เนื้อเพลง Strip Me คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Everyday I fight for
(เอวี่เดย์ ไอ ไฟ้ท ฟอร์)
All my future somethings
(ออล มาย ฟิ๊วเช่อร์ ซัมติง)
A thousand little wars
(อะ เธ๊าซั่นด ลิ๊ทเทิ่ล วอร์)
I have to choose between
(ไอ แฮ็ฝ ทู ชู๊ส บีทะวีน)
I could spend a lifetime
(ไอ เคิด สเพ็นด อะ ไลฟ์ไทม์)
Earning things I don’t need
(เออนิงส ทริง ซาย ด้อนท์ นี๊ด)
That’s like chasing rainbows
(แด้ท ไล๊ค เชซิง เรนโบว์)
And coming home empty
(แอนด์ คัมอิง โฮม เอ๊มพที่)
And if you strip me,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
Strip it all away
(ซทริพ อิท ดอร์ อะเวย์)
If you strip me,
(อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
What would you find
(ว๊อท เวิด ยู ไฟนด์)
If you strip me,
(อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
Strip it all away
(ซทริพ อิท ดอร์ อะเวย์)
Ill be alright
(อิลล บี ออลไร๊ท)

Take what you want
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Build me up
(บิ้ลดํ มี อั๊พ)
Or cut me down to size
(ออ คัท มี เดาน ทู ไซ๊ซ)
Shut me out
(ชั๊ท มี เอ๊าท)
But I’ll just scream
(บั๊ท อิลล จั๊สท สครีม)
Im only one voice in a million
(แอม โอ๊นลี่ วัน ว๊อยซ์ อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
but you aint taking that from me
(บั๊ท ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี)
Oh oh no you aint taking that from me x 4
(โอ โอ โน ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี เอ๊กซฺ 4)

I dont need a microphone
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ ไมคโระโฟน)
To say what I been thinking
(ทู เซย์ ว๊อท ไอ บีน ติ้งกิง)
My heart is like a loudspeaker
(มาย ฮาร์ท อีส ไล๊ค เก loudspeaker)
Thats always on eleven
(แด้ท ออลเว ออน อิเลฝเอ็น)
And if you strip me,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
Strip it all away
(ซทริพ อิท ดอร์ อะเวย์)
If you strip me,
(อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
What would you find
(ว๊อท เวิด ยู ไฟนด์)
If you strip me,
(อิ๊ฟ ยู ซทริพ มี ,)
Strip it all away
(ซทริพ อิท ดอร์ อะเวย์)
I’m still the same
(แอม สทิลล เดอะ เซม)

Take what you want
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Build me up
(บิ้ลดํ มี อั๊พ)
Or cut me down to size
(ออ คัท มี เดาน ทู ไซ๊ซ)
Shut me out
(ชั๊ท มี เอ๊าท)
But I’ll just scream
(บั๊ท อิลล จั๊สท สครีม)
Im only one voice in a million
(แอม โอ๊นลี่ วัน ว๊อยซ์ อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
but you aint taking that from me
(บั๊ท ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี)
Oh oh no you aint taking that from me x 4
(โอ โอ โน ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี เอ๊กซฺ 4)

Cos when it all boils down
(คอซ เว็น หนิด ออล บอยลฺ เดาน)
At the end of the day
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์)
Its what you do and say
(อิทซ ว๊อท ยู ดู แอนด์ เซย์)
That makes you who you are
(แดท เม้ค ยู ฮู ยู อาร์)
Makes you think about,
(เม้ค ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ,)
Think about it
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Doesn’t it
(ดัสอินท ดิธ)
Sometimes all it takes is one voice
(ซัมไทม์ ซอร์ อิท เท้ค ซิส วัน ว๊อยซ์)

Take what you want
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Build me up
(บิ้ลดํ มี อั๊พ)
Or cut me down to size
(ออ คัท มี เดาน ทู ไซ๊ซ)
Shut me out
(ชั๊ท มี เอ๊าท)
But I’ll just scream
(บั๊ท อิลล จั๊สท สครีม)
Im only one voice in a million
(แอม โอ๊นลี่ วัน ว๊อยซ์ อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
but you aint taking that from me
(บั๊ท ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี)
Oh oh no you aint taking that from me x 4
(โอ โอ โน ยู เอน เทคอิง แดท ฟรอม มี เอ๊กซฺ 4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Strip Me คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น