เนื้อเพลง My Angel (Never Leave You) คำอ่านไทย Bobby V

[Talkin:]
([ ทอคกิ่น : ])
Damn you know whats meant to be is meant to be you cant run from love
(แดมนํ ยู โนว์ ว๊อท เม็นท ทู บี อีส เม็นท ทู บี ยู แค็นท รัน ฟรอม ลัฝ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
When I first met you I had these deep feelings
(เว็น นาย เฟิร์สท เม็ท ยู ไอ แฮ็ด ฑิส ดี๊พ ฟีลอิง)
I knew that you could be the one.
(ไอ นยู แดท ยู เคิด บี ดิ วัน)
Then back in grade school cause then on the school bus
(เด็น แบ็ค อิน เกรด สคูล ค๊อส เด็น ออน เดอะ สคูล บัส)
we were young but just having fun.
(วี เวอ ยัง บั๊ท จั๊สท แฮฝวิ่ง ฟัน)
One stop next to me, now that we’re older and we’ve found each other again
(วัน สท๊อพ เน๊กซท ทู มี , นาว แดท เวีย โอลเดอะ แอนด์ หวีบ เฟานด อีช อ๊อเธ่อร์ อะเกน)
I’ve learned a lesson that love will find you,
(แอฝ เลิร์น อะ เล๊ซซั่น แดท ลัฝ วิล ไฟนด์ ยู ,)
if you just let it in
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ อิน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’ll never leave you God put us together 4 ever
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู ก๊อด พุท อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์ 4 เอ๊เฝ่อร์)
My angel never leave you, you’re my best
(มาย แอ๊งเจล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู , ยัวร์ มาย เบ๊สท์)
Friend and its to the end I’ll die for you
(เฟรน แอนด์ อิทซ ทู ดิ เอ็นด อิลล ดาย ฟอร์ ยู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Sometimes I pinch myself to see if I’m dreaming
(ซัมไทม์ ซาย พินช ไมเซลฟ ทู ซี อิ๊ฟ แอม ดรีมมิง)
cause this love we have is so real.
(ค๊อส ดิส ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส โซ เรียล)
When I saw you again I didn’t really know how you would really feel.
(เว็น นาย ซอว์ ยู อะเกน นาย ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ โนว์ ฮาว ยู เวิด ริแอ็ลลิ ฟีล)
Everytime that we make love, it feels like the very first time.
(เอ๊รี่ไทม์ แดท วี เม้ค ลัฝ , อิท ฟีล ไล๊ค เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์)
I’ve learned a lesson that love will find you because its so divine
(แอฝ เลิร์น อะ เล๊ซซั่น แดท ลัฝ วิล ไฟนด์ ยู บิคอส อิทซ โซ ดิไฝน)
[Repeat Chorus 2x]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส 2x ])

[Break:]
([ เบร๊ค : ])
Never Leave You, I’ll die for you [I’ll die for you]
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู , อิลล ดาย ฟอร์ ยู [ อิลล ดาย ฟอร์ ยู ])
Never Leave You
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
Never Leave You
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
I’ll die for you [I live for you baby]
(อิลล ดาย ฟอร์ ยู [ ไอ ไล้ฝ ฟอร์ ยู เบ๊บี้ ])
Never Leave You [Yes I do yeh]
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู [ เย็ซ ซาย ดู เย้ ])
I’ll die for you [I’ll give my life for ya baby]
(อิลล ดาย ฟอร์ ยู [ อิลล กี๊ฝ มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา เบ๊บี้ ])
Never Leave You
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
Never Leave You
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
I’ll die for you
(อิลล ดาย ฟอร์ ยู)
Never Leave You
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
Never Leave You [you’re my better half, all I need is you to come back in my life.
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู [ ยัวร์ มาย เบ๊ทเท่อร์ ฮาล์ฟ , ออล ไอ นี๊ด อีส ยู ทู คัม แบ็ค อิน มาย ไล๊ฟ)
I love you more than I ever loved before you
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น นาย เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ บีฟอร์ ยู)
I’ll sacrifice.
(อิลล แซ๊คริไฟซ์)
I’ll go and sing if you ever leave
(อิลล โก แอนด์ ซิง อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
and right now you’re all that I know,
(แอนด์ ไร๊ท นาว ยัวร์ ออล แดท ไอ โนว์ ,)
we become one
(วี beคัมมอนe)
I feel what you feel
(ไอ ฟีล ว๊อท ยู ฟีล)
I’ll protect you, I’ll protect you baby yeh ooooooohhhhh yeh yeh
(อิลล โพรเท๊คท ยู , อิลล โพรเท๊คท ยู เบ๊บี้ เย้ อู~ เย้ เย้)
I will never leave you…..]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู ])
[Repeat Chorus until fades out]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส อันทิล เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Angel (Never Leave You) คำอ่านไทย Bobby V

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น