เนื้อเพลง Flow Joe คำอ่านไทย Fat Joe

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Ahhhhhhh yeah!
(Ahhhhhhh เย่ !)
Da Fat Gangsta
(ดา แฟท แก๊งซดา)

Chorus: repeat 2X
(ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X)

You gotta flow Joe, you gotta flow Joe
(ยู กอททะ โฟลว์ โจ , ยู กอททะ โฟลว์ โจ)
You gotta gotta gotta gotta let em know Joe
(ยู กอททะ กอททะ กอททะ กอททะ เล็ท เอ็ม โนว์ โจ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Bust it, check it, watch how I wreck it
(บัซท ดิธ , เช็ค อิท , ว๊อทช ฮาว ไอ เร๊ค อิท)
N*ggaz watch your back, sh*t is gettin hectic
(เอ็น *ggaz ว๊อทช ยุร แบ็ค , ฌะ *ที อีส เกดดิน เฮคทิค)
I catch vibes like Count Basie, s*cker won’t face me
(ไอ แค็ทช วายพฺ ไล๊ค เค้าทํ Basie , เอส *cker ว็อนท เฟซ มี)
I’m so much flavor you can taste me
(แอม โซ มัช ฟเลเฝอะ ยู แคน เท๊ซท มี)
I’m underground like a gutter
(แอม อันเดิกเรานด ไล๊ค เก กัทเทอะ)
You never catch me – stutter, everybody knows that I’m b*tter
(ยู เน๊เฝ่อร์ แค็ทช มี ซทัทเทอะ , เอวี่บอดี้ โนว์ แดท แอม บี *tter)
I’m not the man with sensitivity
(แอม น็อท เดอะ แมน วิธ เซนซิทีฝอิทิ)
The name is Fat Joe, the label’s Relativity, huh
(เดอะ เนม อีส แฟท โจ , เดอะ เล๊เบ้ล Relativity , ฮู)
I chop a rapper like a meat cleaver
(ไอ ช๊อพ อะ แรพเพอ ไล๊ค เก มี๊ท คลีฝเออะ)
I’m burnin hot, people think I have a fever, check it
(แอม เบินนิน ฮอท , พี๊เพิ่ล ทริ๊งค ไอ แฮ็ฝ อะ ฟี๊เฝ่อร , เช็ค อิท)
If n*ggaz wanna front, then come widdit
(อิ๊ฟ เอ็น *ggaz วอนนา ฟร๊อนท , เด็น คัม วิดดิท)
If you’re havin second thoughts, well then forget it, see
(อิ๊ฟ ยัวร์ เฮฝวิน เซ๊คคั่น ธอท , เวลล เด็น ฟอร์เก๊ท ดิธ , ซี)
I dig in my crates, I don’t per-pa-trates
(ไอ ดีกกํ อิน มาย คเรท , ไอ ด้อนท์ เพอร์ พา trates)
I got sh*t sewn, like Billy Bathgate
(ไอ ก็อท ฌะ *ที โซน , ไล๊ค บีลลิ Bathgate)
Beware like Cocoa, yo I’m not a slow boat
(บีแวร์ ไล๊ค โคโค , โย แอม น็อท ดา สโลว์ โบ๊ท)
Got so much dough I va-cate in Acapulco
(ก็อท โซ มัช โด ไอ va cate อิน Acapulco)
Crazy as they come I’m not the one, we can do this
(คเรสิ แอส เด คัม แอม น็อท ดิ วัน , วี แคน ดู ดิส)
with the hands, or take it to the guns..
(วิธ เดอะ แฮนด์ , ออ เท้ค อิท ทู เดอะ กัน)
You know I can flow, the name is Fat Joe
(ยู โนว์ ไอ แคน โฟลว์ , เดอะ เนม อีส แฟท โจ)
I can flow, I can flow, I can flow
(ไอ แคน โฟลว์ , ไอ แคน โฟลว์ , ไอ แคน โฟลว์)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Everybody knows Fat Joe’s in town
(เอวี่บอดี้ โนว์ แฟท โจ ซิน ทาวน์)
Nuff respect for the Boogie Down
(นัฟ เรสเพ๊คท ฟอร์ เดอะ บูกี เดาน)
I’m livin in the Bronx on an Ave called Trinity
(แอม ลีฝอิน อิน เดอะ บรอนซ ออน แอน อาเฝ คอลลํ ทรีนอิทิ)
My name rings bells, within the vicinity
(มาย เนม ริง เบลล์ , วิธอิน เดอะ ฝิซีนอิทิ)
Peace to the money makers always plottin mono
(พี๊ซ ทู เดอะ มั๊นนี่ เมคเออะ ออลเว plottin มอนโอะ)
Together we gettin dough, just like Lucky Luciano
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เกดดิน โด , จั๊สท ไล๊ค ลัคคิ Luciano)
People always tell me, yo you’re dope Joe
(พี๊เพิ่ล ออลเว เทลล มี , โย ยัวร์ โดพ โจ)
But I’m not a car, so I don’t get gassed like Amoco
(บั๊ท แอม น็อท ดา คารํ , โซ ไอ ด้อนท์ เก็ท gassed ไล๊ค Amoco)
Never ate the paint, no I’m not a s*cker
(เน๊เฝ่อร์ เอท เดอะ เพ้นท , โน แอม น็อท ดา เอส *cker)
Never liked ? so to Hell with the Rucker
(เน๊เฝ่อร์ ลิค โซ ทู เฮ็ลล วิธ เดอะ รักเคอร์)
Always on my own never sweatin nobody
(ออลเว ออน มาย โอว์น เน๊เฝ่อร์ สเวเดน โนบอดี้)
Warm up a crowd like a bottle of Bacardi
(วอร์ม อั๊พ อะ คราวดํ ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เบคาดี)
I can kick it this way, I can kick it thattaway
(ไอ แคน คิ๊ค อิท ดิส เวย์ , ไอ แคน คิ๊ค อิท thattaway)
I kick a funky style, from New York to Piscataway
(ไอ คิ๊ค กา ฟังคิ สไทล์ , ฟรอม นิว ยอค ทู Piscataway)
S*ckers best scram
(เอส *ckers เบ๊สท์ scram)
Now in ninety-three it’s all about the Fat Man
(นาว อิน ไนนทิ ทรี อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ แฟท แมน)
Peace to Finesse, Showbiz and A.G.
(พี๊ซ ทู ฟิเนซ , Showbiz แอนด์ อะ จี)
Gizmo, Little Hec’, and Kool Micskit [say what?]
(Gizmo , ลิ๊ทเทิ่ล Hec , แอนด์ Kool Micskit [ เซย์ ว๊อท ])
My crew from Uptown
(มาย ครู ฟรอม อั๊พทาวน์)
And if you mess around, then you’ll catch a beatdown
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เมซ อะราวนฺดฺ , เด็น โยว แค็ทช อะ beatdown)
See I got this in a smash
(ซี ไอ ก็อท ดิส ซิน อะ สแม๊ช)
If a rapper steps up, he’ll get smoked
(อิ๊ฟ อะ แรพเพอ สเท็พ อั๊พ , เฮ็ลล เก็ท สโม๊ค)
like a blunt full of hash
(ไล๊ค เก บลันท ฟูล อ็อฝ แฮ็ช)
My style of rap is legendary
(มาย สไทล์ อ็อฝ แร็พ อีส เลจเอ็นเดริ)
F*ck with the man, then you’ll end up in the cemetary
(เอฟ *ck วิธ เดอะ แมน , เด็น โยว เอ็นด อั๊พ อิน เดอะ cemetary)
And that’s word to Ma Duke
(แอนด์ แด้ท เวิร์ด ทู มา ดยูค)
I never fake moves, I’ll go out like a troop
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟ้ค มู๊ฝ , อิลล โก เอ๊าท ไล๊ค เก ทรู๊พ)
So act like you know, the name is Fat Joe
(โซ แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์ , เดอะ เนม อีส แฟท โจ)
I can flow, I can flow, I can flow
(ไอ แคน โฟลว์ , ไอ แคน โฟลว์ , ไอ แคน โฟลว์)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah
(เย่)
See I rip the mic if you put me to a test
(ซี ไอ ริพ เดอะ ไมคะ อิ๊ฟ ยู พุท มี ทู อะ เทสท์)
Troop it gets so bad, I make you wanna wear a vest
(ทรู๊พ อิท เก็ท โซ แบ้ด , ไอ เม้ค ยู วอนนา แวร์ รา เฝ็ซท)
Cause I’m too hot to handle
(ค๊อส แอม ทู ฮอท ทู แฮ๊นเดิ้ล)
Knockin n*ggaz out like ?Livingston Bramble?
(นอคคิน เอ็น *ggaz เอ๊าท ไล๊ค Livingston Bramble)
Rappers come heavy, but yo I weigh a ton
(แรพเพอ คัม เฮ๊ฝฝี่ , บั๊ท โย ไอ เว อะ ท็อง)
I won’t lose weight cause I’m not on the run
(ไอ ว็อนท ลู้ส เว๊ท ค๊อส แอม น็อท ออน เดอะ รัน)
I’m on point like a sniper, hyper than the hyper
(แอม ออน พ๊อยท์ ไล๊ค เก ซไนพเออะ , ไฮเพอ แฑ็น เดอะ ไฮเพอ)
On the DL, overlooked by C-Cypher
(ออน เดอะ DL , โอเฝ่อร์ลุ๊ค บาย ซี ไซเฟอะ)
Never get caught, I’m on top with my game
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท คอท , แอม ออน ท๊อพ วิธ มาย เกม)
Flip a fat ride, there’s no need for a train
(ฟลิพ อะ แฟท ไรด์ , แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ รา เทรน)
Rappers come close, but they just can’t make it
(แรพเพอ คัม โคลส , บั๊ท เด จั๊สท แค็นท เม้ค อิท)
When it comes to the funk, you know I won’t fake it
(เว็น หนิด คัม ทู เดอะ ฟังค , ยู โนว์ ไอ ว็อนท เฟ้ค อิท)
Peace to Serge, and my right hand Flex
(พี๊ซ ทู เซิจ , แอนด์ มาย ไร๊ท แฮนด์ ฟเล็คซ)
And when I grab the mic nobody wants to rock next
(แอนด์ เว็น นาย แกร๊บ เดอะ ไมคะ โนบอดี้ ว้อนท ทู ร๊อค เน๊กซท)
The name is Fat Joe, cause Joe is livin Fat
(เดอะ เนม อีส แฟท โจ , ค๊อส โจ อีส ลีฝอิน แฟท)
N*ggaz gettin jealous cause I got a contract
(เอ็น *ggaz เกดดิน เจลอัซ ค๊อส ไอ ก็อท ดา ค๊อนแทรคทํ)
But I don’t sweat it, I know the style is raw
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ สเว็ท ดิธ , ไอ โนว์ เดอะ สไทล์ อีส รอว์)
You can’t compare me to a cornball
(ยู แค็นท คอมแพร์ มี ทู อะ cornball)
And you know I kick game like a hottie
(แอนด์ ยู โนว์ ไอ คิ๊ค เกม ไล๊ค เก ฮอทดี)
Now in ninety-three, they should free John Gotti
(นาว อิน ไนนทิ ทรี , เด เชิด ฟรี จอน ก๊อดดิ)
If you step, battle and I’m gonna mash your toes
(อิ๊ฟ ยู สเท็พ , แบ๊ทเทิ้ล แอนด์ แอม กอนนะ แม็ฌ ยุร โท)
You know I got the flow
(ยู โนว์ ไอ ก็อท เดอะ โฟลว์)

Chorus 1.5X
(ค๊อรัส 1 5X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flow Joe คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น