เนื้อเพลง Work คำอ่านไทย Ciara feat Missy Elliott

When the song come on in the club
(เว็น เดอะ ซ็อง คัมมอน อิน เดอะ คลับ)
Put it up, put it up, put it up
(พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up [Rewind!]
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ [ รีไวนด์ ! ])
When the song come on in the club
(เว็น เดอะ ซ็อง คัมมอน อิน เดอะ คลับ)
Put it up, put it up, put it up
(พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, [let’s go!]
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , [ เล็ท โก ! ])

The dance train is coming back again
(เดอะ แด๊นซ์ เทรน อีส คัมอิง แบ็ค อะเกน)
Extravaganza, you should run and tell a friend
(เอ็คซทแรฝะแกนสะ , ยู เชิด รัน แอนด์ เทลล อะ เฟรน)
Kings and queens are posted at the bar
(คิง แซน ควีน แซร์ โพสท แอ็ท เดอะ บาร์)
Buckin’ down, it’s time to tip it off
(Buckin เดาน , อิทซ ไทม์ ทู ทิพ อิท ออฟฟ)

Walk that walk [walk]
(ว๊อล์ค แดท ว๊อล์ค [ ว๊อล์ค ])
Show me how you move it
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ อิท)
Can you walk that talk [talk]
(แคน ยู ว๊อล์ค แดท ท๊อล์ค [ ท๊อล์ค ])
Put some snap into it
(พุท ซัม ซแน็พ อิ๊นทู อิท)
It’s your chance now
(อิทซ ยุร แช้นซํ นาว)
Girl you better dance now
(เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ แด๊นซ์ นาว)
It’s your time to show it all
(อิทซ ยุร ไทม์ ทู โชว์ อิท ดอร์)
The spotlight is on you, you better…
(เดอะ สปอทไลท์ อีส ออน ยู , ยู เบ๊ทเท่อร์)

Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)

You better shake that thang like a donkey
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เช้ค แดท เตง ไล๊ค เก ดองคิ)
And go hard for it b*tch, you better work
(แอนด์ โก ฮาร์ด ฟอร์ อิท บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)
You better swing from a paw like a monkey
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สวิง ฟรอม มา พอ ไล๊ค เก มั๊งคี่)
And go hard for it, you better work
(แอนด์ โก ฮาร์ด ฟอร์ อิท , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)

‘Cause big girls get down on the flo’
(ค๊อส บิ๊ก เกิร์ล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล)
And make it jiggle, jiggle, jiggle you ain’t know
(แอนด์ เม้ค อิท จีกกล , จีกกล , จีกกล ยู เอน โนว์)
Ain’t no shame, it’s the name of game
(เอน โน เชม , อิทซ เดอะ เนม อ็อฝ เกม)
Now everybody down to the flo’, here we go
(นาว เอวี่บอดี้ เดาน ทู เดอะ โฟล , เฮียร วี โก)

We got the rhythm of the be-be-beat
(วี ก็อท เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ บี บี บีท)
We got the rhythm of the beat
(วี ก็อท เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ บีท)
We got the rhythm of the hands
(วี ก็อท เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ แฮนด์)
Let’s get the rhythm of the feet
(เล็ท เก็ท เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ฟีท)
Jump in, jump out
(จั๊มพ อิน , จั๊มพ เอ๊าท)
Jump in, jump out
(จั๊มพ อิน , จั๊มพ เอ๊าท)
Jump in, jump out
(จั๊มพ อิน , จั๊มพ เอ๊าท)
Jump in, jump out [here we go!]
(จั๊มพ อิน , จั๊มพ เอ๊าท [ เฮียร วี โก ! ])

Walk that walk [walk]
(ว๊อล์ค แดท ว๊อล์ค [ ว๊อล์ค ])
Show me how you move it
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ อิท)
Can you walk that talk [talk]
(แคน ยู ว๊อล์ค แดท ท๊อล์ค [ ท๊อล์ค ])
Put some snap into it
(พุท ซัม ซแน็พ อิ๊นทู อิท)
It’s your chance now
(อิทซ ยุร แช้นซํ นาว)
Girl you better dance now
(เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ แด๊นซ์ นาว)
It’s your time to show it all
(อิทซ ยุร ไทม์ ทู โชว์ อิท ดอร์)
The spotlight is on you, you better…
(เดอะ สปอทไลท์ อีส ออน ยู , ยู เบ๊ทเท่อร์)

Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)

When the song come on in the club
(เว็น เดอะ ซ็อง คัมมอน อิน เดอะ คลับ)
Put it up, put it up, put it up
(พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ , พุท ดิธ อั๊พ)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ)

When the song start to play, tell the DJ, ” Back it up! ”
(เว็น เดอะ ซ็อง สท๊าร์ท ทู เพลย์ , เทลล เดอะ ดีเจ , ” แบ็ค อิท อั๊พ ! “)
And if you want the danceflo, you tell the DJ, ” Back it up! ”
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท เดอะ danceflo , ยู เทลล เดอะ ดีเจ , ” แบ็ค อิท อั๊พ ! “)
This your jam, this your joy, ” Hey Mr. DJ back it up! ”
(ดิส ยุร แจม , ดิส ยุร จอย , ” เฮ มีซเทอะ ดีเจ แบ็ค อิท อั๊พ ! “)
This that new Ciara, go holla at the DJ: Back it up!
(ดิส แดท นิว เซียร่า , โก ฮอลละ แอ็ท เดอะ ดีเจ : แบ็ค อิท อั๊พ !)

Now! drop down! everybody in a club drop down
(นาว ! ดรอพ เดาน ! เอวี่บอดี้ อิน อะ คลับ ดรอพ เดาน)
Jiggle that, jiggle that
(จีกกล แดท , จีกกล แดท)
Till it drop, till it drop, till it drop, all the way, all the way down to the ground
(ทิลล์ อิท ดรอพ , ทิลล์ อิท ดรอพ , ทิลล์ อิท ดรอพ , ออล เดอะ เวย์ , ออล เดอะ เวย์ เดาน ทู เดอะ กราวนด์)
We in a club, in a club, don’t stop
(วี อิน อะ คลับ , อิน อะ คลับ , ด้อนท์ สท๊อพ)
When the song come on don’t stop
(เว็น เดอะ ซ็อง คัมมอน ด้อนท์ สท๊อพ)
Me and Ci be on dessert
(มี แอนด์ Ci บี ออน ดีเซิร์ท)
All the ladies on the flo you better work
(ออล เดอะ เลดิส ออน เดอะ โฟล ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)

It’s out to be a fight in this club
(อิทซ เอ๊าท ทู บี อะ ไฟ้ท อิน ดิส คลับ)
A fight in this club, so get into my mug
(อะ ไฟ้ท อิน ดิส คลับ , โซ เก็ท อิ๊นทู มาย มัก)
Get into my mug,
(เก็ท อิ๊นทู มาย มัก ,)
Get buck, get buck
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค)
Get buck, get buck
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค)
Get buck, get buck
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค)
Get buck, get buck
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค)
I bet ya can’t do it like me [like me]
(ไอ เบ๊ท ยา แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ ไล๊ค มี ])
I bet ya can’t do it like me me me
(ไอ เบ๊ท ยา แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี มี มี)
I bet ya can’t do it like me [like me]
(ไอ เบ๊ท ยา แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี [ ไล๊ค มี ])
I bet ya can’t do it like me me me
(ไอ เบ๊ท ยา แค็นท ดู อิท ไล๊ค มี มี มี)
Get some, get some
(เก็ท ซัม , เก็ท ซัม)
Get buck, get buck
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค)
Get some, get some
(เก็ท ซัม , เก็ท ซัม)
Get buck, get buck [Work] [Lets go!]
(เก็ท บั๊ค , เก็ท บั๊ค [ เวิ๊ร์ค ] [ เล็ท โก ! ])

Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work work work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work work b*tch, you better work!
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค !)

B*tch you better work
(บี *tch ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)
B*tch you better work
(บี *tch ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)
B*tch you better work
(บี *tch ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค)
Ow! [Laugh]
(เอ้า ! [ ล๊าฟ ])
Work…
(เวิ๊ร์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work คำอ่านไทย Ciara feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น