เนื้อเพลง Dance Floor (Part 2) คำอ่านไทย Youngstown

Come on
(คัมมอน)
Youngstown
(Youngstown)
Get down, Get down
(เก็ท เดาน , เก็ท เดาน)
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
There’s no reason why the two of us should be alone
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด บี อะโลน)
Baby come and lemme show you what you came here for
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ยู เคม เฮียร ฟอร์)
Babygirl I’m tired of waiting for your favorite song
(เบบี้เกิล แอม ไทร์ อ็อฝ เวททิง ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You’ve been staring at me since I walked through the door
(ยู๊ฟ บีน ซแทริง แอ็ท มี ซิ๊นซ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I’m in the club feelin’ alright cuz tonight I’m with my crew
(แอม อิน เดอะ คลับ ฟีลิน ออลไร๊ท คัซ ทูไน๊ท แอม วิธ มาย ครู)
Just chillin hittin’ it with Youngstown you know how we get down
(จั๊สท ชิลลิน ฮิทดิน หนิด วิธ Youngstown ยู โนว์ ฮาว วี เก็ท เดาน)
Then I saw you
(เด็น นาย ซอว์ ยู)
Instantly felt your eyes around me, all around me
(อีนซแทนทลิ เฟ็ลท ยุร อาย อะราวนฺดฺ มี , ออล อะราวนฺดฺ มี)
I feel your vibe
(ไอ ฟีล ยุร วายพฺ)
And then you’re acting as if you’re scared standing over there
(แอนด์ เด็น ยัวร์ แอคทิง แอส อิ๊ฟ ยัวร์ ซคา ซแทนดิง โอ๊เฝ่อร แดร์)
Baby don’t be shy
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
There’s no reason why the two of us should be alone
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด บี อะโลน)
This feeling’s so strong so baby bring it on
(ดิส ฟีลอิง โซ สทรอง โซ เบ๊บี้ บริง อิท ออน)
Baby come and lemme show you what you came here for
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ยู เคม เฮียร ฟอร์)
Cause it’s you I adore so meet me on the dance floor
(ค๊อส อิทซ ยู ไอ อะโด โซ มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Babygirl I’m tired of waiting for your favorite song
(เบบี้เกิล แอม ไทร์ อ็อฝ เวททิง ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Just come follow my lead so we can get it on
(จั๊สท คัม ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด โซ วี แคน เก็ท ดิธ ออน)
You’ve been staring at me since I walked through the door
(ยู๊ฟ บีน ซแทริง แอ็ท มี ซิ๊นซ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
And baby I can’t take it no more
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I feel the heat as you approach me looking lovely, you’re so lovely
(ไอ ฟีล เดอะ ฮีท แอส ยู แอพโพร๊ช มี ลุคอิง ลัฝลิ , ยัวร์ โซ ลัฝลิ)
Heart’s beating fast as you come closer thinkin’ that I want ya
(ฮาร์ท บืดิงสฺ ฟาสท แอส ยู คัม โคลเซอร์ ติ้งกิน แดท ไอ ว้อนท ยา)
My mind’s racing
(มาย ไมนด์ เรสซิ่ง)
Thinking about the things that we could do
(ติ้งกิง อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท วี เคิด ดู)
Just me and you it would be so right
(จั๊สท มี แอนด์ ยู อิท เวิด บี โซ ไร๊ท)
So let your friends chill at the table
(โซ เล็ท ยุร เฟรน ชิล แอ็ท เดอะ เท๊เบิ้ล)
Cuz baby you’re mine tonight, yeah
(คัซ เบ๊บี้ ยัวร์ ไมน์ ทูไน๊ท , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
There’s no reason why the two of us should be alone
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด บี อะโลน)
This feeling’s so strong so baby bring it on
(ดิส ฟีลอิง โซ สทรอง โซ เบ๊บี้ บริง อิท ออน)
Baby come and lemme show you what you came here for
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ยู เคม เฮียร ฟอร์)
Cause it’s you I adore so meet me on the dance floor
(ค๊อส อิทซ ยู ไอ อะโด โซ มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Babygirl I’m tired of waiting for your favorite song
(เบบี้เกิล แอม ไทร์ อ็อฝ เวททิง ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Just come follow my lead so we can get it on
(จั๊สท คัม ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด โซ วี แคน เก็ท ดิธ ออน)
You’ve been staring at me since I walked through the door
(ยู๊ฟ บีน ซแทริง แอ็ท มี ซิ๊นซ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
And baby I can’t take it no more
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
I’ll make your body want more
(อิลล เม้ค ยุร บ๊อดี้ ว้อนท โม)
I just wanna feel the heat make ya move your feet
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟีล เดอะ ฮีท เม้ค ยา มู๊ฝ ยุร ฟีท)
Make ya dance til your back is sore
(เม้ค ยา แด๊นซ์ ทิล ยุร แบ็ค อีส โซ)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
I’ll make your body want more
(อิลล เม้ค ยุร บ๊อดี้ ว้อนท โม)
If you ain’t come to dance all night then you ain’t right
(อิ๊ฟ ยู เอน คัม ทู แด๊นซ์ ออล ไน๊ท เด็น ยู เอน ไร๊ท)
Take your body out the door
(เท้ค ยุร บ๊อดี้ เอ๊าท เดอะ ดอร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
There’s no reason why the two of us should be alone
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด บี อะโลน)
This feeling’s so strong so baby bring it on
(ดิส ฟีลอิง โซ สทรอง โซ เบ๊บี้ บริง อิท ออน)
Baby come and lemme show you what you came here for
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ยู เคม เฮียร ฟอร์)
Cause it’s you I adore so meet me on the dance floor
(ค๊อส อิทซ ยู ไอ อะโด โซ มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Babygirl I’m tired of waiting for your favorite song
(เบบี้เกิล แอม ไทร์ อ็อฝ เวททิง ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Just come follow my lead so we can get it on
(จั๊สท คัม ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด โซ วี แคน เก็ท ดิธ ออน)
You’ve been staring at me since I walked through the door
(ยู๊ฟ บีน ซแทริง แอ็ท มี ซิ๊นซ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
And baby I can’t take it no more
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
There’s no reason why the two of us should be alone
(แดร์ โน รี๊ซั่น วาย เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด บี อะโลน)
This feeling’s so strong so baby bring it on
(ดิส ฟีลอิง โซ สทรอง โซ เบ๊บี้ บริง อิท ออน)
Baby come and lemme show you what you came here for
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ยู เคม เฮียร ฟอร์)
Cause it’s you I adore so meet me on the dance floor
(ค๊อส อิทซ ยู ไอ อะโด โซ มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Babygirl I’m tired of waiting for your favorite song
(เบบี้เกิล แอม ไทร์ อ็อฝ เวททิง ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Just come follow my lead so we can get it on
(จั๊สท คัม ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด โซ วี แคน เก็ท ดิธ ออน)
You’ve been staring at me since I walked through the door
(ยู๊ฟ บีน ซแทริง แอ็ท มี ซิ๊นซ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
And baby I can’t take it no more
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม)
Meet me on the dance floor
(มี๊ท มี ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Repeat to end [fade out]]
([ รีพี๊ท ทู เอ็นด [ เฟด เอ๊าท ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance Floor (Part 2) คำอ่านไทย Youngstown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น