เนื้อเพลง Life After Death Intro คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

… me and her sister had somethin goin on
(มี แอนด์ เฮอ ซิ๊สเท่อร์ แฮ็ด ซัมติน โกอิน ออน)
[Aiyyo, would you listen to me motherf*cker?]
([ เออายเอว , เวิด ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี motherf*cker ])
I reach my peak, I can’t speak
(ไอ รี๊ช มาย พี๊ค , ไอ แค็นท สพี๊ค)
Call my n*gga Cheek, tell him that my will is weak
(คอลลํ มาย เอ็น *gga ชีค , เทลล ฮิม แดท มาย วิล อีส วี๊ค)
[Aiyyo c’mon n*gga, cut that]
([ เออายเอว ซีมอน เอ็น *gga , คัท แดท ])
I’m sick of n*ggaz lyin, I’m sick of b*tches hawkin
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เอ็น *ggaz ลายอิน , แอม ซิ๊ค อ็อฝ บี *tches hawkin)
[Aiyyo, yoyo Big, aiyyo chill]
([ เออายเอว , yoyo บิ๊ก , เออายเอว ชิล ])
Matter of fact, I’m sick of talkin [gunshot]
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , แอม ซิ๊ค อ็อฝ ทอคกิ่น [ กันชอทพฺ ])

[Life After Death piano and music comes in]
([ ไล๊ฟ แอ๊ฟเท่อร เด้ท พิแอนโอ แอนด์ มิ๊วสิค คัม ซิน ])
[Aiyyo Big, aiyyo BIG!!]
([ เออายเอว บิ๊ก , เออายเอว บิ๊ก ! ! ])
[heartbeat slows, sound of ambulence sirens]
([ ฮาร์ทบีท สโลว์ , ซาวน์ด อ็อฝ ambulence ไซ๊เร่น ])
[piano plays on]
([ พิแอนโอ เพลย์ ออน ])

[sound of pulse monitor and breathing machine]
([ ซาวน์ด อ็อฝ พั๊ลส์ มอนอิเทอะ แอนด์ บรีสดิง แมชชีน ])
[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
Damn… we was spose to rule the world baby
(แดมนํ วี วอส สโพซซฺ ทู รูล เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
We was unstoppable!
(วี วอส อันสตอพปาเบิล !)
The sh*t can’t be over, no
(เดอะ ฌะ *ที แค็นท บี โอ๊เฝ่อร , โน)
The sh*t can’t be over man
(เดอะ ฌะ *ที แค็นท บี โอ๊เฝ่อร แมน)
I know you hear me n*gga
(ไอ โนว์ ยู เฮียร มี เอ็น *gga)
I know you hear me
(ไอ โนว์ ยู เฮียร มี)
You got too much livin to do
(ยู ก็อท ทู มัช ลีฝอิน ทู ดู)
Too much unfinished business
(ทู มัช อันฟีนอิฌท บีสเน็ซ)
It ain’t over
(อิท เอน โอ๊เฝ่อร)
[flatline]
([ flatline ])
Live your life
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life After Death Intro คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น