เนื้อเพลง Party Starter คำอ่านไทย Will Smith

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Git on the floor!!!!! Whoa! I’m the Party Starter,
(กิท ออน เดอะ ฟลอร์ ! ! ! ! ! โว้ว ! แอม เดอะ พ๊าร์ที่ ซทาเทอะ ,)
You might have a good time but we party harder
(ยู ไมท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ บั๊ท วี พ๊าร์ที่ อาณ์เดอ)
So, tell the DJ to play my song
(โซ , เทลล เดอะ ดีเจ ทู เพลย์ มาย ซ็อง)
& we could dance all night to the early mornin’
(& วี เคิด แด๊นซ์ ออล ไน๊ท ทู ดิ เอ๊อรํลี่ มอร์นิน)

Oh! I’m the Party Starter,
(โอ ! แอม เดอะ พ๊าร์ที่ ซทาเทอะ ,)
You might have a good time but we party harder
(ยู ไมท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ บั๊ท วี พ๊าร์ที่ อาณ์เดอ)
So, tell the DJ to play my song
(โซ , เทลล เดอะ ดีเจ ทู เพลย์ มาย ซ็อง)
& we could dance all night to the early mornin’
(& วี เคิด แด๊นซ์ ออล ไน๊ท ทู ดิ เอ๊อรํลี่ มอร์นิน)
Dance, an aphrodisiac
(แด๊นซ์ , แอน แอฟโระดิสเอียค)
Women gyrating, simulating sensual acts
(วีมเอิน gyratings , simulatings เซนฌวล แอ๊คท)
To stimulating musical tracks
(ทู ซทีมอิวเลทิง มยูสิแค็ล แทร็ค)
I thought I was just gon’ come out tonight & get a brew & relax
(ไอ ธอท ไอ วอส จั๊สท ก็อน คัม เอ๊าท ทูไน๊ท & เก็ท ดา บรู & รีแหล๊ก)
But no! Uh uh, when you’re the party starter
(บั๊ท โน ! อา อา , เว็น ยัวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ซทาเทอะ)
It’s like you’re on call, you’re what the doctor ordered
(อิทซ ไล๊ค ยัวร์ ออน คอลลํ , ยัวร์ ว๊อท เดอะ ด๊อคเท่อร์ อ๊อร์เด้อร์)
It’s like you gotta block the border to the door
(อิทซ ไล๊ค ยู กอททะ บล๊อค เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ทู เดอะ ดอร์)
& shock em when it’s boring….
(& ช๊อค เอ็ม เว็น อิทซ โบริง)
GIT ON THE FLOOR!!
(กิท ออน เดอะ ฟลอร์ ! !)
Ughh, it’s the groovicide bomber, mic in my vest
(Ughh , อิทซ เดอะ groovicide บอมเออะ , ไมคะ อิน มาย เฝ็ซท)
Tight, strapped to my chest
(ไท๊ท , สแตปชฺ ทู มาย เชสทํ)
Like, I’ma run up in the party hollerin’
(ไล๊ค , แอมอา รัน อั๊พ อิน เดอะ พ๊าร์ที่ ฮอร์เลอริน)
& be like ” Ohhh! ” , fulfillin’ my callin’
(& บี ไล๊ค ” โอ้ ! ” , fulfillin มาย คอลลิน)
Big! [Big], Will! [Will], that’s my name, whoop!
(บิ๊ก ! [ บิ๊ก ] , วิล ! [ วิล ] , แด้ท มาย เนม , ฮูพ !)
Writin’ rhymes, that’s my game, whoop!
(ไรดิน ไรม , แด้ท มาย เกม , ฮูพ !)
Ask me again and I’ll tell you the same, whoop!
(อาสคฺ มี อะเกน แอนด์ อิลล เทลล ยู เดอะ เซม , ฮูพ !)
Just write ya number down right next to ya name, girl
(จั๊สท ไร๊ท ยา นั๊มเบ้อร์ เดาน ไร๊ท เน๊กซท ทู ยา เนม , เกิร์ล)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

He was raised in the days when the roof was raised
(ฮี วอส เร้ส อิน เดอะ เดย์ เว็น เดอะ รู๊ฟ วอส เร้ส)
Every rap occasion, new & amazing
(เอ๊เฝอร์รี่ แร็พ อ๊อคเคชั่น , นิว & อะเมสอิง)
The back of the stage amazed and gazin’
(เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สเท๊จ อะแม๊ซฺ แอนด์ gazin)
Prayin for the day they would one day praise him
(เพลย์อิน ฟอร์ เดอะ เดย์ เด เวิด วัน เดย์ เพรส ฮิม)
Studied the ways of the game & made it
(ซทัดอิด เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เกม & เมด อิท)
Came through the maze & the haze & played it perfect
(เคม ทรู เดอะ เมส & เดอะ เฮส & เพลย์ ดิท เพ๊อร์เฟ็คท)
Days any person hated & cursed him, he was unfazed
(เดย์ เอ๊นี่ เพ๊อร์ซั่น แฮ็ท & เคอร์ส ฮิม , ฮี วอส unfazed)
He waited, it was worth it, he never retaliated
(ฮี เว้ท , อิท วอส เวิร์ธ อิท , ฮี เน๊เฝ่อร์ รีแท๊ลลิเหลท)
He saved it, slavin’, on the road blazin’
(ฮี เซฝ ดิท , slavin , ออน เดอะ โร้ด เบลซิน)
Days when he was low, nothin’ could raise him
(เดย์ เว็น ฮี วอส โลว , นอทติน เคิด เร้ส ฮิม)
He came to the show & somethin’ uncaged in him
(ฮี เคม ทู เดอะ โชว์ & ซัมติน อันเค็จ อิน ฮิม)
Like the pope, but its party crusade, I’m like braids that’s never gon’
(ไล๊ค เดอะ โพ๊พ , บั๊ท อิทซ พ๊าร์ที่ ครูเซด , แอม ไล๊ค บเรด แด้ท เน๊เฝ่อร์ ก็อน)
fade [ya heard]
(เฟด [ ยา เฮิด ])
I’m like, 23’s on an Escalade, throw me into the rave
(แอม ไล๊ค , 23s ออน แอน เอซคอลเลต , โธรว์ มี อิ๊นทู เดอะ เรฝ)
like you threw a grenade – BOOM!!
(ไล๊ค ยู ธรู อะ กริเนด บูม ! !)

[CHORUS [2x]]
([ ค๊อรัส [ 2x ] ])

I call for the days of the unadulterated
(ไอ คอลลํ ฟอร์ เดอะ เดย์ อ็อฝ ดิ อะนะดัลเทอะเรทิด)
When the artistry was cultivated
(เว็น ดิ อาทิซทริ วอส คั๊ลทิเวท)
You know, back when rap was smart and multilayered
(ยู โนว์ , แบ็ค เว็น แร็พ วอส สมาร์ท แอนด์ multilayered)
We could rap without A&Rs& ultimatums [damn]
(วี เคิด แร็พ วิธเอ๊าท อะ.-&Rs& อัลทิเมทัม [ แดมนํ ])
Now today I could say I long for the days when the party was all about
(นาว ทูเดย์ ไอ เคิด เซย์ ไอ ลอง ฟอร์ เดอะ เดย์ เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ วอส ซอร์ อะเบ๊าท)
partyin’
(พาร์ดีอิน)
I was a mini-party starter then
(ไอ วอส ซา มีนิ พ๊าร์ที่ ซทาเทอะ เด็น)
My mind bends when I call my pen
(มาย ไมนด์ เบ็นด เว็น นาย คอลลํ มาย เพ็น)
The big question should I run the mind a vittle
(เดอะ บิ๊ก เคว๊สชั่น เชิด ดาย รัน เดอะ ไมนด์ อะ vittle)
Food for thought or dumb the rhyme a little
(ฟู้ด ฟอร์ ธอท ออ ดัมบ เดอะ ไรม อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
But Will ” if you come to high that’ll alienate folks & they won’t buy it ” [yo],
(บั๊ท วิล ” อิ๊ฟ ยู คัม ทู ไฮฮ แธดิล เอลเยะเนท โฟล้ค & เด ว็อนท บาย อิท ” [ โย ] ,)
Look, people getting trapped in the track
(ลุ๊ค , พี๊เพิ่ล เกดดดิ้ง แทร๊พ อิน เดอะ แทร็ค)
& they be clappin’, even when the rappin’ is wack
(& เด บี แค๊พปิน , อี๊เฝ่น เว็น เดอะ แรพปิน อีส แวค)
Yo, what happened, when did we get happy wit that?
(โย , ว๊อท แฮ๊พเพ่น , เว็น ดิด วี เก็ท แฮ๊พพี่ วิท แดท)
He’s old-fashioned [yup], but let’s be happy he’s back
(อีส โอลด์ แฟ๊ชั่น [ ยัพ ] , บั๊ท เล็ท บี แฮ๊พพี่ อีส แบ็ค)
[Ya heard me!]
([ ยา เฮิด มี ! ])

[CHORUS [2x]]
([ ค๊อรัส [ 2x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Starter คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น