เนื้อเพลง Hark! The Herald Angels Sing คำอ่านไทย Charlotte Church

Hark! The herald the angels sing,
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด ดิ แอ๊งเจล ซิง ,)
‘Glory to the new born King;
(กล๊อรี่ ทู เดอะ นิว บอน คิง 😉
Peace on earth and mercy mild,
(พี๊ซ ออน เอิร์ทร แอนด์ เม๊อร์ซี่ มายลด์ ,)
God and sinners reconciled.
(ก๊อด แอนด์ ซีนเนอะ เร๊คคอนไซล์)
Joyful, all ye nations rise,
(จอยฟุล , ออล ยี เน๊ชั่น ไร๊ส ,)
Join the triumph of the skie;
(จอย เดอะ ไทร๊อั้มฟ อ็อฝ เดอะ skie 😉
With th’angelic host proclaim,
(วิธ thangelic โฮสท โพรเคลม ,)
‘Christ is born in Bethlehem!’
(คไรซท อีส บอน อิน เบธลิเอ็ม !)

Hark! The herald angels sing;
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด แอ๊งเจล ซิง 😉

‘Glory to the new born King!’
(กล๊อรี่ ทู เดอะ นิว บอน คิง !)

Christ, by highest heav’n adored,
(คไรซท , บาย ฮายเอส heavn อะโด ,)

Christ, the everlasting Lord;
(คไรซท , ดิ เอฝเวอร์ลาสทิง หลอร์ด 😉
Late in time behold Him come,
(เหลท อิน ไทม์ บิโฮลด ฮิม คัม ,)
Offspring of a virgin’s womb.
(ฮอฟสปิง อ็อฝ อะ เฝ๊อร์จิ้น วูม)
Veiled in flesh the Godhead see,
(เฝล อิน เฟลช เดอะ กอดเฮ็ด ซี ,)
Hail th’incarnate Deity!
(เฮล thincarnate ดีอิทิ !)
Pleased as Man with man to dwell;
(พลีซ แอส แมน วิธ แมน ทู ดเว็ล 😉
Jesus, our Immanuel!
(จีสัซ , เอ๊า Immanuel !)

Hark! The herald angels sing..etc.
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด แอ๊งเจล ซิง อีทีซี)

Hail, the heav’nly Prince of peace!
(เฮล , เดอะ เฮฝวึนลี พริ๊นซ์ อ็อฝ พี๊ซ !)

Hail, the Son of Righteouness!
(เฮล , เดอะ ซัน อ็อฝ Righteouness !)
Light and life to all he brings,
(ไล๊ท แอนด์ ไล๊ฟ ทู ออล ฮี บริง ,)
Ris’n with healing in His wings.
(Risn วิธ ฮิวลิง อิน ฮิส วิง)
Mild He leaves His throne on high,
(มายลด์ ฮี ลี๊ฝ ฮิส ธโรน ออน ไฮฮ ,)
Born that man no more may die;
(บอน แดท แมน โน โม เมย์ ดาย 😉
Born to raise the sons of earth;
(บอน ทู เร้ส เดอะ ซัน อ็อฝ เอิร์ทร 😉
Born to give them second birth.
(บอน ทู กี๊ฝ เด็ม เซ๊คคั่น เบริ๊ท)

Hark! The herald angels sing, etc.
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด แอ๊งเจล ซิง , อีทีซี)

Come, Desire of nations, come,
(คัม , ดีไซรํ อ็อฝ เน๊ชั่น , คัม ,)

Fix in us Thy humble home;
(ฟิกซ์ อิน อัซ ไฑ ฮั๊มเบิ้ล โฮม 😉
Oh, to all Thyself impart,
(โอ , ทู ออล ไฑเซลฟ อิมพาท ,)
Formed in each believing heart!
(ฟอร์ม อิน อีช บีลีฝวิง ฮาร์ท !)
Hark! The herald angels sing,
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด แอ๊งเจล ซิง ,)
‘Glory to the new-born King;
(กล๊อรี่ ทู เดอะ นิว บอน คิง 😉
Peace on earth and mercy mild,
(พี๊ซ ออน เอิร์ทร แอนด์ เม๊อร์ซี่ มายลด์ ,)
God and sinners reconciled.
(ก๊อด แอนด์ ซีนเนอะ เร๊คคอนไซล์)

Hark! The herald angels sing..etc.
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด แอ๊งเจล ซิง อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hark! The Herald Angels Sing คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น