เนื้อเพลง Told Y’all คำอ่านไทย Trina

[Trina]
([ ทรีน่า ])
let me put my left foot in the game now
(เล็ท มี พุท มาย เล๊ฟท ฟุ้ท อิน เดอะ เกม นาว)
put my right foot in the game now
(พุท มาย ไร๊ท ฟุ้ท อิน เดอะ เกม นาว)
let me show y’all what I’m workin wit
(เล็ท มี โชว์ ยอล ว๊อท แอม เวิคกิน วิท)
time to slide to the dance floor
(ไทม์ ทู สไล๊ด ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
hair do nails done thats us
(แฮร์ ดู เนล ดัน แด้ท อัซ)
new car paper tags thats us
(นิว คารํ เพ๊เพ่อร์ แท็ก แด้ท อัซ)
new gear hot sh*t thats us
(นิว เกียร์ ฮอท ฌะ *ที แด้ท อัซ)
keep n*ggas like thats us
(คี๊พ เอ็น *ggas ไล๊ค แด้ท อัซ)
where my get money honeys at right here
(แวร์ มาย เก็ท มั๊นนี่ ฮั๊นนี่ แอ็ท ไร๊ท เฮียร)
where my iced out b*tches at right here
(แวร์ มาย ไอ๊ซ์ เอ๊าท บี *tches แอ็ท ไร๊ท เฮียร)
where my gold gettin b*tches at right here
(แวร์ มาย โกลด์ เกดดิน บี *tches แอ็ท ไร๊ท เฮียร)
where my silver spoon women at right here
(แวร์ มาย ซิ๊ลเฝ่อร สพูน วีมเอิน แอ็ท ไร๊ท เฮียร)
you the sh*t girl let that n*gga know
(ยู เดอะ ฌะ *ที เกิร์ล เล็ท แดท เอ็น *gga โนว์)
the rent due girl let that n*gga know
(เดอะ เร๊นท ดิว เกิร์ล เล็ท แดท เอ็น *gga โนว์)
enjoyin yourself let that n*gga know
(เอนจอยอิน ยุรเซลฟ เล็ท แดท เอ็น *gga โนว์)
the sex good girl let that n*gga know
(เดอะ เซ็กซ กู๊ด เกิร์ล เล็ท แดท เอ็น *gga โนว์)
hold up y’all its my turn now
(โฮลด์ อั๊พ ยอล อิทซ มาย เทิร์น นาว)
hold up y’all its our turn now
(โฮลด์ อั๊พ ยอล อิทซ เอ๊า เทิร์น นาว)
its our turn now its our turn now
(อิทซ เอ๊า เทิร์น นาว อิทซ เอ๊า เทิร์น นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
blow up show up
(โบลว์ อั๊พ โชว์ อั๊พ)
you a hatin ass b*tch so what
(ยู อะ แฮดดิน อาซ บี *tch โซ ว๊อท)
im the baddest b*tch sure nuff
(แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ชัวร์ นัฟ)
they know my clique so tough
(เด โนว์ มาย คลีค โซ ทั๊ฟ)
you wanna do what hold up
(ยู วอนนา ดู ว๊อท โฮลด์ อั๊พ)
switch up flows
(สวิทช์ อั๊พ โฟลว์)
drop tops 6 fo’s
(ดรอพ ท๊อพ 6 fos)
keep up with me I’m on the west coast
(คี๊พ อั๊พ วิธ มี แอม ออน เดอะ เว๊สท โค้สท)
I get love from the bloods & crypts they love the hips
(ไอ เก็ท ลัฝ ฟรอม เดอะ บลัด & คริพท เด ลัฝ เดอะ ฮิพ)
hottest sh*t in the south they love the hip
(ฮอทเดว ฌะ *ที อิน เดอะ เซ๊าธ เด ลัฝ เดอะ ฮิพ)
me trick brick duece mobb c-o get loose
(มี ทริ๊ค บริ๊ค ดิวซ์ หมอบ ซี โอ เก็ท ลู้ส)
slip & slide here forever stop askin
(สลิ๊พ & สไล๊ด เฮียร ฟอเร๊เฝ่อร สท๊อพ แอสกิน)
I step out & camera’s start flashin
(ไอ สเท็พ เอ๊าท & แค๊เมร่า สท๊าร์ท flashin)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)

[Rick Ross]
([ ริค หรอช ])
let me put the cris in the game now
(เล็ท มี พุท เดอะ คริซ ซิน เดอะ เกม นาว)
let me put the crypt in the game now
(เล็ท มี พุท เดอะ คริพท อิน เดอะ เกม นาว)
let me pop the x in the game
(เล็ท มี พ็อพ เดอะ เอ๊กซฺ อิน เดอะ เกม)
let me show y’all what I’m workin wit
(เล็ท มี โชว์ ยอล ว๊อท แอม เวิคกิน วิท)

[Verse 3: Rick Ross]
([ เฝิซ 3 : ริค หรอช ])
y’all n*ggas wanna f*ck wit ross
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา เอฟ *ck วิท หรอช)
point a mile who really wanna touch the boss
(พ๊อยท์ ดา ไมล ฮู ริแอ็ลลิ วอนนา ทั๊ช เดอะ บอส)
I ride around all the time no tints on the benz
(ไอ ไรด์ อะราวนฺดฺ ออล เดอะ ไทม์ โน ทินท ออน เดอะ เบนซฺ)
cell phone flipped out lookin sick on the rims now
(เซล โฟน ฟริพทฺ เอ๊าท ลุคกิน ซิ๊ค ออน เดอะ ริม นาว)
name a n*gga who could f*ck wit me
(เนม อะ เอ็น *gga ฮู เคิด เอฟ *ck วิท มี)
name a n*gga who could flow wit me
(เนม อะ เอ็น *gga ฮู เคิด โฟลว์ วิท มี)
east to west coast I’m the best wit toast
(อี๊สท ทู เว๊สท โค้สท แอม เดอะ เบ๊สท์ วิท โท๊สท)
attack ta blow I’m aimin at your neck & throat
(แอทแท๊ค ทา โบลว์ แอม เอมิน แอ็ท ยุร เน็ค & โธร๊ท)
now naked hoes givin neck for dope
(นาว เน๊คเค่ด โฮ กีฝอิน เน็ค ฟอร์ โดพ)
ba gets and roes and the lex and glow
(บา เก็ท แซน โร แซน เดอะ lex แอนด์ กโล)
im a killa y’all n*ggas I’m the best you know
(แอม มา คิวลา ยอล เอ็น *ggas แอม เดอะ เบ๊สท์ ยู โนว์)
rick ross god damn I’m the next to blow now
(ริค หรอช ก๊อด แดมนํ แอม เดอะ เน๊กซท ทู โบลว์ นาว)
smoke pounds bricks broke down its your times
(สโม๊ค เพานด บริ๊ค บโรค เดาน อิทซ ยุร ไทม์)
spit 4 rounds go get your hoe now
(ซพิท 4 ราวนด โก เก็ท ยุร โฮ นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)
I told y’all ass to get down now
(ไอ โทลด ยอล อาซ ทู เก็ท เดาน นาว)

[feat. Rick Ross]
([ ฟีท ริค หรอช ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Told Y’all คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น