เนื้อเพลง I Saw Mommy Kissing Santa Claus คำอ่านไทย The Cheetah Girls

I saw mommy kissing Santa Claus
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส)
I saw mommy kissing Santa Claus
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส)
I did I did
(ไอ ดิด ดาย ดิด)

I Saw Mommy kissing Santa Claus, [Santa, Santa]
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส , [ แซนดา , แซนดา ])
underneath the mistletoe last night!
(อันเดอะนีธ เดอะ มิสเซิลโท ล๊าสท ไน๊ท !)
She didn’t see me creep, [no she didn’t]
(ชี ดิ๊นอิน ซี มี ครีพ , [ โน ชี ดิ๊นอิน ])
down stairs to have a peep! [I was quite]
(เดาน สแทร์ ทู แฮ็ฝ อะ พีพ ! [ ไอ วอส ไคว๊ ])
She thought that i was tucked up
(ชี ธอท แดท ไอ วอส ทัค อั๊พ)
in my bedroom fast asleep. [but I wasn’t]
(อิน มาย เบดรูม ฟาสท อะสลี๊พ [ บั๊ท ไอ วอสซึ้น ])

Then I saw Mommy tickle Santa Claus,
(เด็น นาย ซอว์ มอมมิ ทิกเคิล แซนดา คลอส ,)
underneath his beard so snowy white!
(อันเดอะนีธ ฮิส เบียร์ด โซ ซโนอิ ไว๊ท !)
Oh, what a laugh it would have been,
(โอ , ว๊อท ดา ล๊าฟ อิท เวิด แฮ็ฝ บีน ,)
If Daddy had only seen,
(อิ๊ฟ แดดดิ แฮ็ด โอ๊นลี่ ซีน ,)
Mommy kissing Santa Claus last night!
(มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส ล๊าสท ไน๊ท !)

Lalalalala
(ลาลาลา)
Oh
(โอ)
Lalalalala
(ลาลาลา)
No she didn’t
(โน ชี ดิ๊นอิน)
Lalalala
(ลาลาลา)
I was quite
(ไอ วอส ไคว๊)
Lalalalalalala
(Lalalalalalala)

Then I saw Mommy tickle Santa Claus,
(เด็น นาย ซอว์ มอมมิ ทิกเคิล แซนดา คลอส ,)
underneath his beard so snowy white!
(อันเดอะนีธ ฮิส เบียร์ด โซ ซโนอิ ไว๊ท !)
Oh, what a laugh it would have been,
(โอ , ว๊อท ดา ล๊าฟ อิท เวิด แฮ็ฝ บีน ,)
If Daddy had only seen,
(อิ๊ฟ แดดดิ แฮ็ด โอ๊นลี่ ซีน ,)
Mommy kissing Santa Claus last night,
(มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส ล๊าสท ไน๊ท ,)
Mommy kissing Santa Claus last night!
(มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส ล๊าสท ไน๊ท !)

Lalalalalalalala
(Lalalalalalalala)
I saw mommy kissing Santa and I wanna know why
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา แอนด์ ดาย วอนนา โนว์ วาย)
I saw mommy kissing Santa and I wanna know why
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา แอนด์ ดาย วอนนา โนว์ วาย)
I saw mommy kissing Santa Claus [Santa, Santa]
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส [ แซนดา , แซนดา ])
I saw mommy kissing Santa Claus [I know I did]
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส [ ไอ โนว์ ไอ ดิด ])
I saw mommy kissing Santa Claus [Santa, Santa]
(ไอ ซอว์ มอมมิ คิสซิง แซนดา คลอส [ แซนดา , แซนดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Saw Mommy Kissing Santa Claus คำอ่านไทย The Cheetah Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น