เนื้อเพลง I Dream คำอ่านไทย Billie Piper

Can you feel it, tell me can you feel it?
(แคน ยู ฟีล อิท , เทลล มี แคน ยู ฟีล อิท)
Can you feel it, tell me can you feel it?
(แคน ยู ฟีล อิท , เทลล มี แคน ยู ฟีล อิท)
I believe it’s real
(ไอ บีลี๊ฝ อิทซ เรียล)

It’s time to tell you of a secret I keep
(อิทซ ไทม์ ทู เทลล ยู อ็อฝ อะ ซี๊เขร็ท ไอ คี๊พ)
How I get with you when the world’s asleep
(ฮาว ไอ เก็ท วิธ ยู เว็น เดอะ เวิลด อะสลี๊พ)
I can’t wait for the long day to end
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ เดอะ ลอง เดย์ ทู เอ็นด)
Then I can be back in your arms again
(เด็น นาย แคน บี แบ็ค อิน ยุร อาร์ม อะเกน)

* When I close my eyes, you are by my side
(* เว็น นาย โคลส มาย อาย , ยู อาร์ บาย มาย ไซด์)
And I can picture us together
(แอนด์ ดาย แคน พิ๊คเจ้อร์ อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Every night I pray there will be a way
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ เพรย์ แดร์ วิล บี อะ เวย์)
And we can make it last forever
(แอนด์ วี แคน เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)

I dream I’m dancing with you and I can really move
(ไอ ดรีม แอม แด็นซิง วิธ ยู แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ มู๊ฝ)
I dream you’re kissing me and I can really feel it
(ไอ ดรีม ยัวร์ คิสซิง มี แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)
I dream I’m dancing with you and I can really move
(ไอ ดรีม แอม แด็นซิง วิธ ยู แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ มู๊ฝ)
I dream you’re kissing me and I can really feel it
(ไอ ดรีม ยัวร์ คิสซิง มี แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)
Swear I can really feel it, Swear I can really feel it
(สแวร์ ไอ แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท , สแวร์ ไอ แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)

I don’t mind living in a fantasy world
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ เวิลด)
I know how it feel to be your girl
(ไอ โนว์ ฮาว อิท ฟีล ทู บี ยุร เกิร์ล)
And hear you say the sweetest things soft and low
(แอนด์ เฮียร ยู เซย์ เดอะ สีสเดส ทริง ซ๊อฟท แอนด์ โลว)
I never want to wake up and let you go, no
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ แอนด์ เล็ท ยู โก , โน)

[Repeat *]
([ รีพี๊ท * ])

Chorus :
(ค๊อรัส :)
I dream I’m dancing with you and I can really move
(ไอ ดรีม แอม แด็นซิง วิธ ยู แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ มู๊ฝ)
I dream you’re kissing me and I can really feel it
(ไอ ดรีม ยัวร์ คิสซิง มี แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)
I dream I’m dancing with you until we lose control
(ไอ ดรีม แอม แด็นซิง วิธ ยู อันทิล วี ลู้ส คอนโทรล)
I dream you’re loving me with all your heart and soul
(ไอ ดรีม ยัวร์ ลัฝอิง มี วิธ ออล ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)

Someday soon I’m gonna make this dream come true
(ซัมเดย์ ซูน แอม กอนนะ เม้ค ดิส ดรีม คัม ทรู)
I can’t deny that I’m so into you
(ไอ แค็นท ดีนาย แดท แอม โซ อิ๊นทู ยู)
I want you soon that I forget to breathe air
(ไอ ว้อนท ยู ซูน แดท ไอ ฟอร์เก๊ท ทู บรีฑ แอร์)
The feeling grows so strong, I believe
(เดอะ ฟีลอิง โกรว์ โซ สทรอง , ไอ บีลี๊ฝ)

Can you feel it, tell me can you feel it?
(แคน ยู ฟีล อิท , เทลล มี แคน ยู ฟีล อิท)
Can you feel it, tell me can you feel it?
(แคน ยู ฟีล อิท , เทลล มี แคน ยู ฟีล อิท)
It’s real
(อิทซ เรียล)

Every night I pray
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ เพรย์)
I will find a way to make it last forever
(ไอ วิล ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)

[Chorus] x 2
([ ค๊อรัส ] เอ๊กซฺ 2)

Swear I can really feel it
(สแวร์ ไอ แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)
Swear I can really feel it
(สแวร์ ไอ แคน ริแอ็ลลิ ฟีล อิท)

[Chorus] …
([ ค๊อรัส ])

I believe it’s real
(ไอ บีลี๊ฝ อิทซ เรียล)
I believe it’s real
(ไอ บีลี๊ฝ อิทซ เรียล)
It’s real
(อิทซ เรียล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Dream คำอ่านไทย Billie Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น