เนื้อเพลง Root คำอ่านไทย Charlotte Martin

Bring me back to the time again when the fire is wild and the summer’s red
(บริง มี แบ็ค ทู เดอะ ไทม์ อะเกน เว็น เดอะ ไฟเออะร อีส ไวลด์ แอนด์ เดอะ ซั๊มเม่อร์ เร้ด)
And you walk through weeds just to make a garden
(แอนด์ ยู ว๊อล์ค ทรู วีด จั๊สท ทู เม้ค เก ก๊าร์เด้น)
We loved too much and we loved too hard
(วี ลัฝ ทู มัช แอนด์ วี ลัฝ ทู ฮาร์ด)
And it went too fast and I went too far
(แอนด์ ดิท เว็นท ทู ฟาสท แอนด์ ดาย เว็นท ทู ฟาร์)
Nothing could have stopped me back then
(นัธอิง เคิด แฮ็ฝ สต๊อปพฺ มี แบ็ค เด็น)

And I’m back to my childhood I can’t believe
(แอนด์ แอม แบ็ค ทู มาย ไชลดฮุด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ)
I was running
(ไอ วอส รันนิง)
But wasn’t running from anything, anything yet.
(บั๊ท วอสซึ้น รันนิง ฟรอม เอนอิธิง , เอนอิธิง เย๊ท)

Well, the root still grows in the concrete fine
(เวลล , เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ ซิน เดอะ ค๊อนครีท ไฟน)
And you never think you’ll run out of time
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค โยว รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
The root still grows least that’s what I’m told
(เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ ลีซท แด้ท ว๊อท แอม โทลด)
Though the tree is scared of heights.
(โธ เดอะ ทรี อีส ซคา อ็อฝ ไฮท)

Don’t look down it’s been 15 years
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน อิทซ บีน 15 เยียร์)
How did I get so far from what I hold dear
(ฮาว ดิด ดาย เก็ท โซ ฟาร์ ฟรอม ว๊อท ไอ โฮลด์ เดียร์)
But I didn’t think I would need to think much
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน ทริ๊งค ไอ เวิด นี๊ด ทู ทริ๊งค มัช)
The air this high makes it hard to breathe
(ดิ แอร์ ดิส ไฮฮ เม้ค ซิท ฮาร์ด ทู บรีฑ)
And all I wanted was something I could believe in
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท วอส ซัมติง ไอ เคิด บีลี๊ฝ อิน)
Now I believe that when you’re leavin me you’re still here
(นาว ไอ บีลี๊ฝ แดท เว็น ยัวร์ เลวิน มี ยัวร์ สทิลล เฮียร)

And the grass will be scorched in the summer’s sting
(แอนด์ เดอะ กราซ วิล บี ซคอช อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ สทิง)
And we’ll dance there, like it’s not seeing anything, anything yet..
(แอนด์ เวลล แด๊นซ์ แดร์ , ไล๊ค อิทซ น็อท ซีอิง เอนอิธิง , เอนอิธิง เย๊ท)
And the root still grows in the concrete fine
(แอนด์ เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ ซิน เดอะ ค๊อนครีท ไฟน)
And you never think you’ll run out of time
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค โยว รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
The root still grows further than I know
(เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น นาย โนว์)
Though the tree is scared of heights
(โธ เดอะ ทรี อีส ซคา อ็อฝ ไฮท)

Well I still wait for anyone to keep their words
(เวลล ไอ สทิลล เว้ท ฟอร์ เอนอิวัน ทู คี๊พ แดร์ เวิร์ด)
It’s like trying to start a fire that could not be burned
(อิทซ ไล๊ค ทไรอิง ทู สท๊าร์ท ดา ไฟเออะร แดท เคิด น็อท บี เบิร์น)
So if you wanna cut me down you better aim low
(โซ อิ๊ฟ ยู วอนนา คัท มี เดาน ยู เบ๊ทเท่อร์ เอม โลว)
And you look at me like I should’ve pleased ya
(แอนด์ ยู ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค ไก ชูดดิฝ พลีซ ยา)
And you look at me like I still should need ya
(แอนด์ ยู ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค ไก สทิลล เชิด นี๊ด ยา)
And I need too much, you need to much to need this
(แอนด์ ดาย นี๊ด ทู มัช , ยู นี๊ด ทู มัช ทู นี๊ด ดิส)

To need this
(ทู นี๊ด ดิส)
To need this
(ทู นี๊ด ดิส)
To need this wooa woooooa
(ทู นี๊ด ดิส wooa woooooa)

To need this
(ทู นี๊ด ดิส)
To need this
(ทู นี๊ด ดิส)
To need this wooa wooooa
(ทู นี๊ด ดิส wooa wooooa)

To need this
(ทู นี๊ด ดิส)
To need this to need this?
(ทู นี๊ด ดิส ทู นี๊ด ดิส)

And the root still grows in the concrete fine
(แอนด์ เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ ซิน เดอะ ค๊อนครีท ไฟน)
And we never think we’ll run out of time
(แอนด์ วี เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค เวลล รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

And the root still goes further than you know
(แอนด์ เดอะ รู๊ท สทิลล โกซ เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น ยู โนว์)
The root still goes further than you know
(เดอะ รู๊ท สทิลล โกซ เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น ยู โนว์)

The root still grows least that’s what I’m told
(เดอะ รู๊ท สทิลล โกรว์ ลีซท แด้ท ว๊อท แอม โทลด)
Though the tree is scared of heights
(โธ เดอะ ทรี อีส ซคา อ็อฝ ไฮท)

Hmm. Eh hey.
(อึม เอ เฮ)
Hmm. Eh hey.
(อึม เอ เฮ)
Hmm. Eh hey.
(อึม เอ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Root คำอ่านไทย Charlotte Martin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น