เนื้อเพลง True Love คำอ่านไทย Lil’ Romeo feat Solange

My heart won’t let you go
(มาย ฮาร์ท ว็อนท เล็ท ยู โก)
I love you Romeo
(ไอ ลัฝ ยู โรมีโอ)
You my Juliet girl c’mon
(ยู มาย จูรีเอด เกิร์ล ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Love has truely been good to me
(ลัฝ แฮ็ส truely บีน กู๊ด ทู มี)
Not even one sad day or memory
(น็อท อี๊เฝ่น วัน แซ้ด เดย์ ออ เม๊มโมรี่)
i’ve had since you come my way
(แอฝ แฮ็ด ซิ๊นซ ยู คัม มาย เวย์)
I hope you know i’ll gladly go
(ไอ โฮพ ยู โนว์ อิลล กแลดลิ โก)
Anywhere you take me ain’t no limit to this love
(เอนอิฮแว ยู เท้ค มี เอน โน ลิ๊หมิท ทู ดิส ลัฝ)
I’ll follow you to the moon and the sky above
(อิลล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)

RAP 1
(แร็พ 1)
The first time i met you
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ เม็ท ยู)
I didn’t sweat you
(ไอ ดิ๊นอิน สเว็ท ยู)
My Juliet i knew that i catch you
(มาย จูรีเอด ไอ นยู แดท ไอ แค็ทช ยู)
Gave you the key to my heart you unlocked it
(เกฝ ยู เดอะ คีย์ ทู มาย ฮาร์ท ยู อันลอค ดิท)
A perfect match you the plug i’m the socket
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท แหมทช์ ยู เดอะ พลั๊ก แอม เดอะ ซอคเค็ท)
As time moved on we became friends
(แอส ไทม์ มู๊ฝ ออน วี บิเคม เฟรน)
I knew was love at first sight and it wasn’t about the dividends
(ไอ นยู วอส ลัฝ แอ็ท เฟิร์สท ไซ๊ท แอนด์ ดิท วอสซึ้น อะเบ๊าท เดอะ ดีฝอิเด็นด)
You was there when i needed you
(ยู วอส แดร์ เว็น นาย นี๊ด ยู)
I remember writing letters on the road i wanna be wit you
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไรทอิง เล็ทเท่อร์ ออน เดอะ โร้ด ดาย วอนนา บี วิท ยู)
I know we young and we got time
(ไอ โนว์ วี ยัง แอนด์ วี ก็อท ไทม์)
Little soldiers need love so girl i want to make you mine
(ลิ๊ทเทิ่ล โซ๊ลเจ้อร์ นี๊ด ลัฝ โซ เกิร์ล ไอ ว้อนท ทู เม้ค ยู ไมน์)
We could row together, go to shows together,
(วี เคิด โรว์ ทูเก๊ทเธ่อร์ , โก ทู โชว์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
my best friend girl lets grow together
(มาย เบ๊สท์ เฟรน เกิร์ล เล็ท โกรว์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Love has truely been good to me
(ลัฝ แฮ็ส truely บีน กู๊ด ทู มี)
Not even one sad day or memory
(น็อท อี๊เฝ่น วัน แซ้ด เดย์ ออ เม๊มโมรี่)
i’ve had since you come my way
(แอฝ แฮ็ด ซิ๊นซ ยู คัม มาย เวย์)
I hope you know i’ll gladly go
(ไอ โฮพ ยู โนว์ อิลล กแลดลิ โก)
Anywhere you take me ain’t no limit to this love
(เอนอิฮแว ยู เท้ค มี เอน โน ลิ๊หมิท ทู ดิส ลัฝ)
I’ll follow you to the moon and the sky above
(อิลล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)

RAP 2

(แร็พ 2)
We could walk together rode busses together
(วี เคิด ว๊อล์ค ทูเก๊ทเธ่อร์ โรด บัซซิส ทูเก๊ทเธ่อร์)
Ya mom call us killer bees we stuck together
(ยา มัม คอลลํ อัซ คีลเลอะ บี วี ซทัค ทูเก๊ทเธ่อร์)
We at parks play hide-go-seek
(วี แอ็ท พาร์ค เพลย์ ไฮด์ โก ซี๊ค)
I find you, or you find me
(ไอ ไฟนด์ ยู , ออ ยู ไฟนด์ มี)
This was meant to be they call us little one and shorty find us hugged up at
(ดิส วอส เม็นท ทู บี เด คอลลํ อัซ ลิ๊ทเทิ่ล วัน แอนด์ ชอร์ทดิง ไฟนด์ อัซ ฮักจฺ อั๊พ แอ็ท)
every school party
(เอ๊เฝอร์รี่ สคูล พ๊าร์ที่)
We study together, balled together, somebody said cupid must’ve brought us
(วี สทีดดี้ ทูเก๊ทเธ่อร์ , บอล ทูเก๊ทเธ่อร์ , ซัมบอดี้ เซ็ด คยูพิด มาสทฝฺ บรอท อัซ)
together
(ทูเก๊ทเธ่อร์)
I love your cute eyes and you love my tight braids
(ไอ ลัฝ ยุร คยูท อาย แซน ยู ลัฝ มาย ไท๊ท บเรด)
Play video games almost everyday and when we not together we on the phone
(เพลย์ ฝีดอิโอ เกม อ๊อลโมสท เอวี่เดย์ แอนด์ เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์ วี ออน เดอะ โฟน)
talkin’ ’bout our
(ทอคกิ่น เบาท เอ๊า)
first kiss and we don’t wanna be alone
(เฟิร์สท คิซ แซน วี ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)

[chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

Love has truely[the one you make me feel it’s gotta be true love] been good to
(ลัฝ แฮ็ส truely [ ดิ วัน ยู เม้ค มี ฟีล อิทซ กอททะ บี ทรู ลัฝ ] บีน กู๊ด ทู)
me
(มี)
Not even one sad day[the one you make me feel it’s gotta be true] love or
(น็อท อี๊เฝ่น วัน แซ้ด เดย์ [ ดิ วัน ยู เม้ค มี ฟีล อิทซ กอททะ บี ทรู ] ลัฝ ออ)
memory
(เม๊มโมรี่)
i’ve had since you come my way
(แอฝ แฮ็ด ซิ๊นซ ยู คัม มาย เวย์)
I hope you know[the one you make me feel it’s gotta be true love] i’ll gladly go
(ไอ โฮพ ยู โนว์ [ ดิ วัน ยู เม้ค มี ฟีล อิทซ กอททะ บี ทรู ลัฝ ] อิลล กแลดลิ โก)
Anywhere you take[c’mon] me[the one you make me feel it’s gotta be true love]
(เอนอิฮแว ยู เท้ค [ ซีมอน ] มี [ ดิ วัน ยู เม้ค มี ฟีล อิทซ กอททะ บี ทรู ลัฝ ])
ain’t[c’mon,c’mon] no limit to this love
(เอน [ ซีมอน , ซีมอน ] โน ลิ๊หมิท ทู ดิส ลัฝ)
I’ll follow you to the moon and the sky above
(อิลล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)

RAP 3
(แร็พ 3)
And i remember so well how your smile made me feel bright like the sun shine
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ โซ เวลล ฮาว ยุร สไมล์ เมด มี ฟีล ไบร๊ท ไล๊ค เดอะ ซัน ไชน์)
i’m so glad that
(แอม โซ แกล๊ด แดท)
you mine
(ยู ไมน์)
You my Juliet I never let the jealous ones in between and thats a safe bet and
(ยู มาย จูรีเอด ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ เจลอัซ วัน ซิน บีทะวีน แอนด์ แด้ท ซา เซฟ เบ๊ท แอนด์)
we could get the
(วี เคิด เก็ท เดอะ)
study in after school is over homework is a must so we can come over and have
(สทีดดี้ อิน แอ๊ฟเท่อร สคูล อีส โอ๊เฝ่อร โฮมเวิค อีส ซา มัสท์ โซ วี แคน คัม โอ๊เฝ่อร แอนด์ แฮ็ฝ)
the words we could
(เดอะ เวิร์ด วี เคิด)
hit the mall zip ices and cotton candy and after that come chill wit the family
(ฮิท เดอะ มอลล์ สิพ ไอ๊ซ์ แซน ค๊อทท่อน แค๊นดี้ แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท คัม ชิล วิท เดอะ แฟ๊มิลี่)

[Special chorus]
([ สเพ๊เชี่ยล ค๊อรัส ])

Got to tell you how you have me
(ก็อท ทู เทลล ยู ฮาว ยู แฮ็ฝ มี)
I’m so happy that you came in here and changed my world
(แอม โซ แฮ๊พพี่ แดท ยู เคม อิน เฮียร แอนด์ เช้งจํ มาย เวิลด)
Bye Bye sadness hello Romie your the only boy that’s why Solange is so in
(ไบ ไบ แซดเน็ซ เฮ็ลโล Romie ยุร ดิ โอ๊นลี่ บอย แด้ท วาย Solange อีส โซ อิน)
love I’ll follow you to the moon and the sky above
(ลัฝ อิลล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)

Romeo
(โรมีโอ)
[until song ends]
([ อันทิล ซ็อง เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Love คำอ่านไทย Lil’ Romeo feat Solange

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น