เนื้อเพลง PS คำอ่านไทย Project 86

Her heart bleeds
(เฮอ ฮาร์ท บลีด)

It is a basis for your heartfelt hunger so gaze
(อิท อีส ซา เบ๊สิส ฟอร์ ยุร พูด ฮังเกอะ โซ เกส)
At the page at the faces of nameless…
(แอ็ท เดอะ เพจ แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ เนมเล็ซ)
You’re alone again
(ยัวร์ อะโลน อะเกน)
And this distortion is an apt replacement for
(แอนด์ ดิส ดิซทอฌัน อีส แอน แอ็พท ริพเลซเม็นท ฟอร์)
An unquenchable desire for more
(แอน unquenchable ดีไซรํ ฟอร์ โม)
More pages strewn across this sickening floor
(โม เพจ ซทรูน อะคร๊อส ดิส ซิคเคะนิง ฟลอร์)
I can’t look at any of this
(ไอ แค็นท ลุ๊ค แกท เอ๊นี่ อ็อฝ ดิส)

If they saw what those eyes have seen
(อิ๊ฟ เด ซอว์ ว๊อท โฑส อาย แฮ็ฝ ซีน)

Oh how her heart it would bleed
(โอ ฮาว เฮอ ฮาร์ท ดิธ เวิด บลีด)
If she only knew those abusive roots
(อิ๊ฟ ชี โอ๊นลี่ นยู โฑส อับยูซิฝ รู๊ท)
And how the children would weep
(แอนด์ ฮาว เดอะ ชีลดเร็น เวิด วีพ)
If they only saw what those eyes have seen
(อิ๊ฟ เด โอ๊นลี่ ซอว์ ว๊อท โฑส อาย แฮ็ฝ ซีน)
It always keeps us longer than we wanted to stay
(อิท ออลเว คี๊พ อัซ ลองเงอ แฑ็น วี ว้อนท ทู สเทย์)
It always takes us further than we wanted to go
(อิท ออลเว เท้ค อัซ เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น วี ว้อนท ทู โก)
But you don’t seem to mind at the time
(บั๊ท ยู ด้อนท์ ซีม ทู ไมนด์ แอ็ท เดอะ ไทม์)

Begging to be set free…from what we were meant to be
(เบกกิง ทู บี เซ็ท ฟรี ฟรอม ว๊อท วี เวอ เม็นท ทู บี)

Innocence
(อีนโนะเซ็นซ)

It’s inside you and your soul is longing, yearning
(อิทซ อิ๊นไซด์ ยู แอนด์ ยุร โซล อีส ลองอิง , เยอนิง)
Pleading to be set free
(พลีดอิง ทู บี เซ็ท ฟรี)
Within your eyes, within my eyes, within our eyes
(วิธอิน ยุร อาย , วิธอิน มาย อาย , วิธอิน เอ๊า อาย)
There could never be a more complete perversion of what we
(แดร์ เคิด เน๊เฝ่อร์ บี อะ โม คอมพลีท เพอะเฝอฉัน อ็อฝ ว๊อท วี)
were meant to be
(เวอ เม็นท ทู บี)
And with all that is in me I hate this
(แอนด์ วิธ ออล แดท อีส ซิน มี ไอ เฮท ดิส)
As we’re sinking inside this ever-feeding illness
(แอส เวีย ซีงคิง อิ๊นไซด์ ดิส เอ๊เฝ่อร์ ฟรีดดิง อีลเน็ซ)
We are all quite silent
(วี อาร์ ออล ไคว๊ ไซ๊เล่นท)
Sitting still
(ซีททิง สทิลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง PS คำอ่านไทย Project 86

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น