เนื้อเพลง C-Walkin คำอ่านไทย Snoop Dogg

Intro:
(อินโทร :)
G , LBC , remember how it used to be?
(จี , LBC , รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
Mmm, you remember so much
(อึม , ยู รีเม๊มเบ่อร์ โซ มัช)
No we didn’t, see if you can remember this
(โน วี ดิ๊นอิน , ซี อิ๊ฟ ยู แคน รีเม๊มเบ่อร์ ดิส)
1982 now what was I to do
(1982 นาว ว๊อท วอส ซาย ทู ดู)
All I wanna do ic claim RTC
(ออล ไอ วอนนา ดู อิค เคลม RTC)
’cause all of my homies from ICG
(ค๊อส ออล อ็อฝ มาย โฮมี ฟรอม ICG)
So we gon do this thang for tha LBC
(โซ วี ก็อน ดู ดิส เตง ฟอร์ ท่า LBC)
’cause we all one love and yeah this tha dub
(ค๊อส วี ออล วัน ลัฝ แอนด์ เย่ ดิส ท่า ดับ)
On my eleven gettin slicker
(ออน มาย อิเลฝเอ็น เกดดิน สลิกเกอร์)
Buyin liquor from a non-liquor store
(บายเอน ลิ๊เคว่อร ฟรอม มา นอน ลิ๊เคว่อร สโทร์)
Quick to d*ck a hoe and get tha big homie for a 64
(ควิค ทู ดี *ck กา โฮ แอนด์ เก็ท ท่า บิ๊ก โฮมี ฟอร์ รา 64)
He ain’t gon miss it though
(ฮี เอน ก็อน มิซ ซิท โธ)
’cause I’m too slick for him to notice it was gone
(ค๊อส แอม ทู ซลิค ฟอร์ ฮิม ทู โน๊ทิซ อิท วอส กอน)
But I ed up and scraped his chrome
(บั๊ท ไอ ed อั๊พ แอนด์ ซคแร็พ ฮิส คโรม)
Now he’s tryin to take my dome
(นาว อีส ทายอิน ทู เท้ค มาย โดม)
Hangin out all in front of my home
(แฮนจิ้น เอ๊าท ดอร์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มาย โฮม)
Now I got to getsome of my chrome on my own
(นาว ไอ ก็อท ทู getsome อ็อฝ มาย คโรม ออน มาย โอว์น)
Now it’s really on
(นาว อิทซ ริแอ็ลลิ ออน)
’cause I’m a dome this n*gga and get him for his
(ค๊อส แอม มา โดม ดิส เอ็น *gga แอนด์ เก็ท ฮิม ฟอร์ ฮิส)
Put tha switches on his riches
(พุท ท่า สวิทเชท ออน ฮิส ริชอิส)
Now his b*tch is my b*tch
(นาว ฮิส บี *tch อีส มาย บี *tch)
Ain’t that a trip how I’m a crip
(เอน แดท ดา ทริ๊พ ฮาว แอม มา คริป)
But I won’t hesitate to test another rip
(บั๊ท ไอ ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เทสท์ อะน๊าเทร่อร์ ริพ)
See thats the plan I was brainwashed not to know
(ซี แด้ท เดอะ แพลน นาย วอส เบรนวอช น็อท ทู โนว์)
But n*gga what you goin through this 2-0
(บั๊ท เอ็น *gga ว๊อท ยู โกอิน ทรู ดิส 2 0)
And by tha time I’m 17 if I ain’t in tha pin
(แอนด์ บาย ท่า ไทม์ แอม 17 อิ๊ฟ ฟาย เอน อิน ท่า พิน)
I’m on a mission wit tha homeboys mashin again
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น วิท ท่า โฮมบอย แมชเชน อะเกน)
Ridin, hoo-bangin like Mack 10
(ริดอิน , ฮู แบงงิน ไล๊ค แมกคฺ 10)
Back on tha streets again and strapped in
(แบ็ค ออน ท่า สทรีท อะเกน แอนด์ สแตปชฺ อิน)
I’m lookin for tha n*ggas wit tha wrong fingas up
(แอม ลุคกิน ฟอร์ ท่า เอ็น *ggas วิท ท่า รอง fingas อั๊พ)
N*gga I don’t give a , n*gga I don’t give a em
(เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ , เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอ็ม)
Straight bang, bang, bang, bangin, bangin
(สเทร๊ท แบง , แบง , แบง , แบงงิน , แบงงิน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Shoot em up, shoot em up bang bang
(ชู๊ท เอ็ม อั๊พ , ชู๊ท เอ็ม อั๊พ แบง แบง)
It’s all fair in tha gang bang
(อิทซ ซอร์ แฟร์ อิน ท่า แก๊ง แบง)
x2
(x2)

I feel like livin it up
(ไอ ฟีล ไล๊ค ลีฝอิน หนิด อั๊พ)
I mean will like livin it up, you know
(ไอ มีน วิล ไล๊ค ลีฝอิน หนิด อั๊พ , ยู โนว์)
Bang to tha boogie and boogie to tha bang
(แบง ทู ท่า บูกี แอนด์ บูกี ทู ท่า แบง)
Tha sound of mi nina when she feel tha need to sang
(ท่า ซาวน์ด อ็อฝ มี นี้นา เว็น ชี ฟีล ท่า นี๊ด ทู แซ็ง)

I got a gang of b*tches who ride for me now
(ไอ ก็อท ดา แก๊ง อ็อฝ บี *tches ฮู ไรด์ ฟอร์ มี นาว)

Not to mention tha homeboys locked down in tha p now
(น็อท ทู เม๊นชั่น ท่า โฮมบอย ล๊อค เดาน อิน ท่า พี นาว)
See now tha road get shaky but you can’t break
(ซี นาว ท่า โร้ด เก็ท เฌคอิ บั๊ท ยู แค็นท เบร๊ค)
Watch out for them hoodrats, snakes
(ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เด็ม ฮูดัท , สเน๊ค)
Cus E told me a little story that left me kinda hurt
(ครัส อี โทลด มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล สท๊อรี่ แดท เล๊ฟท มี กินดา เฮิร์ท)
The lil homie did too much dirt and got worked
(เดอะ ลิล โฮมี ดิด ทู มัช เดิร์ท แอนด์ ก็อท เวิ๊ร์ค)
Now he’s on the run and dyin of thirst
(นาว อีส ออน เดอะ รัน แอนด์ ดายอิน อ็อฝ เทริ๊สท)
Stayin at his s spot on 21st
(สเตยิน แอ็ท ฮิส เอส สพอท ออน 21st)
And when he gets snitched on that ain’t tha worst
(แอนด์ เว็น ฮี เก็ท สนิดชฺ ออน แดท เอน ท่า เวิ๊ร์สท)
’cause he might not make it to tha last verse
(ค๊อส ฮี ไมท น็อท เม้ค อิท ทู ท่า ล๊าสท เฝิซ)
But meanwhile back in tha p now
(บั๊ท มีนวาย แบ็ค อิน ท่า พี นาว)
Me and my n*ggas is representin LBC style
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas ซิส เรพพรีเซนทิน LBC สไทล์)
Straight hoo-bangin and slangin cigarettes
(สเทร๊ท ฮู แบงงิน แอนด์ สแลงงิน ซิกะเรท)
I shank ya baby brotha just to get a rep
(ไอ แฌ็งค ยา เบ๊บี้ บอตดา จั๊สท ทู เก็ท ดา เร็พ)
We straight bangin
(วี สเทร๊ท แบงงิน)

*Chorus x4
(*ค๊อรัส x4)

This is Dogg Pound for life
(ดิส ซิส ด๊อก เพานด ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is Dogg Pound for life, yeah right
(ดิส ซิส ด๊อก เพานด ฟอร์ ไล๊ฟ , เย่ ไร๊ท)
What you join tha game for you lil busta
(ว๊อท ยู จอย ท่า เกม ฟอร์ ยู ลิล บัสตร้า)
Now you wanna cross us out and disrespect us
(นาว ยู วอนนา ครอสสํ อัซ เอ๊าท แอนด์ ดิซริซเพคท อัซ)
Musta thought we was bustas or sumthin
(มาซดา ธอท วี วอส บัสตร้า ออ ซัมติน)
I drop two n*ggas I don’t need you n*ggas
(ไอ ดรอพ ทู เอ็น *ggas ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู เอ็น *ggas)
Thats tha one thang I learned about tha gang bang
(แด้ท ท่า วัน เตง ไอ เลิร์น อะเบ๊าท ท่า แก๊ง แบง)
If you gon gang bang
(อิ๊ฟ ยู ก็อน แก๊ง แบง)
Ya gots to be able to bang like yourself man
(ยา ก็อท ทู บี เอ๊เบิ้ล ทู แบง ไล๊ค ยุรเซลฟ แมน)
So whether you bangin for crip or
(โซ ฮเวทเออะ ยู แบงงิน ฟอร์ คริป ออ)
You better bang for sumthin young thug
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แบง ฟอร์ ซัมติน ยัง ธัก)
’cause you’ll get banged on not by bangas
(ค๊อส โยว เก็ท แบง ออน น็อท บาย bangas)
But by Johnny Law ’cause they love to hang us I hear ya
(บั๊ท บาย จอนนิ ลอว์ ค๊อส เด ลัฝ ทู แฮง อัซ ซาย เฮียร ยา)
I ride wit ya dogg if you can get me to tha border
(ไอ ไรด์ วิท ยา ด๊อก อิ๊ฟ ยู แคน เก็ท มี ทู ท่า บ๊อร์เด้อรฺ)
My baby mama flipped out and dipped out wit my daughter
(มาย เบ๊บี้ มามะ ฟริพทฺ เอ๊าท แอนด์ ดริพ เอ๊าท วิท มาย ด๊อเท่อร์)
I oughta trip on that b*tch I oughta flip on that b*tch
(ไอ เอ้าดา ทริ๊พ ออน แดท บี *tch ไอ เอ้าดา ฟลิพ ออน แดท บี *tch)
I can’t trip ’cause she look like my daughter and
(ไอ แค็นท ทริ๊พ ค๊อส ชี ลุ๊ค ไล๊ค มาย ด๊อเท่อร์ แอนด์)
So I’m a load up my clip and go ridin high
(โซ แอม มา โหลด อั๊พ มาย คลิพ แอนด์ โก ริดอิน ไฮฮ)
And every police car that I see ridin by
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ โพลิ๊ซ คารํ แดท ไอ ซี ริดอิน บาย)
I autograph their car wit my brand new lid
(ไอ ออโทะกรัฟ แดร์ คารํ วิท มาย แบรนดฺ นิว ลิด)
Drinkin to tha set and hope my dogg young have head
(ดริงคิน ทู ท่า เซ็ท แอนด์ โฮพ มาย ด๊อก ยัง แฮ็ฝ เฮด)
Throwin up DPG for L-I-F-E ’cause thats all I see
(โตวอิน อั๊พ DPG ฟอร์ แอล ไอ เอฟ อี ค๊อส แด้ท ซอร์ ไอ ซี)
Wit love for the LB
(วิท ลัฝ ฟอร์ เดอะ LB)

chorus [w/ Snoop]
(ค๊อรัส [ ดับบิว / ซนูพ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C-Walkin คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น