เนื้อเพลง Bound And Tied คำอ่านไทย Creed

Tongue-tied, restless, and wanting
(ทั๊ง ไท , เรซทเล็ซ , แอนด์ วอนทิง)
Looks like you might bite, you might bite
(ลุ๊ค ไล๊ค ยู ไมท ไบ้ท์ , ยู ไมท ไบ้ท์)
Breathing in, breathing out,
(บรีสดิง อิน , บรีสดิง เอ๊าท ,)
you’re weakened
(ยัวร์ วีคเอ็น)
The poison’s hit your mind, your mind.
(เดอะ พ๊อยซั่น ฮิท ยุร ไมนด์ , ยุร ไมนด์)
Time’s ticking and its got ya thinking’,
(ไทม์ ทิคคิง แอนด์ อิทซ ก็อท ยา ติ้งกิง ,)
You’re happy with your life, your life
(ยัวร์ แฮ๊พพี่ วิธ ยุร ไล๊ฟ , ยุร ไล๊ฟ)
You’re jaded, slated and singled out
(ยัวร์ เจด , ซแล็ท แอนด์ ซิ๊งเกิ้ล เอ๊าท)
by all those chains that bind, that bind
(บาย ออล โฑส เชน แดท ไบนด , แดท ไบนด)
Take a jet plane my way lately
(เท้ค เก เจ๊ต เพลน มาย เวย์ เลทลิ)
Cause now you are mine,
(ค๊อส นาว ยู อาร์ ไมน์ ,)
you are mine
(ยู อาร์ ไมน์)
This airplane’s going my way
(ดิส แอพเลน โกอิ้ง มาย เวย์)
Cause now you’re bound and tied
(ค๊อส นาว ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
Now sit and reflect on all the fame
(นาว ซิท แอนด์ รีเฟล็คท ออน ออล เดอะ เฟม)
Time to dim your light, your light
(ไทม์ ทู ดิม ยุร ไล๊ท , ยุร ไล๊ท)
Zooming in, zooming out,
(Zoomings อิน , zoomings เอ๊าท ,)
you’re questioning
(ยัวร์ เควสชันนิง)
For that there is no crime, no crime
(ฟอร์ แดท แดร์ อีส โน ไคร์ม , โน ไคร์ม)
You’re jaded,
(ยัวร์ เจด ,)
slated and singled out,
(ซแล็ท แอนด์ ซิ๊งเกิ้ล เอ๊าท ,)
by all those chains they bind, they bind
(บาย ออล โฑส เชน เด ไบนด , เด ไบนด)
Take a jet plane my way lately
(เท้ค เก เจ๊ต เพลน มาย เวย์ เลทลิ)
Cause now you are mine, you are mine
(ค๊อส นาว ยู อาร์ ไมน์ , ยู อาร์ ไมน์)
This airplane’s going my way
(ดิส แอพเลน โกอิ้ง มาย เวย์)
Cause now you’re bound and tied
(ค๊อส นาว ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
And we fly, we fly, we fly
(แอนด์ วี ฟลาย , วี ฟลาย , วี ฟลาย)
And we fly, we fly, we fly
(แอนด์ วี ฟลาย , วี ฟลาย , วี ฟลาย)
And we fly, and we fly…away, away
(แอนด์ วี ฟลาย , แอนด์ วี ฟลาย อะเวย์ , อะเวย์)
Bound and tied,
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท ,)
bound and tied
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re Bound and Tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
Bound and tied,
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท ,)
bound and tied
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
Bound and tied,
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท ,)
bound and tied
(บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)
You’re bound and tied
(ยัวร์ บาวนฺดฺ แอนด์ ไท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bound And Tied คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น