เนื้อเพลง Dear Michael คำอ่านไทย Michael Jackson

She wrote Dear Michael
(ชี โรท เดียร์ ไมเล)
You’ll probably never get this letter
(โยว พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิส เล็ทเท่อร์)
Michael, I wrote you a hundred times before
(ไมเล , ไอ โรท ยู อะ ฮั๊นเดร็ด ไทม์ บีฟอร์)
Knowing how I feel
(โนอิง ฮาว ไอ ฟีล)
I’ll write a hundred more
(อิลล ไร๊ท อะ ฮั๊นเดร็ด โม)
Dear Michael, every time your record’s on
(เดียร์ ไมเล , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร เร๊คขอร์ด ออน)
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
Michael, I close my eyes and sing along
(ไมเล , ไอ โคลส มาย อาย แซน ซิง อะลอง)
Dreaming you’re singing to me.
(ดรีมมิง ยัวร์ ซิงกิง ทู มี)
[Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh ]
([ Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh ])
And then she wrote:
(แอนด์ เด็น ชี โรท :)
[Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu h]
([ Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu เฮส ])
Michael, I love you
(ไมเล , ไอ ลัฝ ยู)
I held the tears back long as I can
(ไอ เฮ็ลด เดอะ เทียร์ แบ็ค ลอง แอส ซาย แคน)
[Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu h]
([ Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu เฮส ])
I’m sealing my feelings in this envelope
(แอม sealings มาย ฟีลอิง ซิน ดิส เอนเฝะโลพ)
[Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu h]
([ Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu เฮส ])
‘Cause I wanna be more than just your number one fan
(ค๊อส ไอ วอนนา บี โม แฑ็น จั๊สท ยุร นั๊มเบ้อร์ วัน แฟน)
I’m gonna answer your letter
(แอม กอนนะ แอ๊นเซ่อร ยุร เล็ทเท่อร์)
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
I’ll start beginning with the ABC’s of loving you
(อิลล สท๊าร์ท บีกีนนิง วิธ ดิ aBCs อ็อฝ ลัฝอิง ยู)
[I love ya]
([ ไอ ลัฝ ยา ])
[She wrote]
([ ชี โรท ])
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
[I love ya]
([ ไอ ลัฝ ยา ])
Your letter really touched my heart
(ยุร เล็ทเท่อร์ ริแอ็ลลิ ทั๊ช มาย ฮาร์ท)
[She wrote]
([ ชี โรท ])
I’ve been dreaming of meeting the picture
(แอฝ บีน ดรีมมิง อ็อฝ มีทอิง เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
That you send along, signed with all your love
(แดท ยู เซ็นด อะลอง , ซายน วิธ ออล ยุร ลัฝ)
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
[I wrote ya]
([ ไอ โรท ยา ])
[She wrote]
([ ชี โรท ])
I’m gonna write you back, ouuh, i promess you that
(แอม กอนนะ ไร๊ท ยู แบ็ค , ouuh , ไอ promess ยู แดท)
[Won’t you write me back?, please write me back]
([ ว็อนท ยู ไร๊ท มี แบ็ค , พลีซ ไร๊ท มี แบ็ค ])
Girl, i think i love you
(เกิร์ล , ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
Hurry, hurry mister postman, take my letter, tell her i love her
(เฮ๊อร์รี่ , เฮ๊อร์รี่ มิ๊สเทอร์ โพสต์แมน , เท้ค มาย เล็ทเท่อร์ , เทลล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)
[She wrote]
([ ชี โรท ])
[Won’t you write me back, please write me back]
([ ว็อนท ยู ไร๊ท มี แบ็ค , พลีซ ไร๊ท มี แบ็ค ])
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
[She wrote]
([ ชี โรท ])
Hurry, hurry mister postman, take my letter tell her i love her
(เฮ๊อร์รี่ , เฮ๊อร์รี่ มิ๊สเทอร์ โพสต์แมน , เท้ค มาย เล็ทเท่อร์ เทลล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)
[Won’t you write me back, please write me back]
([ ว็อนท ยู ไร๊ท มี แบ็ค , พลีซ ไร๊ท มี แบ็ค ])
[Michael Michael]
([ ไมเล ไมเล ])
Yeah,
(เย่ ,)
[I wrote you]
([ ไอ โรท ยู ])
[She wrote]
([ ชี โรท ])
I’m gonna write you back
(แอม กอนนะ ไร๊ท ยู แบ็ค)
I promess you that…
(ไอ promess ยู แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Michael คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น