Leavin’ me with no place left to go from here
(เลวิน มี วิธ โน เพลส เล๊ฟท ทู โก ฟรอม เฮียร)
Leavin’ me so many questions all these years
(เลวิน มี โซ เมนอิ เคว๊สชั่น ซอร์ ฑิส เยียร์)

But is there someplace far away, someplace where all is clear
(บั๊ท อีส แดร์ ซัมเพรส ฟาร์ อะเวย์ , ซัมเพรส แวร์ ออล อีส เคลียร์)
Easy to start over with the ones you hold so dear
(อีสอิ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร วิธ ดิ วัน ยู โฮลด์ โซ เดียร์)
Or are you left to wonder, all alone, eternally
(ออ อาร์ ยู เล๊ฟท ทู วั๊นเด้อร , ออล อะโลน , อิเทอแน็ลลิ)
This isn’t how it’s really meant to be
(ดิส อีสซึ่น ฮาว อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
No it isn’t how it’s really meant to be
(โน อิท อีสซึ่น ฮาว อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)

Well they say that love is in the air, but never is it clear,
(เวลล เด เซย์ แดท ลัฝ อีส ซิน ดิ แอร์ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ อีส ซิท เคลียร์ ,)
How to pull it close and make it stay
(ฮาว ทู พูลล อิท โคลส แอนด์ เม้ค อิท สเทย์)
B*tterflies are free to fly, and so they fly away
(บี *tterflies แซร์ ฟรี ทู ฟลาย , แอนด์ โซ เด ฟลาย อะเวย์)
And I’m left to carry on and wonder why
(แอนด์ แอม เล๊ฟท ทู แค๊รรี่ ออน แอนด์ วั๊นเด้อร วาย)
Even through it all, I’m always on your side
(อี๊เฝ่น ทรู อิท ดอร์ , แอม ออลเว ออน ยุร ไซด์)

But is there someplace far away, someplace where all is clear
(บั๊ท อีส แดร์ ซัมเพรส ฟาร์ อะเวย์ , ซัมเพรส แวร์ ออล อีส เคลียร์)
Easy to start over with the ones you hold so dear
(อีสอิ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร วิธ ดิ วัน ยู โฮลด์ โซ เดียร์)
Or are we left to wonder, all alone, eternally
(ออ อาร์ วี เล๊ฟท ทู วั๊นเด้อร , ออล อะโลน , อิเทอแน็ลลิ)
But is this how it’s really meant to be
(บั๊ท อีส ดิส ฮาว อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
No is it how it’s really meant to be
(โน อีส ซิท ฮาว อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)

Well if they say that love is in the air, never is it clear
(เวลล อิ๊ฟ เด เซย์ แดท ลัฝ อีส ซิน ดิ แอร์ , เน๊เฝ่อร์ อีส ซิท เคลียร์)
How to pull it close and make it stay
(ฮาว ทู พูลล อิท โคลส แอนด์ เม้ค อิท สเทย์)
If b*tterflies are free to fly, why do they fly away
(อิ๊ฟ บี *tterflies แซร์ ฟรี ทู ฟลาย , วาย ดู เด ฟลาย อะเวย์)
Leavin’ me to carry on and wonder why
(เลวิน มี ทู แค๊รรี่ ออน แอนด์ วั๊นเด้อร วาย)
Was it you that kept me wondering through this life
(วอส ซิท ยู แดท เค็พท มี วันเดอะริง ทรู ดิส ไล๊ฟ)
When you know that I was always on your side
(เว็น ยู โนว์ แดท ไอ วอส ออลเว ออน ยุร ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always on Your Side คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น