เนื้อเพลง Status Quo คำอ่านไทย Barbra Streisand

Are you ready to hear your lesson for the day?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู เฮียร ยุร เล๊ซซั่น ฟอร์ เดอะ เดย์)
-Yes, Teacher! Yes, Teacher!
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร !)
Are you ready to learn what history has to say?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู เลิร์น ว๊อท ฮิสทรี่ แฮ็ส ทู เซย์)
-Yes, Teacher! Yes, Teacher!
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร !)
Then take your books and follow me to 1776 AD
(เด็น เท้ค ยุร บุ๊ค แซน ฟ๊อลโล่ว มี ทู 1776 แอ็ด)
And as the History page is turned we will see what we can learn
(แอนด์ แอส เดอะ ฮิสทรี่ เพจ อีส เทิร์น วี วิล ซี ว๊อท วี แคน เลิร์น)
-Yes, Teacher! Yes, Teacher! Yes, Teacher!
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร !)
In 1776 Tom Paine was writing books with a might and main
(อิน 1776 ท็อม Paine วอส ไรทอิง บุ๊ค วิธ อะ ไมท แอนด์ เมน)
The Tory said ” now man alive ”
(เดอะ โทริ เซ็ด ” นาว แมน อะไล๊ฝ “)
Stop giving out with this here liberty jive
(สท๊อพ กีฝวิง เอ๊าท วิธ ดิส เฮียร ลิ๊เบอร์ที่ ไจฝ)
#NAME?
(#เนม)
Don’t sing of people’s rights that way
(ด้อนท์ ซิง อ็อฝ พี๊เพิ่ล ไร๊ท แดท เวย์)
They might believe in what you say
(เด ไมท บีลี๊ฝ อิน ว๊อท ยู เซย์)
So stop your song it’s not polite
(โซ สท๊อพ ยุร ซ็อง อิทซ น็อท โพไล๊ท)
Pipe down before you start a fight
(ไพพ เดาน บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท ดา ไฟ้ท)
-You don’t say, Teacher, is that right?
(ยู ด้อนท์ เซย์ , ที๊ชเช่อร , อีส แดท ไร๊ท)
Aha, but Tom Paine looked ahead and to those Tories
(อะฮา , บั๊ท ท็อม Paine ลุ๊ค อะเฮด แอนด์ ทู โฑส Tories)
Thomas said no, no, no, no
(โทมัส เซ็ด โน , โน , โน , โน)
When you got to go, you got to go
(เว็น ยู ก็อท ทู โก , ยู ก็อท ทู โก)
You can’t stand still on freedom’s track
(ยู แค็นท สแทนด์ สทิลล ออน ฟรีดัม แทร็ค)
If you don’t go forward, you go back
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ฟ๊อร์เวิร์ด , ยู โก แบ็ค)
You can’t giddy up by saying Whoa
(ยู แค็นท กีดดิ อั๊พ บาย เซอิง โว้ว)
And sitting on your status quo
(แอนด์ ซีททิง ออน ยุร สเท๊ทัซ โคว)
-Yes, Teacher! Yes, Teacher! Yes, Teacher!
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร !)
To Washington at Valley Forge
(ทู วอฌอิงทัน แอ็ท แฝ๊เล่ย์ ฟอจ)
A wise guy whispered slow down, George
(อะ ไว๊ส กาย วิสเพ่อร์ สโลว์ เดาน , จอจ)
Why start up trouble for the king
(วาย สท๊าร์ท อั๊พ ทรั๊บเบิ้ล ฟอร์ เดอะ คิง)
This freedom racket is a corny thing
(ดิส ฟรีดัม แรคคิท อีส ซา คอนิ ทริง)
#NAME?
(#เนม)
Your troops are ickys they can’t move
(ยุร ทรู๊พ แซร์ อี๊คกี้ เด แค็นท มู๊ฝ)
You’ll never get them in the groove
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท เด็ม อิน เดอะ กรูฝ)
So if you’re wise, you’ll just lay low and play with the guys that have the dough
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ ไว๊ส , โยว จั๊สท เลย์ โลว แอนด์ เพลย์ วิธ เดอะ กาย แดท แฮ็ฝ เดอะ โด)
-You don’t say Teacher, is that so?
(ยู ด้อนท์ เซย์ ที๊ชเช่อร , อีส แดท โซ)
Aha, but George just looked ahead
(อะฮา , บั๊ท จอจ จั๊สท ลุ๊ค อะเฮด)
And to that Tory Georgie said…No…no, no, no
(แอนด์ ทู แดท โทริ จอร์จี เซ็ด โน โน , โน , โน)
When you got to go, you got to go
(เว็น ยู ก็อท ทู โก , ยู ก็อท ทู โก)
You can’t stand still on freedom’s track
(ยู แค็นท สแทนด์ สทิลล ออน ฟรีดัม แทร็ค)
If you don’t go forward, you go back
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ฟ๊อร์เวิร์ด , ยู โก แบ็ค)
You can’t giddyup by saying whoa
(ยู แค็นท giddyup บาย เซอิง โว้ว)
And sitting on your status quo
(แอนด์ ซีททิง ออน ยุร สเท๊ทัซ โคว)
-Yes, Teacher! Yes, Teacher! Yes, Teacher!
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร !)
Now Paul Revere saw a bellfry light and that boy rode to town one night
(นาว พอล รีเฝียร์ ซอว์ อะ bellfry ไล๊ท แอนด์ แดท บอย โรด ทู ทาวน์ วัน ไน๊ท)
Sang to the farmers near and far
(แซ็ง ทู เดอะ ฟาเมอะ เนียร์ แอนด์ ฟาร์)
Here come the British beating eight to the bar
(เฮียร คัม เดอะ บรีทอิฌ บืดิงสฺ เอท ทู เดอะ บาร์)
#NAME?
(#เนม)
One slippery tory said now Paul
(วัน ซลีพเพอะริ โทริ เซ็ด นาว พอล)
You’re manners aren’t nice at all
(ยัวร์ แม๊นเน่อร์ อเร้น ไน๊ซ์ แอ็ท ดอร์)
Turn back, don’t be an old hep cat
(เทิร์น แบ็ค , ด้อนท์ บี แอน โอลด์ hep แค๊ท)
The right people don’t sing like that
(เดอะ ไร๊ท พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ซิง ไล๊ค แดท)
#NAME?
(#เนม)
Aha, that’s right, he rode ahead and to that Tory Paul just said, no, no, no, no
(อะฮา , แด้ท ไร๊ท , ฮี โรด อะเฮด แอนด์ ทู แดท โทริ พอล จั๊สท เซ็ด , โน , โน , โน , โน)
When you got to go, you got to go
(เว็น ยู ก็อท ทู โก , ยู ก็อท ทู โก)
You can’t stand still on freedom’s track
(ยู แค็นท สแทนด์ สทิลล ออน ฟรีดัม แทร็ค)
If you don’t go forward, you go back
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ฟ๊อร์เวิร์ด , ยู โก แบ็ค)
You can’t giddyup by saying whoa
(ยู แค็นท giddyup บาย เซอิง โว้ว)
And sitting on your status quo
(แอนด์ ซีททิง ออน ยุร สเท๊ทัซ โคว)
Yes, Teacher! Yes, Teacher! Yes, Teacher
(เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร ! เย็ซ , ที๊ชเช่อร)
So, students now you’re hep, don’t stop!
(โซ , ซทยูเด็นท นาว ยัวร์ hep , ด้อนท์ สท๊อพ !)
Keep stepping to that freedom hop
(คี๊พ สเต๊ปพิง ทู แดท ฟรีดัม ฮ็อพ)
Although the tory’s beef and blow
(ออลโทร เดอะ โทริ บี๊ฟ แอนด์ โบลว์)
To keep you sitting on your status quo
(ทู คี๊พ ยู ซีททิง ออน ยุร สเท๊ทัซ โคว)
#NAME?
(#เนม)
When they say let’s stand still a bit
(เว็น เด เซย์ เล็ท สแทนด์ สทิลล อะ บิท)
Give up some rights, no harm in it
(กี๊ฝ อั๊พ ซัม ไร๊ท , โน ฮาร์ม อิน หนิด)
Remember those are just the tricks
(รีเม๊มเบ่อร์ โฑส อาร์ จั๊สท เดอะ ทริ๊ค)
That did not work in 76
(แดท ดิด น็อท เวิ๊ร์ค อิน 76)
-Now ain’t that right, the same old tricks?
(นาว เอน แดท ไร๊ท , เดอะ เซม โอลด์ ทริ๊ค)
Though Torys talk: don’t be misled
(โธ โทริ ท๊อล์ค : ด้อนท์ บี มิซเลด)
And say do what all those others said
(แอนด์ เซย์ ดู ว๊อท ดอร์ โฑส อ๊อเธ่อร์ เซ็ด)
No, no, no, no When you got to go, you got to go
(โน , โน , โน , โน เว็น ยู ก็อท ทู โก , ยู ก็อท ทู โก)
You can’t stand still on freedom’s track
(ยู แค็นท สแทนด์ สทิลล ออน ฟรีดัม แทร็ค)
If you don’t go forward, you go back
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ฟ๊อร์เวิร์ด , ยู โก แบ็ค)
You can’t giddy up by saying whoa
(ยู แค็นท กีดดิ อั๊พ บาย เซอิง โว้ว)
And sitting on your status …
(แอนด์ ซีททิง ออน ยุร สเท๊ทัซ)
Sitting on, yes,
(ซีททิง ออน , เย็ซ ,)
Sittin’ on your, status… quo! Oh!
(ซิทดิน ออน ยุร , สเท๊ทัซ โคว ! โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Status Quo คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น