เนื้อเพลง Damascus คำอ่านไทย Nerina Pallot

Years ago, you said to me,
(เยียร์ อะโก , ยู เซ็ด ทู มี ,)
” I think I’m losing the fight,
(” ไอ ทริ๊งค แอม โรซิง เดอะ ไฟ้ท ,)
Or the fight’s losing me, I’m not certain, ”
(ออ เดอะ ไฟ้ท โรซิง มี , แอม น็อท เซ๊อร์เท่น , “)
And here we are-the closing scenes,
(แอนด์ เฮียร วี อาร์ เดอะ โครสซิง ซีน ,)
And all the house lights come up,
(แอนด์ ออล เดอะ เฮ้าส ไล๊ท คัม อั๊พ ,)
Oh, the falling of our final curtain…
(โอ , เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ เอ๊า ไฟ๊น่อล เค๊อร์เท่น)
I’ve played a role for so long that I’ve forgotten myself,
(แอฝ เพลย์ อะ โรล ฟอร์ โซ ลอง แดท แอฝ ฟอร์กอทเดน ไมเซลฟ ,)
But I said I’d be there and I’m keeping my word,
(บั๊ท ไอ เซ็ด อาย บี แดร์ แอนด์ แอม คีพอิง มาย เวิร์ด ,)
You’ve played yourself so well,
(ยู๊ฟ เพลย์ ยุรเซลฟ โซ เวลล ,)
And now I want to be you,
(แอนด์ นาว ไอ ว้อนท ทู บี ยู ,)
A great imitation of losing my nerve.
(อะ เกรท อิมิเทฌัน อ็อฝ โรซิง มาย เนิ๊ร์ฝ)

Oh, it’s over,
(โอ , อิทซ โอ๊เฝ่อร ,)
And everything is wrong, everything has gone,
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส รอง , เอ๊วี่ติง แฮ็ส กอน ,)
And I know that everything means nothing,
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
Oh, it’s over,
(โอ , อิทซ โอ๊เฝ่อร ,)
But I don’t want to fight, I don’t want to be right,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟ้ท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท ,)
I know that everything means nothing,
(ไอ โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
On the road to Damascus they fell.
(ออน เดอะ โร้ด ทู ดะแมซคัซ เด เฟ็ล)

I saw the light-I saw the light!
(ไอ ซอว์ เดอะ ไล๊ท ไอ ซอว์ เดอะ ไล๊ท !)
But hey, it never saw me,
(บั๊ท เฮ , อิท เน๊เฝ่อร์ ซอว์ มี ,)
Oh, conversation has just left me heathen,
(โอ , คอนเฝอะเซฌัน แฮ็ส จั๊สท เล๊ฟท มี ฮีเฑ็น ,)
And we could wait a thousand years,
(แอนด์ วี เคิด เว้ท ดา เธ๊าซั่นด เยียร์ ,)
Perhaps a million or more,
(เพอร์แฮพส์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ออ โม ,)
If it’s worth waiting for, but I’m leaving,
(อิ๊ฟ อิทซ เวิร์ธ เวททิง ฟอร์ , บั๊ท แอม ลีฝอิงส ,)
So on to a mecca of earthly delights,
(โซ ออน ทู อะ เมกคา อ็อฝ เอิธลิ ดีไล๊ท ,)
Depression is only desire deprived,
(ดิพเรฌอัน อีส โอ๊นลี่ ดีไซรํ ดิพไรฝ ,)
Once more unto the breach and f*ck my getting it right,
(วั๊นซ โม อันทู เดอะ บรีช แอนด์ เอฟ *ck มาย เกดดดิ้ง อิท ไร๊ท ,)
We’ve died for so long, let’s just get out alive.
(หวีบ ดาย ฟอร์ โซ ลอง , เล็ท จั๊สท เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)

‘Cause it’s over,
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร ,)
And everything is wrong, everything has gone,
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส รอง , เอ๊วี่ติง แฮ็ส กอน ,)
And I know that everything means nothing,
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
Oh, it’s over,
(โอ , อิทซ โอ๊เฝ่อร ,)
But I don’t want to fight, I don’t want to be right,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟ้ท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท ,)
I know that everything means nothing,
(ไอ โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
On the road to Damascus they fell,
(ออน เดอะ โร้ด ทู ดะแมซคัซ เด เฟ็ล ,)
Well I’ve been to Damascuc.
(เวลล แอฝ บีน ทู Damascuc)

It’s hell, hell is where I’m gonna be,
(อิทซ เฮ็ลล , เฮ็ลล อีส แวร์ แอม กอนนะ บี ,)
The devil my intimate friend,
(เดอะ เด๊ฝิ้ล มาย อีนทิมิท เฟรน ,)
And hell is other people’s hearts,
(แอนด์ เฮ็ลล อีส อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ฮาร์ท ,)
And knowing that everything must end.
(แอนด์ โนอิง แดท เอ๊วี่ติง มัสท์ เอ็นด)

Oh, it’s over…
(โอ , อิทซ โอ๊เฝ่อร)
And everything is wrong, everything has gone,
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส รอง , เอ๊วี่ติง แฮ็ส กอน ,)
And I know that everything means nothing,
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
Oh, it’s over,
(โอ , อิทซ โอ๊เฝ่อร ,)
But I don’t want to fight, I don’t want to be right,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟ้ท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท ,)
I know that everything means nothing,
(ไอ โนว์ แดท เอ๊วี่ติง มีน นัธอิง ,)
On the road to Damascus they fell,
(ออน เดอะ โร้ด ทู ดะแมซคัซ เด เฟ็ล ,)
Well, I’ve been to Damascus as well.
(เวลล , แอฝ บีน ทู ดะแมซคัซ แอส เวลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damascus คำอ่านไทย Nerina Pallot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น