เนื้อเพลง I’m Over You คำอ่านไทย Martine McCutcheon

I should’ve known, I should’ve thought twice
(ไอ ชูดดิฝ โนน , ไอ ชูดดิฝ ธอท ทไวซ)
I should’ve listened to my own advice
(ไอ ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น ทู มาย โอว์น แอดไฝ๊ซ์)
But then there was you, you broke all the rules
(บั๊ท เด็น แดร์ วอส ยู , ยู บโรค ออล เดอะ รูล)
Brought to life all of my dreams
(บรอท ทู ไล๊ฟ ออล อ็อฝ มาย ดรีม)
But sometimes things ain’t what they seem
(บั๊ท ซัมไทม์ ทริง เอน ว๊อท เด ซีม)
Now I know that it’s true, I learned it from you
(นาว ไอ โนว์ แดท อิทซ ทรู , ไอ เลิร์น ดิท ฟรอม ยู)

I gave my all, I gave my trust
(ไอ เกฝ มาย ออล , ไอ เกฝ มาย ทรัสท)
I gave my heart, but it wasn’t enough
(ไอ เกฝ มาย ฮาร์ท , บั๊ท ดิธ วอสซึ้น อีน๊าฟ)
So listen up, before I go
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ , บีฟอร์ ไอ โก)
There’s something I think you should know
(แดร์ ซัมติง ไอ ทริ๊งค ยู เชิด โนว์)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
You can fool some of the people, some of the time
(ยู แคน ฟูล ซัม อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล , ซัม อ็อฝ เดอะ ไทม์)
But you can’t fool this heart of mine
(บั๊ท ยู แค็นท ฟูล ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
And it’s sad but it’s true, I’m over you
(แอนด์ อิทซ แซ้ด บั๊ท อิทซ ทรู , แอม โอ๊เฝ่อร ยู)
You can take all of your games and all of your lies
(ยู แคน เท้ค ออล อ็อฝ ยุร เกม แซน ออล อ็อฝ ยุร ไล)
But you can’t take away my pride
(บั๊ท ยู แค็นท เท้ค อะเวย์ มาย ไพรด์)
And it’s sad but it’s true
(แอนด์ อิทซ แซ้ด บั๊ท อิทซ ทรู)
I won’t be your fool, I’m over you
(ไอ ว็อนท บี ยุร ฟูล , แอม โอ๊เฝ่อร ยู)

Mirror, mirror on the wall, catch me now before I fall
(มิเร่อร์ , มิเร่อร์ ออน เดอะ วอลล์ , แค็ทช มี นาว บีฟอร์ ไอ ฟอลล์)
I’m breakin’ these chains of heartache and pain
(แอม เบรกกิ้น ฑิส เชน อ็อฝ ฮาทเทค แอนด์ เพน)
Make a move, gotta break away
(เม้ค เก มู๊ฝ , กอททะ เบร๊ค อะเวย์)
The sun is shining on a brand new day
(เดอะ ซัน อีส ชายนิง ออน อะ แบรนดฺ นิว เดย์)
My vision is clear, I’ve cried my last tear
(มาย ฝิ๊ชั่น อีส เคลียร์ , แอฝ คราย มาย ล๊าสท เทียร์)

I said goodbye, I’ll walk away
(ไอ เซ็ด กู๊ดบาย , อิลล ว๊อล์ค อะเวย์)
Don’t you know, there’s a price that you gotta pay
(ด้อนท์ ยู โนว์ , แดร์ ซา ไพร๊ซ์ แดท ยู กอททะ เพย์)
It’s over now and that’s a fact
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว แอนด์ แด้ท ซา แฟคท)
‘Cos this time there’s no turning back
(คอซ ดิส ไทม์ แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I gave my heart and I gave my trust
(ไอ เกฝ มาย ฮาร์ท แอนด์ ดาย เกฝ มาย ทรัสท)
I gave my all, but it wasn’t enough
(ไอ เกฝ มาย ออล , บั๊ท ดิธ วอสซึ้น อีน๊าฟ)
So listen up, before I go
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ , บีฟอร์ ไอ โก)
There’s something I think you should know
(แดร์ ซัมติง ไอ ทริ๊งค ยู เชิด โนว์)

[Chorus] x 2 … till fade
([ ค๊อรัส ] เอ๊กซฺ 2 ทิลล์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Over You คำอ่านไทย Martine McCutcheon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น