เนื้อเพลง Black Hair คำอ่านไทย Nick Cave

Last night my kisses
(ล๊าสท ไน๊ท มาย คีสเซซ)
Were banked in black hair
(เวอ แบ๊งค อิน แบล๊ค แฮร์)
And in my bed, my lover,
(แอนด์ อิน มาย เบ๊ด , มาย ลัฝเออะ ,)
Her hair was midnight black
(เฮอ แฮร์ วอส มิดไนท์ แบล๊ค)
And all her mystery dwelled
(แอนด์ ออล เฮอ มิ๊สเทอรี่ ดเว็ล)
Within her black hair
(วิธอิน เฮอ แบล๊ค แฮร์)
And her black hair framed
(แอนด์ เฮอ แบล๊ค แฮร์ เฟรม)
A happy heart-shaded face
(อะ แฮ๊พพี่ ฮาร์ท แฌ็ด เฟซ)
And heavy-hooded eyes
(แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ ฮุด อาย)
Inside her black hair
(อิ๊นไซด์ เฮอ แบล๊ค แฮร์)
Shined at me from the depths
(ฌิน แอ็ท มี ฟรอม เดอะ เด็พธ)
Of her hair deepest black
(อ็อฝ เฮอ แฮร์ ดีเปท แบล๊ค)
While my fingers pushed into
(ไวล์ มาย ฟิ๊งเก้อร พุช อิ๊นทู)
Her straight black hair
(เฮอ สเทร๊ท แบล๊ค แฮร์)
Pulling her black hair back
(พลูลิง เฮอ แบล๊ค แฮร์ แบ็ค)
From her happy heart-shaped face
(ฟรอม เฮอ แฮ๊พพี่ ฮาร์ท เชพ เฟซ)
To kiss her milk-white throat,
(ทู คิซ เฮอ มิลค์ ไว๊ท โธร๊ท ,)
A dark curtain of black hair
(อะ ด๊าร์ค เค๊อร์เท่น อ็อฝ แบล๊ค แฮร์)
Smothered me, my lover
(ซมัฑเออะ มี , มาย ลัฝเออะ)
With her beautiful black hair
(วิธ เฮอ บยูทิฟุล แบล๊ค แฮร์)
The smell of it is heavy
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ อิท อีส เฮ๊ฝฝี่)
It is charged with life
(อิท อีส ชาร์จ วิธ ไล๊ฟ)
On my fingers lingers the smell
(ออน มาย ฟิ๊งเก้อร ลีงเกอะ เดอะ สเมลล์)
Of her deep black hair
(อ็อฝ เฮอ ดี๊พ แบล๊ค แฮร์)
Full of all my whispered words
(ฟูล อ็อฝ ออล มาย วิสเพ่อร์ เวิร์ด)
Her black hair
(เฮอ แบล๊ค แฮร์)
And wet with tears and good-byes,
(แอนด์ เว๊ท วิธ เทียร์ แซน กู๊ด ไบ ,)
Her hair of deepest black
(เฮอ แฮร์ อ็อฝ ดีเปท แบล๊ค)
All my tears cried against
(ออล มาย เทียร์ คราย อะเก๊นสท)
Her milk-white throat
(เฮอ มิลค์ ไว๊ท โธร๊ท)
Hidden behind the curtain
(ฮีดดน บีฮายน์ เดอะ เค๊อร์เท่น)
Of her beautiful black hair
(อ็อฝ เฮอ บยูทิฟุล แบล๊ค แฮร์)
As deep as ink and black, Black as the deepest sea
(แอส ดี๊พ แอส อิ๊งค แอนด์ แบล๊ค , แบล๊ค แอส เดอะ ดีเปท ซี)
The smell of her black hair
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ เฮอ แบล๊ค แฮร์)
Upon my pillow, Where her head and all its
(อุพอน มาย พิ๊ลโล่ว , แวร์ เฮอ เฮด แอนด์ ออล อิทซ)
Black hair did rest
(แบล๊ค แฮร์ ดิด เรสท)
Today she took a train to the West
(ทูเดย์ ชี ทุค กา เทรน ทู เดอะ เว๊สท)
Today she took a train to the West
(ทูเดย์ ชี ทุค กา เทรน ทู เดอะ เว๊สท)
Today she took a train to the West
(ทูเดย์ ชี ทุค กา เทรน ทู เดอะ เว๊สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Hair คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น