เนื้อเพลง Insignificance คำอ่านไทย Pearl Jam

All In All It’s No One’s Fault Excuses Turn To Carbon Walls
(ออล อิน ออล อิทซ โน วัน ฟอลท เอ็กซคิ้วส เทิร์น ทู ค๊าร์บ้อน วอลล์)
Blame It All On Chemical Intercourse
(เบลม อิท ดอร์ ออน เคมอิแค็ล อีนเทอะโคซ)
The Swallowed Seeds Of Arrogance Breeding In The Thoughts Of Ten Thousand Fools That Fight Irrelevance
(เดอะ สว๊อลโล่ว ซีด อ็อฝ แอโระแก็นซ บรีดดิง อิน เดอะ ธอท อ็อฝ เท็น เธ๊าซั่นด ฟูล แดท ไฟ้ท อินเรวเวอเรน)

The Full Moon Is Dead Skin The One Down Here’s Wearing Thin
(เดอะ ฟูล มูน อีส เด้ด สกิน ดิ วัน เดาน เฮียร เวียริง ทริน)
So Set Up The Ten Pins As The Human Tide Rolls In
(โซ เซ็ท อั๊พ เดอะ เท็น พิน แอส เดอะ ฮิ๊วแมน ไทด์ โรลล ซิน)
Like A Ball That’s Spinning
(ไล๊ค เก บอล แด้ท สปินนิ่ง)

Bombs Dropping Down Overhead On The Ground
(บอมบฺ ดรอพพิงส เดาน โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด ออน เดอะ กราวนด์)
It’s Instilled To Want To Live
(อิทซ อินซทีล ทู ว้อนท ทู ไล้ฝ)
Bombs Dropping Down Please Forgive Our Hometown In Our Insignificance
(บอมบฺ ดรอพพิงส เดาน พลีซ ฟอร์กี๊ฝ เอ๊า โฮมทาว อิน เอ๊า อินซิกนีฟอิแค็นซ)

Turn The Jukebox Up He Said Dancing In Irreverence
(เทิร์น เดอะ จยูคบ็อคซ อั๊พ ฮี เซ็ด แด็นซิง อิน Irreverence)
Play C 3 Let The Song Protest
(เพลย์ ซี 3 เล็ท เดอะ ซ็อง โพร๊เทสท)

The Plates Began To Shift Perfect Lefts Come Rolling In
(เดอะ เพล๊ท บิแกน ทู ชิฟท์ เพ๊อร์เฟ็คท เล๊ฟท คัม โรลลิง อิน)
I Was Alone And Far Away Hey When I Heard The Band Start Playing
(ไอ วอส อะโลน แอนด์ ฟาร์ อะเวย์ เฮ เว็น นาย เฮิด เดอะ แบนด์ สท๊าร์ท พเลนิ่ง)
On The Lip They Take Off
(ออน เดอะ ลิพ เด เท้ค ออฟฟ)

Bombs Dropping Down Overhead Underground
(บอมบฺ ดรอพพิงส เดาน โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด อันเดิกเรานด)
It’s Instilled To Want To Live
(อิทซ อินซทีล ทู ว้อนท ทู ไล้ฝ)
Bombs Dropping Down Please Forgive Our Hometown In Our Insignificance
(บอมบฺ ดรอพพิงส เดาน พลีซ ฟอร์กี๊ฝ เอ๊า โฮมทาว อิน เอ๊า อินซิกนีฟอิแค็นซ)

Feel Like Resonance Of Distance In The Blood The Iron Lies
(ฟีล ไล๊ค เรสโอะแน็นซ อ็อฝ ดิ๊สแท่นซํ อิน เดอะ บลัด ดิ ไอ๊อ้อน ไล)

It’s Instilled To Want To Live
(อิทซ อินซทีล ทู ว้อนท ทู ไล้ฝ)
Bombs Dropping Down Please Forgive Our Hometown In Our Insignificance
(บอมบฺ ดรอพพิงส เดาน พลีซ ฟอร์กี๊ฝ เอ๊า โฮมทาว อิน เอ๊า อินซิกนีฟอิแค็นซ)
Oh In Our Insignificance Oh
(โอ อิน เอ๊า อินซิกนีฟอิแค็นซ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Insignificance คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น