เนื้อเพลง Ease on Down The Road คำอ่านไทย Michael Jackson

Come on and
(คัมมอน แอนด์)

Ease on down, ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Don’t you carry nothing
(ด้อนท์ ยู แค๊รรี่ นัธอิง)
That might be a load
(แดท ไมท บี อะ โหลด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)

Come on, ease on down, ease on down the road
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Come on, ease on down, ease on down the road
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Don’t you carry nothing
(ด้อนท์ ยู แค๊รรี่ นัธอิง)
That might be a load
(แดท ไมท บี อะ โหลด)
Come on, ease on down, ease on down, down the road
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน , เดาน เดอะ โร้ด)

Pick your left foot up
(พิค ยุร เล๊ฟท ฟุ้ท อั๊พ)
When your right foot’s down
(เว็น ยุร ไร๊ท ฟุ้ท เดาน)
Come on legs keep movin’
(คัมมอน เล้ก คี๊พ มูฝวิน)
Don’t you lose no ground
(ด้อนท์ ยู ลู้ส โน กราวนด์)
You just keep on keepin’
(ยู จั๊สท คี๊พ ออน คริพปิน)
On the road that you choose
(ออน เดอะ โร้ด แดท ยู ชู๊ส)
Don’t you give up walkin’
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ วอคกิน)
‘Cause you gave up shoes, no
(ค๊อส ยู เกฝ อั๊พ ชู , โน)

Ease on down, ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Don’t you carry nothing
(ด้อนท์ ยู แค๊รรี่ นัธอิง)
That might be a load
(แดท ไมท บี อะ โหลด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)

‘Cause there maybe times
(ค๊อส แดร์ เมบี ไทม์)
When you think you lost your mind
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู ล็อซท ยุร ไมนด์)
And the steps you’re takin’
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ยัวร์ ทอคกิ่น)
Leave you three, four steps behind
(ลี๊ฝ ยู ทรี , โฟ สเท็พ บีฮายน์)
But the road you’re walking
(บั๊ท เดอะ โร้ด ยัวร์ วอคกิง)
Might be long sometimes
(ไมท บี ลอง ซัมไทม์)
You just keep on steppin’
(ยู จั๊สท คี๊พ ออน สเตปปิน)
And you’ll just be fine, yeah
(แอนด์ โยว จั๊สท บี ไฟน , เย่)

Ease on down, ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน , อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Don’t you carry nothing
(ด้อนท์ ยู แค๊รรี่ นัธอิง)
That might be a load
(แดท ไมท บี อะ โหลด)
Come on, ease on down
(คัมมอน , อี๊ส ออน เดาน)
Ease on down the road
(อี๊ส ออน เดาน เดอะ โร้ด)

Well there maybe times
(เวลล แดร์ เมบี ไทม์)
When you wish you wasn’t born
(เว็น ยู วิ๊ช ยู วอสซึ้น บอน)
And you wake one morning
(แอนด์ ยู เว้ค วัน ม๊อร์นิ่ง)
Just to find your courage’s gone
(จั๊สท ทู ไฟนด์ ยุร เค๊อเหรจ กอน)
But just know that feeling
(บั๊ท จั๊สท โนว์ แดท ฟีลอิง)
Only last a little while
(โอ๊นลี่ ล๊าสท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
You stick with us
(ยู สทิ๊ค วิธ อัซ)
And we’ll show you how to smile, yeah
(แอนด์ เวลล โชว์ ยู ฮาว ทู สไมล์ , เย่)

Get ’em up, goin’ down, ease on down
(เก็ท เอ็ม อั๊พ , โกอิน เดาน , อี๊ส ออน เดาน)
Get ’em up, goin’ down, ease on down
(เก็ท เอ็ม อั๊พ , โกอิน เดาน , อี๊ส ออน เดาน)
Get ’em up, goin’ down, ease on down
(เก็ท เอ็ม อั๊พ , โกอิน เดาน , อี๊ส ออน เดาน)
Get ’em up, get ’em up ease on down
(เก็ท เอ็ม อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ อี๊ส ออน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ease on Down The Road คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น