เนื้อเพลง Boom! คำอ่านไทย Esham feat Violent J

()
” Detroit listeners out there, you better be sure to stop by the
(” ดีทอยดฺ ลีซเนอะ เอ๊าท แดร์ , ยู เบ๊ทเท่อร์ บี ชัวร์ ทู สท๊อพ บาย เดอะ)
Galaxy Club where theres a freestyle superfly fresh contest going
(แก๊แล่กซี่ คลับ แวร์ แดร์ ซา ฟรีสทาย ซูปเพอฟาย เฟรช ค๊อนเทสทํ โกอิ้ง)
on tonight. If you got the skills you better get your hiphop ass
(ออน ทูไน๊ท อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ สกิลล ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร hiphop อาซ)
on down here, cause we got DJ Clueless on the wheels of steel ”
(ออน เดาน เฮียร , ค๊อส วี ก็อท ดีเจ คลูเลส ออน เดอะ วีล อ็อฝ สทีล “)
[The f*ck… f*cks… trying to freestyle… oh, I’ll be down there.
([ เดอะ เอฟ *ck เอฟ *cks ทไรอิง ทู ฟรีสทาย โอ , อิลล บี เดาน แดร์)
Yeah, I got something for all these muthaf*ckas down there. Yeah.]
(เย่ , ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ออล ฑิส muthaf*ckas เดาน แดร์ เย่ ])

[Esham]
([ Esham ])
Mortification is my next demonstration
(มอทิฟิเคฌัน อีส มาย เน๊กซท เดมันซทเรฌัน)
I’d ask you for a light pumping gas at the station
(อาย อาสคฺ ยู ฟอร์ รา ไล๊ท พัมปิง แก๊ซ แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
Heres my situation: I hate many people
(เฮียร มาย ซิ๊ทูเอชั่น : ไอ เฮท เมนอิ พี๊เพิ่ล)
So I hear no evil say no evil just like Kanieval
(โซ ไอ เฮียร โน อี๊ฝิ่ล เซย์ โน อี๊ฝิ่ล จั๊สท ไล๊ค Kanieval)
Leave you headless, bloody mess
(ลี๊ฝ ยู headless , บลัดอิ เมซ)
Like you was ridin a Ducati
(ไล๊ค ยู วอส ริดอิน อะ Ducati)
Ladey Dahdey
(Ladey Dahdey)
Broke every bone in your body, I’m not sorry
(บโรค เอ๊เฝอร์รี่ โบน อิน ยุร บ๊อดี้ , แอม น็อท ซ๊อรี่)
I’ll probably murder you, voices tellin me do what he say
(อิลล พรอบอับลิ เม๊อร์เด้อร์ ยู , ว๊อยซ์ เทลลิน มี ดู ว๊อท ฮี เซย์)
” Kill the DJ! F*ck what he play! Mayday Mayday! ”
(” คิลล์ เดอะ ดีเจ ! เอฟ *ck ว๊อท ฮี เพลย์ ! Mayday Mayday ! “)
BOOM BOOM, blood’s all over the room
(บูม บูม , บลัด ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ รูม)
I f*cked your b*tch like a witch with the broom
(ไอ เอฟ *cked ยุร บี *tch ไล๊ค เก วิทช วิธ เดอะ บรูม)
Dooms-day, murderers say,
(ดูม เดย์ , เมอเดอะเรอะ เซย์ ,)
” All y’all must pay when the buck shots spray! ”
(” ออล ยอล มัสท์ เพย์ เว็น เดอะ บั๊ค ฌ็อท สเพรย์ ! “)
Who wants to challenge me?
(ฮู ว้อนท ทู แช๊ลเล้นจํ มี)
Grab the mic and bust your rap
(แกร๊บ เดอะ ไมคะ แอนด์ บัซท ยุร แร็พ)
But then I’m a just go grab my strap and just commence to bustin caps
(บั๊ท เด็น แอม มา จั๊สท โก แกร๊บ มาย ซทแร็พ แอนด์ จั๊สท คอมเม๊นซํ ทู บัสติน แค๊พ)
Leaving bodies piled up in freestyle clubs. F*ck!
(ลีฝอิงส บอดีสฺ ไพล์ อั๊พ อิน ฟรีสทาย คลับ เอฟ *ck !)
You better make room! BOOM like what!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค รูม ! บูม ไล๊ค ว๊อท !)

WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)
WHAT WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)

Killers run up in this b*tch, start bustin off shots
(คีลเลอะ รัน อั๊พ อิน ดิส บี *tch , สท๊าร์ท บัสติน ออฟฟ ฌ็อท)
Hitting mirror balls, lazer lights, and people on the top
(ฮิทติง มิเร่อร์ บอล , lazer ไล๊ท , แอนด์ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ ท๊อพ)
I’m lookin for the DJ ’cause he dont see it my way
(แอม ลุคกิน ฟอร์ เดอะ ดีเจ ค๊อส ฮี ด้อนท์ ซี อิท มาย เวย์)
I’m ’bout to blow him out his headphones and spin some abk
(แอม เบาท ทู โบลว์ ฮิม เอ๊าท ฮิส เฮ็ดโฟน แซน สพิน ซัม abk)
I’m like a Molitove cocktail breaking on your wall
(แอม ไล๊ค เก Molitove ค๊อคเทล บเรคคิง ออน ยุร วอลล์)
I’m setting sh*t off, I’ll blow your lid off, your body fall
(แอม เซททิง ฌะ *ที ออฟฟ , อิลล โบลว์ ยุร ลิด ออฟฟ , ยุร บ๊อดี้ ฟอลล์)
You dont need aluminol, I’m leavin blood everywhere
(ยู ด้อนท์ นี๊ด aluminol , แอม เลวิน บลัด เอวี่แวร์)
And I’m aiming for the head and hair of everybody there
(แอนด์ แอม เอมิง ฟอร์ เดอะ เฮด แอนด์ แฮร์ อ็อฝ เอวี่บอดี้ แดร์)
I’m like a grasshopper quick to jump, I’m spreading my wings
(แอม ไล๊ค เก grasshopper ควิค ทู จั๊มพ , แอม สเพรดติง มาย วิง)
You say the wicked sh*t’ll die, I say you faggots seeing things
(ยู เซย์ เดอะ วิค ฌะ *tll ดาย , ไอ เซย์ ยู แฟกกัท ซีอิง ทริง)
And all you b*tches know: I’m gangsta. Dont ask me to dance
(แอนด์ ออล ยู บี *tches โนว์ : แอม แก๊งซดา ด้อนท์ อาสคฺ มี ทู แด๊นซ์)
I might straight panic, pull the gat, and blow your p*ssy out your pants
(ไอ ไมท สเทร๊ท แพ๊หนิค , พูลล เดอะ แกท , แอนด์ โบลว์ ยุร พี *ssy เอ๊าท ยุร แพ็นท)
It’s the wicked sh*t. It’s E and J. It’s hotter than Hell
(อิทซ เดอะ วิค ฌะ *ที อิทซ อี แอนด์ เจ อิทซ ฮอทเดอ แฑ็น เฮ็ลล)
And every Devil’s Night, we hunt them down and slaughter D12
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เด๊ฝิ้ล ไน๊ท , วี ฮั้นท เด็ม เดาน แอนด์ ซลอเทอะ D12)
I take the moosegun and shot your b*tt and blow it out your back
(ไอ เท้ค เดอะ moosegun แอนด์ ฌ็อท ยุร บี *tt แอนด์ โบลว์ อิท เอ๊าท ยุร แบ็ค)
Turn and face the camera, ” Where your hatches at? ”
(เทิร์น แอนด์ เฟซ เดอะ แค๊เมร่า , ” แวร์ ยุร แฮชอิส แอ็ท “)
Throw em up y’all
(โธรว์ เอ็ม อั๊พ ยอล)

WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)
WHAT WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)

Make room
(เม้ค รูม)
Guess who coming in?
(เกสส ฮู คัมอิง อิน)
Grab my gun again
(แกร๊บ มาย กัน อะเกน)
They told me he was one of them
(เด โทลด มี ฮี วอส วัน อ็อฝ เด็ม)
So i done him in
(โซ ไอ ดัน ฮิม อิน)
A killer’s on the hunt again
(อะ คีลเลอะ ออน เดอะ ฮั้นท อะเกน)
Smoke my blunt again
(สโม๊ค มาย บลันท อะเกน)
Fatality finished him – I won again
(เฟแทลอิทิ ฟิ๊หนิช ฮิม ไอ ว็อน อะเกน)
Repentance, my vengence, so I’m not sentenced a hundred years
(ริเพนแท็นซ , มาย vengence , โซ แอม น็อท เซ๊นเท้นซ อะ ฮั๊นเดร็ด เยียร์)
It’s burning my ears, and blood is mixed with my tears, fears
(อิทซ เบรินนิง มาย เอียร , แอนด์ บลัด อีส มิกซ์ วิธ มาย เทียร์ , เฟียร์)
My styles gets rid of this, drive-by’s and wheelchairs
(มาย สไทล์ เก็ท ริด อ็อฝ ดิส , ไดร๊ฝ บายสฺ แซน วิวแชร์)
All you see is smoke in the air cause we dont care.
(ออล ยู ซี อีส สโม๊ค อิน ดิ แอร์ ค๊อส วี ด้อนท์ แคร์)

WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)
WHAT WHAT? YALL MAKE ROOM WHEN WE SHOW UP BOOM BOOM BOOM
(ว๊อท ว๊อท ยอล เม้ค รูม เว็น วี โชว์ อั๊พ บูม บูม บูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boom! คำอ่านไทย Esham feat Violent J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น