เนื้อเพลง Gap คำอ่านไทย The Kooks

So per span it in the words,
(โซ เพอร์ สแพน หนิด อิน เดอะ เวิร์ด ,)
” You’re mine, ”
(” ยัวร์ ไมน์ , “)
It’s easier to work,
(อิทซ อีสไซน์ ทู เวิ๊ร์ค ,)
But I don’t mind,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ,)
You’re better in defeat so,
(ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ อิน ดีฟี๊ท โซ ,)
Just don’t try
(จั๊สท ด้อนท์ ธราย)
To take away all the things
(ทู เท้ค อะเวย์ ออล เดอะ ทริง)
I’ll do in my life.
(อิลล ดู อิน มาย ไล๊ฟ)

I have to break down all
(ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน ออล)
the corners of the world.
(เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Don’t heed this praise on me,
(ด้อนท์ ฮี ดิส เพรส ออน มี ,)
I know I don’t deserve it.
(ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
But what’s so this I see?
(บั๊ท ว๊อท โซ ดิส ซาย ซี)
Yeah you’re leaving right beside me,
(เย่ ยัวร์ ลีฝอิงส ไร๊ท บีไซด์ มี ,)
And I miss you, and I need you.
(แอนด์ ดาย มิซ ยู , แอนด์ ดาย นี๊ด ยู)
I do.
(ไอ ดู)

But don’t go, take my love,
(บั๊ท ด้อนท์ โก , เท้ค มาย ลัฝ ,)
I won’t let you, I’m saying please don’t go.
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู , แอม เซอิง พลีซ ด้อนท์ โก)
Don’t go, take my love,
(ด้อนท์ โก , เท้ค มาย ลัฝ ,)
I won’t let you, I’m saying please don’t go.
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู , แอม เซอิง พลีซ ด้อนท์ โก)

Well leave your lover now,
(เวลล ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ นาว ,)
it’s your turn.
(อิทซ ยุร เทิร์น)
And see your mother now,
(แอนด์ ซี ยุร ม๊าเธ่อร์ นาว ,)
I hope she’s okay.
(ไอ โฮพ ชี โอเค)
You’re better in defeat so,
(ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ อิน ดีฟี๊ท โซ ,)
let’s not try
(เล็ท น็อท ธราย)
To take away all the things I’ll do in our lives.
(ทู เท้ค อะเวย์ ออล เดอะ ทริง อิลล ดู อิน เอ๊า ไล้ฝ)

I have to break down all the corners of the world.
(ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน ออล เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Don’t heed this praise on me,
(ด้อนท์ ฮี ดิส เพรส ออน มี ,)
I know I don’t deserve it.
(ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
But what’s so this I see?
(บั๊ท ว๊อท โซ ดิส ซาย ซี)
Yeah you’re leaving right beside me,
(เย่ ยัวร์ ลีฝอิงส ไร๊ท บีไซด์ มี ,)
And I miss you, and I need you.
(แอนด์ ดาย มิซ ยู , แอนด์ ดาย นี๊ด ยู)
I do.
(ไอ ดู)

But don’t go, take my love,
(บั๊ท ด้อนท์ โก , เท้ค มาย ลัฝ ,)
I won’t let you, I’m saying please don’t go.
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู , แอม เซอิง พลีซ ด้อนท์ โก)
Don’t go, take my love,
(ด้อนท์ โก , เท้ค มาย ลัฝ ,)
I won’t let you, I’m saying please don’t go.
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู , แอม เซอิง พลีซ ด้อนท์ โก)

All of my life,
(ออล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ,)
trying to understand.
(ทไรอิง ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
All of my life,
(ออล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ,)
trying to hold a hand.
(ทไรอิง ทู โฮลด์ อะ แฮนด์)

I have to break down all,
(ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน ออล ,)
the corners of this world.
(เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ ดิส เวิลด)
Don’t heed this praise on me,
(ด้อนท์ ฮี ดิส เพรส ออน มี ,)
I know I don’t deserve it.
(ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
But what’s so this I see?
(บั๊ท ว๊อท โซ ดิส ซาย ซี)
Yeah you’re leaving right beside me,
(เย่ ยัวร์ ลีฝอิงส ไร๊ท บีไซด์ มี ,)
And I miss you, and I love you.
(แอนด์ ดาย มิซ ยู , แอนด์ ดาย ลัฝ ยู)
That’s true.
(แด้ท ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gap คำอ่านไทย The Kooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น