เนื้อเพลง Point Blank คำอ่านไทย Bruce Springsteen

Do you still say your prayers little darlin’
(ดู ยู สทิลล เซย์ ยุร พเรเออะ ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
do you go to bed at night
(ดู ยู โก ทู เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท)
Prayin’ that tomorrow, everything will be alright
(เพลย์อิน แดท ทูม๊อโร่ว , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท)
But tommorow’s fall in number
(บั๊ท ทอมโมโรว ฟอลล์ อิน นั๊มเบ้อร์)
in number one by one
(อิน นั๊มเบ้อร์ วัน บาย วัน)
You wake up and you’re dying
(ยู เว้ค อั๊พ แอนด์ ยัวร์ ไดอิง)
you don’t even know what from
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ฟรอม)

Well they shot you point blank
(เวลล เด ฌ็อท ยู พ๊อยท์ แบล๊งค)
you been shot in the back
(ยู บีน ฌ็อท อิน เดอะ แบ็ค)
Baby point blank you been fooled this time
(เบ๊บี้ พ๊อยท์ แบล๊งค ยู บีน ฟูล ดิส ไทม์)
little girl that’s a fact
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล แด้ท ซา แฟคท)
Right between the eyes, baby, point blank
(ไร๊ท บีทะวีน ดิ อาย , เบ๊บี้ , พ๊อยท์ แบล๊งค)
right between the pretty lies that they tell
(ไร๊ท บีทะวีน เดอะ พริ๊ทที่ ไล แดท เด เทลล)
Little girl you fell
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ยู เฟ็ล)

You grew up where young girls they grow up fast
(ยู กรู อั๊พ แวร์ ยัง เกิร์ล เด โกรว์ อั๊พ ฟาสท)
You took what you were handed and left behind what was asked
(ยู ทุค ว๊อท ยู เวอ แฮนด์ แอนด์ เล๊ฟท บีฮายน์ ว๊อท วอส อาสคฺ)
but what they asked baby wasn’t right
(บั๊ท ว๊อท เด อาสคฺ เบ๊บี้ วอสซึ้น ไร๊ท)
you didn’t have to live that life,
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ แดท ไล๊ฟ ,)
I was gonna be your Romeo you were gonna be my Juliet
(ไอ วอส กอนนะ บี ยุร โรมีโอ ยู เวอ กอนนะ บี มาย จูรีเอด)
These days you don’t wait on Romeo’s
(ฑิส เดย์ ยู ด้อนท์ เว้ท ออน โรมีโอ)
you wait on that welfare check
(ยู เว้ท ออน แดท เวลแฟ เช็ค)
and on all the pretty things that you can’t ever have
(แอนด์ ออน ออล เดอะ พริ๊ทที่ ทริง แดท ยู แค็นท เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ)
and on all the promises
(แอนด์ ออน ออล เดอะ พรอมอิซ)

That always end up point blank, shot between the eyes
(แดท ออลเว เอ็นด อั๊พ พ๊อยท์ แบล๊งค , ฌ็อท บีทะวีน ดิ อาย)
Point blank like little white lies you tell to ease the pain
(พ๊อยท์ แบล๊งค ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท ไล ยู เทลล ทู อี๊ส เดอะ เพน)
You’re walkin’ in the sights, girl of point blank
(ยัวร์ วอคกิน อิน เดอะ ไซ๊ท , เกิร์ล อ็อฝ พ๊อยท์ แบล๊งค)
and it’s one false move and baby the lights go out
(แอนด์ อิทซ วัน ฟอลซ มู๊ฝ แอนด์ เบ๊บี้ เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)

Once I dreamed we were together again
(วั๊นซ ไอ ดรีม วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)
baby you and me
(เบ๊บี้ ยู แอนด์ มี)
Back home in those old clubs the way we used to be
(แบ็ค โฮม อิน โฑส โอลด์ คลับ เดอะ เวย์ วี ยู๊ส ทู บี)
We were standin’ at the bar
(วี เวอ แสตนดิน แอ็ท เดอะ บาร์)
it was hard to hear
(อิท วอส ฮาร์ด ทู เฮียร)
The band was playin’ loud and you were shoutin’ somethin’ in my ear
(เดอะ แบนด์ วอส เพลย์ยิน เลาด แอนด์ ยู เวอ เชาดิน ซัมติน อิน มาย เอียร)
You pulled my jacket off and as the drummer counted four
(ยู พูลล มาย แจ๊คเก๊ต ออฟฟ แอนด์ แอส เดอะ ดรัมเมอะ เค้าทํ โฟ)
You grabbed my hand and pulled me out on the floor
(ยู แกรบเบด มาย แฮนด์ แอนด์ พูลล มี เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์)
You just stood there and held me, then you started dancin’ slow
(ยู จั๊สท ซทูด แดร์ แอนด์ เฮ็ลด มี , เด็น ยู สท๊าร์ท แดนซิน สโลว์)
And as I pulled you tighter I swore I’d never let you go
(แอนด์ แอส ซาย พูลล ยู ไทท์เดอ ไอ ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

Well I saw you last night down on the avenue
(เวลล ไอ ซอว์ ยู ล๊าสท ไน๊ท เดาน ออน ดิ แอ๊ฝเฝนิว)
Your face was in the shadows but I knew that it was you
(ยุร เฟซ วอส ซิน เดอะ แฌดโอ บั๊ท ไอ นยู แดท ดิธ วอส ยู)
You were standin’ in the doorway out of the rain
(ยู เวอ แสตนดิน อิน เดอะ ดอร์เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เรน)
You didn’t answer when I called out your name
(ยู ดิ๊นอิน แอ๊นเซ่อร เว็น นาย คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)
You just turned, and then you looked away
(ยู จั๊สท เทิร์น , แอนด์ เด็น ยู ลุ๊ค อะเวย์)
like just another stranger waitin’ to get blown away
(ไล๊ค จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซทเรนเจอะ เว๊ทดิน ทู เก็ท บโลน อะเวย์)

Point blank, right between the eyes
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ไร๊ท บีทะวีน ดิ อาย)
Point blank, right between the pretty lies you fell
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ไร๊ท บีทะวีน เดอะ พริ๊ทที่ ไล ยู เฟ็ล)
Point blank, shot right through the heart
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ฌ็อท ไร๊ท ทรู เดอะ ฮาร์ท)

Yea point blank, you’ve been twisted up till you’ve become just another part of it
(เย พ๊อยท์ แบล๊งค , ยู๊ฟ บีน ทวิสท อั๊พ ทิลล์ ยู๊ฟ บีคัม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พาร์ท อ็อฝ อิท)
Point blank, you’re walkin’ in the sights
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ยัวร์ วอคกิน อิน เดอะ ไซ๊ท)
Point blank, livin’ one false move just one false move away
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ลีฝอิน วัน ฟอลซ มู๊ฝ จั๊สท วัน ฟอลซ มู๊ฝ อะเวย์)
Point blank, they caught you in their sights
(พ๊อยท์ แบล๊งค , เด คอท ยู อิน แดร์ ไซ๊ท)
Point blank, did you forget how to love,
(พ๊อยท์ แบล๊งค , ดิด ยู ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ลัฝ ,)
girl, did you forget how to fight.
(เกิร์ล , ดิด ยู ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ไฟ้ท)
Point blank they must have shot you in the head
(พ๊อยท์ แบล๊งค เด มัสท์ แฮ็ฝ ฌ็อท ยู อิน เดอะ เฮด)
Cause point blank
(ค๊อส พ๊อยท์ แบล๊งค)
bang bang baby you’re dead.
(แบง แบง เบ๊บี้ ยัวร์ เด้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Point Blank คำอ่านไทย Bruce Springsteen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น